Vraag om uitleg nr. 5-1581

5-1581 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de schandelijke houding van Lidstaten ten opzichte van het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-128)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1332