Vraag om uitleg nr. 5-1580

5-1580 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  het statuut van de seksuologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1328