Vraag om uitleg nr. 5-1328

5-1328 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  het statuut van de seksuologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1580