Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1467

van Annick Lambrecht (Vooruit) d.d. 20 januari 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Vrachtwagens - Inhaalverbod - Inbreuk - Controles - Boetes - Cijfers

wegvervoer
verkeersregels
geldboete
officiŽle statistiek
overtreding van het verkeersreglement
bedrijfsvoertuig

Chronologie

20/1/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/2/2022)
25/2/2022Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1469

Vraag nr. 7-1467 d.d. 20 januari 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verkeer en verkeersreglementering zijn in de eerste plaats een federale bevoegdheid maar heel wat zaken rond verkeersveiligheid vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. Er bestaan ook samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de deelstaten over verkeer en verkeersveiligheid. Het betreft hier dus duidelijk een transversaal aangelegenheid.

Sinds 2004 is er in de federale Wegcode een inhaalverbod opgenomen voor vrachtwagens op autosnelwegen, autowegen en wegen met tenminste vier rijstroken bij neerslag.

De handhaving op deze regel is echter geen sinecure.

Daarvoor is de inzet nodig van politiediensten die overtreders op heterdaad betrappen.

Bij de federale politie zegt men geregeld te controleren maar ontkent men niet dat het geen prioriteit is. Men beschikt zelfs niet over exacte cijfers in verband met het aantal overtredingen.

Ik heb volgende vraag:

Hoeveel boetes werden er de jongste vijf jaar uitgeschreven voor inbeuken op het inhaalverbod voor vrachtwagens? Kunt u mij aantal uitgeschreven boetes per provincie meedelen?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2022 :

Mijn administratie beschikt niet over de statistieken voor de vastgestelde inbreuken en de uitgeschreven boetes betreffende het inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag. Mijn collega’s, de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de vraag eveneens werd gesteld, zijn beter geplaatst om op uw vraag te antwoorden.