Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lambrecht Annick" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Coronacrisis - Deelfietssysteem «Blue-bike» - Gebruik - Daling - Terug stimulering - Kosteloos integratie in het NMBS-abonnement (Covid-19) (7-658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten
SV 7-658
Coronacrisis - Deelfietssysteem «Blue-bike» - Gebruik - Daling - Terug stimulering - Kosteloos integratie in het NMBS-abonnement (Covid-19) (7-709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-709
Coronacrisis - Lockdownperiode - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lopende abonnementen - Verlenging (Covid-19) (7-551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-551
Debat over de economische emancipatie van vrouwen (art. 18-4bis van het Reglement)      
  Debat
7-36
p. 17-36 7-36 p. 17-36 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Annick Lambrecht, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Fietsongevallen - Cijfers (7-1577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1577
Fietsongevallen - Cijfers (7-1578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1578
Flitsmarathon - Aantal - Mediacampagnes - Evaluatie - Samenwerking met de Gewesten (7-411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-411
Gevangenissen - Gedetineerden - Grondslapers - Aantal - Gevangenis van Brugge - Maatregelen (7-1226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1226
Gevangenissen - Gedetineerden - Grondslapers - Aantal - Gevangenis van Brugge - Stand van zaken in september 2023 - Maatregelen (7-2154)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2154
Gevangenissen - Gedetineerden - Grondslapers - Aantal - Maatregelen (7-1137)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1137
Gokreclame - Verbod - Impact - Besluitvorming - Overleg met de Gemeenschappen en de sportsector - Gebrek - Maatregelen (7-1696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1696
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Fietsdiefstallen - Cijfers - Maatregelen (7-567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-567
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Fietsparkeerplaatsen - Nummering of pictogrammen (7-678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten
SV 7-678
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Fietsparkeerplaatsen - Nummering of pictogrammen (7-711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-711
Overheidsgebouwen - Lege gebouwen - Gebouw van het Ministerie van Financiën in Knokke - Bestemming (7-70)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-70
Personen met een beperking - Parkeerplaatsen - Aantal - Overtredingen (7-1710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1710
Sport - Voetbalclubs - Stadionverbod - Redenen - Cijfers (7-1447)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1447
Steden en gemeenten - Fietszones - Invoering - Onmogelijkheid - Reglement van de wegbeheerder (ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens) - Aanpassing (7-679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten
SV 7-679
Steden en gemeenten - Fietszones - Invoering - Onmogelijkheid - Reglement van de wegbeheerder (ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens) - Aanpassing (7-712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-712
Verkeersveiligheid - Fietsers - Gebruik van gsm - Boetes - Cijfers (7-1709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1709
Verkeersveiligheid - Gsm-gebruik achter het stuur - Beleid - Boetes - Bedrag - Cijfers (7-640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten
SV 7-640
Verkeersveiligheid - Gsm-gebruik achter het stuur - Beleid - Boetes - Bedrag - Cijfers (7-707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-707
Verkeersveiligheid - Lissewege - N31, Zeebruggelaan - Overnachtende truckers - Processen-verbaal - Cijfers (7-671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten
SV 7-671
Verkeersveiligheid - Lissewege - N31, Zeebruggelaan - Overnachtende truckers - Processen-verbaal - Cijfers (7-710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-710
Verkeersveiligheid - Parkeren op het fietspad - Boetes - Cijfers (7-1711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1711
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten (7-115)      
  Verzoek van de heer Bert Anciaux, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers en de heer Julien Uyttendaele
7-115/1
p. 1-9 7-115/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor platic verpakkingen en sigarettenfilters (7-164)      
  Verzoek van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer Rik Daems, de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens
7-164/1
p. 1-12 7-164/1 p. 1-12 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in België en in het buitenland teneinde de ideeën hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren (7-140)      
  Verzoek van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez, de dames Fatima Ahallouch, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht en Katia Segers
7-140/1
