Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1711

van Annick Lambrecht (Vooruit) d.d. 14 juli 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Verkeersveiligheid - Parkeren op het fietspad - Boetes - Cijfers

overtreding van het verkeersreglement
verkeersveiligheid
parkeerterrein
tweewielig voertuig
geldboete
officiŽle statistiek

Chronologie

14/7/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2022)
8/9/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1711 d.d. 14 juli 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mobiliteit is uiteraard een transversale bevoegdheid. De regels rond mobiliteit en verkeersveiligheid zitten op het federale en het gewestelijke niveau.

We vernemen dat er nog altijd veel jongeren sterven in het verkeer. Daardoor ontstaat er een grote bezorgdheid omtrent de correcte aanpak van de verkeersveiligheid in ons land.

De barometer van de ęFondation Vinci AutoroutesĽ vergelijkt elk jaar in elf Europese landen de frequentie van gevaarlijk en ongepast verkeersgedrag. Dit jaar werden voor het eerst vragen gesteld over parkeergedrag. Eenentwintig procent van de Belgische bestuurders geeft aan ooit wel eens te parkeren op het fietspad. Dit komt in BelgiŽ vaker voor dan gemiddeld in Europa. Ons land staat daarmee op een tweede plaats wat dit ongepast gedrag betreft, enkel in Nederland komt dit gedrag nog vaker voor.

Daarom graag een antwoord op volgende vraag:

Hoeveel boetes werden uitgeschreven voor parkeren op het fietspad in 2019, 2020, 2021 en 2022 (tot nu)? Graag kreeg ik een overzicht per provincie, en cijfers voor BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel.

Antwoord ontvangen op 8 september 2022 :

Gelieve de gevraagde cijfers in bijlage te vinden.


2018

2019

2020

2021

Overzicht

België

Ol

4 267

3 979

3 031

3 003

PV

11 170

10 857

10 165

10 208

Totaal

15 437

14 836

13 196

13 211

Gewesten

Vlaams Gewest

Totaal

6 577

5 665

4 537

4 411

Antwerpen

Ol

467

373

252

205

PV

1 978

1 773

1 513

1 412

Limburg

Ol

1 106

876

614

455

PV

66

65

64

256

Oost-Vlaanderen

Ol

514

503

401

309

PV

121

98

81

90

Vlaams Brabant

Ol

717

659

570

726

PV

372

342

279

220

West-Vlaanderen

Ol

816

757

547

596

PV

420

219

216

142

Waals Gewest

Totaal

425

413

469

553

Waals Brabant

Ol

10

18

13

/

PV

4

5

2

2

Henegouwen

Ol

171

152

222

202

PV

112

89

98

291

Luik

Ol

14

25

21

8

PV

7

17

71

8

Luxemburg

Ol

/

1

/

/

PV

3

3

7

13

Namen

Ol

10

3

2

3

PV

94

100

33

26

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ol

442

612

389

499

PV

7 993

8 146

7 801

7 748


Totaal

8 435

8 758

8 190

8 247

De cijfers voor 2022 zijn nog niet beschikbaar.

Duiding bij de opdeling van de cijfers:

OI = onmiddellijke inning, PV = proces-verbaal.

Voor deze inbreuk van de tweede graad is een onmiddellijke inning de regel.

In de volgende gevallen is een onmiddellijke inning echter uitgesloten voor een persoon met woonplaats of vaste verblijfplaats in België, en krijgt men een proces-verbaal gevolgd door een minnelijke schikking of een veroordeling door de rechtbank in een later stadium:

– bij het tegelijkertijd begaan van meerdere overtredingen, indien de totale som meer dan 347 euro bedraagt;

– bij het tegelijkertijd begaan van een overtreding van de derde graad en een andere overtreding.