Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-551

van Annick Lambrecht (sp.a) d.d. 12 mei 2020

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Coronacrisis - Lockdownperiode - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lopende abonnementen - Verlenging (Covid-19)

infectieziekte
epidemie
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
plaatsbewijs

Chronologie

12/5/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020)
17/6/2020Antwoord

Vraag nr. 7-551 d.d. 12 mei 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Daar mobiliteit uiteraard een transversale bevoegdheid is (Gewesten hebben de bevoegdheid over de regionale vervoersmaatschappijen en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) is nog een federale bevoegdheid) en daar heel de aanpak van deze coronacrisis uiteraard ook een transversale aangelegenheid is, lijkt het me ook belangrijk te weten welke inspanningen de NMBS zal doen om de abonnees die gedurende de lockdown niet in de mogelijkheid verkeren om te gaan werken en zolang het thuiswerk de regel is, te helpen bij het dragen van de kosten.

Daarom stel ik voor dat de lopende abonnementen verlengd worden met minstens twee maanden.

Kan de geachte minister me spoedig een antwoord bezorgen op volgende vraag:

Kan ervoor gezorgd worden dat de NMBS alle lopende abonnementen voor woon-werkverkeer met twee maanden verlengt zodat werkgevers of medewerkers de niet-gebruikte periode kunnen recupereren? Ook dit zou een ondersteuning kunnen zijn voor bedrijven en medewerkers.

Antwoord ontvangen op 17 juni 2020 :

De treintickets en abonnementen kunnen terugbetaald worden volgens de gebruikelijke verkoopsvoorwaarden, via het aanvraagformulier voor terugbetaling dat terug te vinden is op de website van Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

De drie andere openbaarvervoersmaatschappijen (De Lijn, MIVB en TEC) waarmee NMBS nauw samenwerkt, hebben ons bevestigd dat ze hetzelfde principe toepassen.

De geldigheid van de papieren tienrittenkaarten die in de lockdownperiode vervallen, wordt door NMBS verlengd tot 30 juni 2020.