p. 1-9 7-140/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Verzoek van mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet
7-172/1
p. 1-5 7-172/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Verzoek van de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Julien Uyttendaele, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Willem-Frederik Schiltz
7-139/1
p. 1-3 7-139/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Verzoek van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Celia Groothedde, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-225/1
p. 1-15 7-225/1 p. 1-15 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verzoek van de heren Alexander Miesen, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Philippe Courard en André Frédéric en mevrouw Latifa Gahouchi
7-117/1
p. 1-9 7-117/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten (7-289)      
  Verzoek van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Jean-Frédéric Eerdekens, Rik Daems, Bert Anciaux, Jean-Paul Wahl en Julien Uyttendaele, de dames Els Ampe, Katia Segers, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, mevrouw Annick Lambrecht, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Fatima Ahallouch en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Alexander Miesen en Philippe Courard
7-289/1
p. 1-15 7-289/1 p. 1-15 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-344/1)
7-28
p. 15-23 7-28 p. 15-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Steven Coenegrachts, Tom Ongena en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Latifa Gahouchi en Annick Lambrecht en de heer Bert Anciaux
7-267/1
p. 1-11 7-267/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 17-30 7-22 p. 17-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de etikettering van voedingsproducten en de verplichting om de wijze waarop de dieren worden geslacht erop te vermelden (7-232)      
  Voorstel van de heer Philippe Dordrimont, mevrouw Annick Lambrecht en de heren Jean-Paul Wahl en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-232/1
p. 1-8 7-232/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen) (7-199)      
  Bespreking
7-15
p. 17-28 7-15 p. 17-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije (7-282)      
  Bespreking
7-22
p. 30-45 7-22 p. 30-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Iran na het overlijden in gevangenschap van Mahsa Amini (7-382)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Latifa Gahouchi, Maud Vanwalleghem, Annick Lambrecht, Els Ampe en Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha en de dames Véronique Durenne, Nadia El Yousfi en Karin Brouwers
7-382/1
p. 1-10 7-382/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-31
p. 9-19 7-31 p. 9-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in de Democratische Republiek Congo en het gebied van de Grote Meren (7-430)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Annick Lambrecht, de heren Laurent Léonard en Orry Van de Wauwer, de dames Els Ampe en Véronique Durenne, de heer Gregor Freches, mevrouw Sabine Laruelle en de heer Philippe Dodrimont
7-430/1
p. 1-11 7-430/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Sabine Laruelle, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans, Karin Brouwers en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Rik Daems
7-283/1
p. 1-10 7-283/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-27
p. 27-37 7-27 p. 27-37 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne (7-330)      
  Voorstel van de heren Orry Van de Wauwer, Jean-Paul Wahl en Fourat Ben Chikha, de dames Annick Lambrecht, Latifa Gahouchi, Hélène Ryckmans en Karin Brouwers, de heer Tom Ongena en mevrouw Anne-Catherine Goffinet
7-330/1
p. 1-6 7-330/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
7-27
p. 48-65 7-27 p. 48-65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  Bespreking
7-17
p. 30-40 7-17 p. 30-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de LGBTQIA+-gemeenschap in Oeganda (7-443)      
  Voorstel van de dames Stephanie D'Hose en Zoé Genot, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Véronique Durenne, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Gregor Freches
7-443/1
p. 1-18 7-443/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de Russische dissident Vladimir Vladimirovitsj Kara-Murza in gevangenschap (7-454)      
  Voorstel van de heer Tom Ongena, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Laurent Léonard en Gregor Freches en de dames Karin Brouwers en Annick Lambrecht
7-454/1
p. 1-28 7-454/1 p. 1-28 (PDF)
  Bespreking
7-38
p. 32-44 7-38 p. 32-44 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (7-173)      
  Voorstel van mevrouw Katia Segers, de heer Bert Anciaux, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Orry Van de Wauwer, Gaëtan Van Goidsenhoven en Stijn Bex, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Hélène Ryckmans en Annick Lambrecht
7-173/1
p. 1-7 7-173/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen) (Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) (7-211)      
  Bespreking
7-25
p. 24-36 7-25 p. 24-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Bespreking
