Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1577

van Annick Lambrecht (Vooruit) d.d. 5 april 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Fietsongevallen - Cijfers

tweewielig voertuig
verkeersveiligheid
ongeval bij het vervoer
officiŽle statistiek

Chronologie

5/4/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/5/2022)
10/5/2022Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1578

Vraag nr. 7-1577 d.d. 5 april 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verkeer en verkeersreglementering zijn in de eerste plaats een federale bevoegdheid maar heel wat zaken rond verkeersveiligheid vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. Er bestaan ook samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de deelstaten over verkeer en verkeersveiligheid. Het betreft hier dus duidelijk een transversaal aangelegenheid.

Graag had ik de cijfers van de jongste vijf jaar gekregen per deelstaat en provincie van fietsongevallen als gevolg van:

a) andere partij verleent geen voorrang;

b) andere partij opent portier;

c) fietser verleent geen voorrang;

d) fietser rijdt in verboden richting;

e) fietser botst tegen geparkeerde wagen.

Antwoord ontvangen op 10 mei 2022 :

U vindt alle cijfers in bijlage, maar een aantal zaken moeten worden gepreciseerd.

Inzake de volgende cijfers:

a) «andere partij verleent geen voorrang»;

c) «fietser verleent geen voorrang».

Het totale aantal ongevallen met een fietser waarbij de voorrang niet werd gerespecteerd, bedraagt 7 848 tussen 2016-2020. U vindt deze cijfers in bijlage per provincie en per jaar. Hetzelfde geldt voor het totale aantal slachtoffers, dat voor dezelfde gevallen en dezelfde periode 8 424 bedraagt.

De cijfers voor fietsers omvatten zowel gewone als elektrische fietsen.

Er moet duidelijk worden gemaakt dat ongevallen met «het niet verlenen van voorrang» ongevallen zijn waarbij de factor «het niet verlenen van voorrang» wordt genoemd voor gebruiker A of gebruiker B. Dezelfde methode moet worden toegepast voor ongevallen met alle andere factoren, zoals «door het rood licht rijden», «witte lijn overschrijden», «inhalen», enz. Er moet echter worden gewezen op het feit dat verschillende factoren aan hetzelfde ongeval kunnen worden toegeschreven, hetgeen tot dubbeltellingen kan leiden.

Bij de interpretatie van de resultaten moet altijd rekening worden gehouden dat het hier niet om de oorzaken van het ongeval gaat, maar om factoren die met het ongeval verband houden (er kunnen gevallen zijn waarin het niet in acht nemen van de voorrang slechts een van de factoren van het ongeval is, maar niet de oorzaak) en dat het percentage ongevallen met «het niet in acht nemen van de voorrang» waarschijnlijk een onderschatting is van het werkelijke percentage ongevallen met deze factor.

Totaal aantal ongevallen met een fietser* wanneer de auto langs de kant van de weg stilstond en het portier werd geopend

Provincie

Type ongeval

Totaal

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

1 569

315

324

336

301

293

Antwerpen

Met zware gewonden

31

5

12

7

4

3

Met lichte gewonden

342

72

71

80

63

56

Met dodelijke gewonden

1

.

.

.

1

.

Waals-Brabant

Met lichte gewonden

4

1

.

.

2

1

Brussel-Hoofdstad

Met zware gewonden

2

1

.

.

1

.

Met lichte gewonden

220

27

38

49

43

63

Met dodelijke gewonden

1

1

.

.

.

.

Henegouwen

Met zware gewonden

1

.

.

.

1

.

Met lichte gewonden

49

7

10

8

11

13

Met dodelijke gewonden

1

.

.

.

.

1

Limburg

Met zware gewonden

10

4

.

3

.

3

Met lichte gewonden

67

12

13

15

16

11

Luik

Met lichte gewonden

28

3

5

7

7

6

Luxemburg

Met lichte gewonden

1

.

.

1

.

.

Namen

Met lichte gewonden

8

3

2

.

1

2

Oost-Vlaanderen

Met zware gewonden

36

7

8

5

10

6

Met lichte gewonden

337

66

76

77

63

55

Met dodelijke gewonden

2

1

.

