Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1469

van Annick Lambrecht (Vooruit) d.d. 20 januari 2022

aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Vrachtwagens - Inhaalverbod - Inbreuk - Controles - Boetes - Cijfers

wegvervoer
verkeersregels
geldboete
officiŽle statistiek
overtreding van het verkeersreglement
bedrijfsvoertuig

Chronologie

20/1/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/2/2022)
24/2/2022Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1468

Vraag nr. 7-1469 d.d. 20 januari 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verkeer en verkeersreglementering zijn in de eerste plaats een federale bevoegdheid maar heel wat zaken rond verkeersveiligheid vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. Er bestaan ook samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de deelstaten over verkeer en verkeersveiligheid. Het betreft hier dus duidelijk een transversaal aangelegenheid.

Sinds 2004 is er in de federale Wegcode een inhaalverbod opgenomen voor vrachtwagens op autosnelwegen, autowegen en wegen met tenminste vier rijstroken bij neerslag.

De handhaving op deze regel is echter geen sinecure.

Daarvoor is de inzet nodig van politiediensten die overtreders op heterdaad betrappen.

Bij de federale politie zegt men geregeld te controleren maar ontkent men niet dat het geen prioriteit is. Men beschikt zelfs niet over exacte cijfers in verband met het aantal overtredingen.

Ik heb volgende vraag:

Hoeveel boetes werden er de jongste vijf jaar uitgeschreven voor inbeuken op het inhaalverbod voor vrachtwagens? Kunt u mij aantal uitgeschreven boetes per provincie meedelen?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2022 :

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal vaststellingen tijdens de periode 2017-2021 (eerste semester) door de politiediensten voor inbreuken op het inhaalverbod bij regenweer op autosnelwegen, op autowegen op wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen bestemd voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton. De gegevens werden opgesplitst per provincie.

Provincie

2017

2018

2019

2020

2021

Antwerpen

47

30

19

50

17

Waals-Brabant

24

19

6

12

11

Brussel-Hoofdstad

6

3

 

1

1

Henegouwen

23

28

49

127

126

Luik

13

12

30

31

30

Limburg

51

20

16

17

22

Luxemburg

38

24

12

21

17

Namen

47

26

34

54

23

Oost-Vlaanderen

71

55

78

173

188

Vlaams-Brabant

69

45

35

148

116

West-Vlaanderen

54

44

38

50

53

Totaal

443

306

317

684

604

Bron: federale politie – DGR/DRI – BIPOL.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal vaststellingen tijdens de periode 2017-2021 (eerste semester) door de politiediensten wegens het niet naleven van het inhaalverbod dat door de verkeersbord C39 wordt opgelegd voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3 500 kg bedraagt. De gegevens werden opgesplitst per provincie.

Provincie

2017

2018

2019

2020

2021

Antwerpen

7

5

838

1 046

594

Waals-Brabant

11

35

30

35

36

Brussel-Hoofdstad

14

11

14

14

4

Henegouwen

112

600

452

48

137

Luik

5

19

90

29

7

Limburg

20

32

218

258

175

Luxemburg

2

28

64

158

73

Namen

108

79

152

293

120

Oost-Vlaanderen

11

3

59

94

57

Vlaams-Brabant

58

75

134

134

541

West-Vlaanderen

6

3

52

48

31

Totaal

354

890

2 103

2 157

1 775

Bron: federale politie – DGR/DRI – BIPOL.