7-30
p. 30-42 7-30 p. 30-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan (7-349)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Philippe Dodrimont en Georges-Louis Bouchez, de dames Véronique Durenne, Stephanie D'Hose en Latifa Gahouchi, de heer Orry Van de Wauwer en de dames Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans
7-349/1
p. 1-14 7-349/1 p. 1-14 (PDF)
  Bespreking
7-34
p. 30-40 7-34 p. 30-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+ (7-106)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Jean-Frédéric Eerdekens, Gaëtan Van Goidsenhoven, Orry Van de Wauwer en Bert Anciaux en mevrouw Annick Lambrecht
7-106/1
p. 1-9 7-106/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (7-142)      
  Bespreking
7-8
p. 38-42 7-8 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de oprichting van een bijzonder oorlogstribunaal bij het Internationaal Strafhof in Den Haag voor de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne (7-407)      
  Voorstel van mevrouw Els Ampe, de heren Bert Anciaux en Fourat Ben Chikha, mevrouw Véronique Durenne, de heer Gregor Freches, de dames Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans, de heren Julien Uyttendaele en Orry Van de Wauwer en mevrouw Maud Vanwalleghem
7-407/1
p. 1-30 7-407/1 p. 1-30 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele (7-419)      
  Voorstel van de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch, Stephanie D'Hose, Celia Groothedde, Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Maud Vanwalleghem
7-419/1
p. 1-6 7-419/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
7-35
p. 25-33 7-35 p. 25-33 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan China te vragen een vrij en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de beschuldigingen van aanranding van de tennisster Peng Shuai aan het adres van de gewezen Chinese vice-eersteminister Zhang Gaoli (7-316)      
  Bespreking
7-27
p. 37-48 7-27 p. 37-48 (PDF)
Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken (7-185)      
  Bespreking
7-18
p. 8-21 7-18 p. 8-21 (PDF)
Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang (7-220)      
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de executie van Mohsen Shekari in Iran (7-405)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, de dames Hélène Ryckmans en Latifa Gahouchi, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Karin Brouwers, Els Ampe en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha, Tom Ongena en Bert Anciaux
7-405/1
p. 1-4 7-405/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
7-33
p. 34-42 7-33 p. 34-42 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren (7-224)      
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (7-81)      
  Bespreking
7-30
p. 5-19 7-30 p. 5-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren (7-162)      
  Bespreking
7-11
p. 5-12 7-11 p. 5-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over partnergeweld (7-123)      
  Bespreking
7-12
p. 31-45 7-12 p. 31-45 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een menopauzebeleid uit te stippelen (7-422)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwers, de heer Philippe Courard en de dames Véronique Durenne, Maud Vanwalleghem, Els Ampe, Annick Lambrecht en Anne-Catherine Goffinet
7-422/1
p. 1-9 7-422/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de straffeloosheid wat betreft oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne (7-361)      
  Voorstel van de dames Els Ampe en Hélène Ryckmans, de heren Philippe Courard, Gaëtan Van Goidsenhoven en Orry Van de Wauwer, mevrouw Annick Lambrecht en de heer Fourat Ben Chikha
7-361/1
p. 1-16 7-361/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Bespreking
7-16
p. 6-13 7-16 p. 6-13 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een staakt-het-vuren in de bezette gebieden van Palestina en in Israël, en voor de onmiddellijke stopzetting van de annexatie van Jeruzalem en van de uitzetting van Palestijnse families uit Oost-Jeruzalem (7-254)      
  Voorstel van de dames Latifa Gahouchi en Fatima Ahallouch, de heren André Frédéric, Julien Uyttendaele en Bert Anciaux, mevrouw Annick Lambrecht en de heer Kurt De Loor
7-254/1
p. 1-7 7-254/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof (7-301)      
  Voorstel van de dames Els Ampe en Hélène Ryckmans, de heer André Frédéric, de dames Véronique Durenne en Karin Brouwers, de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Annick Lambrecht en de heren Philippe Dodrimont en Orry Van de Wauwer
7-301/1
p. 1-14 7-301/1 p. 1-14 (PDF)
  Bespreking
7-27
p. 14-27 7-27 p. 14-27 (PDF)
Vrachtwagens - Inhaalverbod - Inbreuk - Controles - Boetes - Cijfers (7-1467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1467
Vrachtwagens - Inhaalverbod - Inbreuk - Controles - Boetes - Cijfers (7-1468)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1468
Vrachtwagens - Inhaalverbod - Inbreuk - Controles - Boetes - Cijfers (7-1469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lambrecht aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1469
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999