1

.

.

Vlaams-Brabant

Met zware gewonden

7

2

2

1

1

1

Met lichte gewonden

102

26

18

21

26

11

Met dodelijke gewonden

2

.

.

1

1

.

West-Vlaanderen

Met zware gewonden

43

16

7

4

11

5

Met lichte gewonden

274

61

62

56

39

56

Totaal aantal slachtoffers bij gevallen waarbij een auto langs de kant van de weg stilstond en het portier werd geopend

Soort slachtoffer

Type slachtoffer

Totaal

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

1 626

324

331

352

310

309

chauffeur

Licht gewonden

11

1

2

1

2

5

fietser

Zwaar gewonden

131

35

29

20

29

18

Licht gewonden

1 476

286

299

329

277

285

Dodelijk gewonden

7

2

.

2

2

1

passagier

Licht gewonden

1

.

1

.

.

.

*Fietser = met een klassieke of met een elektrische fiets

Inzake de volgende cijfers:

b) «andere partij opent portier»;

e) «fietser botst tegen geparkeerde wagen».

Voor ongevallen met een fietser wanneer de auto langs de kant van de weg stilstaat en het portier opent, is het totaal 1 569. Het aantal slachtoffers bedraagt 1 626 tussen 2016-2020.

Met betrekking tot uw aanvankelijk verzoek «fietser botst tegen geparkeerde auto» zijn de gevallen van een auto die langs de kant van de weg stilstaat en waarvan de deur dicht is, genomen.

Totaal aantal ongevallen met een fietser* wanneer de auto met gesloten portier langs de kant van de weg stilstond

Provincie

Type ongeval

Totaal

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

939

184

164

202

194

195

Antwerpen

Met zwaar gewonden

14

4

1

5

1

3

Met licht gewonden

174

30

28

35

49

32

Met doden

1

.

1

.

.

.

Waals-Brabant

Met licht gewonden

19

2

5

5

3

4

Brussel-Hoofdstad

Met zwaar gewonden

5

1

1

1

.

2

Met licht gewonden

123

23

19

24

25

32

Henegouwen

Met zwaar gewonden

6

2

1

1

1

1

Met licht gewonden

23

4

4

3

5

7

Met doden

1

.

.

.

1

.

Limburg

Met zwaar gewonden

4

1

1

1

1

.

Met licht gewonden

30

5

5

7

4

9

Luik

Met zwaar gewonden

8

.

1

3

1

3

Met licht gewonden

39

7

6

8

6

12

Met doden

1

.

.

1

.

.

Luxemburg

Met zwaar gewonden

1

.

1

.

.

.

Met licht gewonden

4

1

2

.

1

.

Namen

Met licht gewonden

4

1

1

1

1

.

Oost-Vlaanderen

Met zwaar gewonden

23

4

6

3

3

7

Met licht gewonden

207

47

34

42

44

40

Vlaams-Brabant

Met zwaar gewonden

12

.

2

1

5

4

Met licht gewonden

70

18

10

15

11

16

West-Vlaanderen

Met zwaar gewonden

23

6

8

2

4

3

Met licht gewonden

146

28

27

43

28

20

Met doden

1

.

.

1

.

.

Totaal aantal slachtoffers bij gevallen waarbij de auto met gesloten portier langs de kant van de weg stilstond

Soort slachtoffer

Type slachtoffer

Totaal

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

1 000

193

173

213

207

214

chauffeur

Zwaar gewonden

1

.

.

1

.

.

Licht gewonden

49

7

10

10

9

13

fietser

Zwaar gewonden

95

18

22

16

16

23

Licht gewonden

839

166

138

182

178

175

Doden

3

.

1

1

1

.

passagier

Zwaar gewonden

1

.

.

.

1

.

Licht gewonden

11

2

2

2

2

3

Doden

1

.

.

1

.

.

*Fietser - zowel met een klassieke als met een elektrische fiets

Voor het punt d) «fietser rijdt in verboden richting», zijn er geen cijfers voorhanden.