Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6137

van Richard Miller (MR) d.d. 24 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

het Palestijnse verzoeningssakkoord van Doha

Palestijnse kwestie
Palestina
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie

Chronologie

24/4/2012 Verzending vraag
20/7/2012 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2068

Vraag nr. 5-6137 d.d. 24 april 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

In het kader van het verzoeningssakkoord dat op 27 april 2011 gesloten werd tussen Fatah en Hamas, zijn de twee grote rivaliserende Palestijnse partijen op 6 februari 2012 samengekomen in Doha, Qatar. Tijdens die ontmoeting hebben Khaled Meshaal (Hamas) en Mahmoud Abbas (Fatah) een akkoord ondertekend voor de oprichting van een regering van nationale eenheid die door laatstgenoemde zou worden geleid. Die regering zal worden gelast met de organisatie van de komende presidents- en parlementsverkiezingen, waarvan de data later zullen worden vastgelegd. Alle Palestijnse bewegingen, met inbegrip van Hamas en de islamitische Jihad, zouden er volgens een Fatah-functionaris aan deelnemen.

Als gevolg van dat akkoord moest de oprichting van deze overgangsregering op 18 februari 2012 in CaÔro worden aangekondigd. De twee fracties zijn het evenwel niet eens over bepaalde aspecten, inzonderheid de naleving van de verbintenissen van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) en de akkoorden die door deze organisatie werden ondertekend, en over de keuze van de kandidaat van Fatah voor de komende presidentsverkiezingen. De oprichting van de regering werd dan ook uitgesteld.

We kunnen uiteraard het verloop van de gebeurtenissen niet voorspellen. Gelet echter op de verklaring van Doha en de wil van de verschillende Palestijnse actoren, kunnen we veronderstellen dat die regering ooit zal worden gevormd. Ik zou graag uw standpunt kennen over deze verklaring en over de toekomstige Palestijnse regering van nationale eenheid. Het Palestijns akkoord wijzigt immers de politieke situatie en zal zeker gevolgen hebben voor de erkenning van Palestina als soevereine Staat en het vredesproces tussen de joodse staat en de Palestijnse autoriteit.

De IsraŽlische eerste minister, Benjamin Netanyahu, heeft dit verzoeningsakkoord veroordeeld en heeft verklaard dat, als Mahmoud Abbas toepast wat in Doha werd ondertekend, laatstgenoemde ervoor kiest de weg naar vrede op te geven en toenadering zoekt tot Hamas. Hij voegde eraan toe dat hij moet kiezen voor vrede met Hamas of vrede met IsraŽl, maar dat beide niet mogelijk zijn. De situatie blijft dus zeer delicaat.

Wat is uw standpunt over de verklaring van Doha en het initiatief voor de verzoening tussen de verschillende Palestijnse bewegingen?

Hamas wordt door BelgiŽ en de Europese Unie beschouwd als een terroristische entiteit. Wat zou de houding van onze regering zijn indien deze twee groeperingen een overgangsregering van nationale eenheid vormen, ook gelet op het standpunt van Hamas ten opzichte van het bestaan van IsraŽl? Hoe zal de vorming van deze regering het standpunt van de Europese Unie in het Kwartet beÔnvloeden?

Is de Doha-verklaring overigens verenigbaar met de erkenning van Palestina als soevereine en onafhankelijke staat? De Palestijnse autoriteit, (bestuurd door Fatah) is tot nog toe de enige gesprekspartner in dit proces voor de erkenning van de onafhankelijkheid. De eventuele aanwezigheid van Hamas in die regering zal de situatie zeker veranderen. Hoe ziet u die situatie?

Ik dank u voor uw antwoorden op deze complexe vragen, die evenwel essentieel zijn voor de voortgang van het vredesproces en de erkenning van Palestina.

Antwoord ontvangen op 20 juli 2012 :

Een inter-Palestijnse verzoening is noodzakelijk voor de stabiliteit in dit deel van het Midden-Oosten. Elke stap in de goede richting is dus te verwelkomen door alle betrokken actoren. De Europese Unie (EU) roept al jaren om een dergelijke verzoening, om Mahmoud Abbas te steunen als Voorzitter van de Palestijnse Autoriteit en van de Palestine Liberation Organ isation (PLO). Het is het PLO dat de Palestijnse bevolking in het buitenland vertegenwoordigt en dat alle onderhandelingen leidt.

Het is duidelijk dat de Hamas de overeenkomsten genomen door het PLO moet aanvaarden om in een Palestijnse regering te kunnen zetelen, om het even welke vorm, zodat de EU met deze regering kan werken. De Doha overeenkomst spreekt over een eenheidsregering bestaande uit zelfstandige technocraten, onder het voorzitterschap van President Abbas.

Ik stel vast dat de Hamas, die dankzij zijn sociale hulp geniet van een draagvlak dichtbij de Palestijnse bevolking (vooral in Gaza), verdeeld is over de te volgen weg, zowel inzakeIsrael als. de toepassing van de Doha overeenkomst of de nog belangrijkere overeenkomst van Cairo voor in mei 2011.

Met onze Europese partners zullen wij deze komende regering – van zodra deze gevormd is - beoordelen op basis van hun engagementen en vooral op basis van hun acties.