Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1709

van Annick Lambrecht (Vooruit) d.d. 14 juli 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Verkeersveiligheid - Fietsers - Gebruik van gsm - Boetes - Cijfers

overtreding van het verkeersreglement
tweewielig voertuig
verkeersveiligheid
mobiele telefoon
geldboete
officiŽle statistiek

Chronologie

14/7/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2022)
8/9/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1709 d.d. 14 juli 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verkeer en verkeersreglementering zijn in de eerste plaats een federale bevoegdheid maar heel wat zaken rond verkeersveiligheid vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. Er bestaan ook samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de deelstaten over verkeer en verkeersveiligheid. Ook handhavingsbeleid is en belangrijk tool voor verkeersveiligheid. Het betreft hier dus duidelijk een transversaal aangelegenheid.

Afleiding is samen met alcohol en snelheid een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Een op twee fietsers geeft aan af en toe de gsm te gebruiken tijdens het fietsen. Wie op de fiets zijn gsm gebruikt is een gevaar voor zichzelf en anderen. Net als achter het stuur van de auto is gsm'en op de fiets verboden en sinds kort zijn de boetes even zwaar als voor een automobilist.

Daarom volgende vraag:

Graag kreeg ik een overzicht van het aantal boetes uitgeschreven voor het gebruik van de gsm op de fiets in 2019, 2020, 2021 en 2022 (tot vandaag) in BelgiŽ, Brussel en Vlaanderen per provincie en per gemeente.

Antwoord ontvangen op 8 september 2022 :

Gelieve de gevraagde cijfers in bijlage te vinden. De cijfers voor 2022 zijn nog niet beschikbaar.

2018

2019

2020

2021

België

OI (Elektr. fiets)

6

17

28

40

OI (Gewone fiets)

1 017

1 105

1 200

1 413

Totaal OI

1 023

1 122

1 228

1 453

PV (Elektr. Fiets)

2

8

11

13

PV (Gewone fiets)

177

269

333

311

Totaal PV

179

277

344

324

Totaal inbreuken

1 202

1 399

1 572

1 777

Brussel Hoofdstedelijke Gewest

OI

60

118

379

310

PV

10

50

140

70

Totaal

70

168

519

380

Vlaams Gewest

Provincies


Antwerpen

OI

297

353

355

424

PV

54

78

63

64

Totaal

351

431

418

488

Limburg

OI

21

23

28

21

PV

4

7

6

8

Totaal

25

30

34

29

Oost-Vlaanderen

OI

228

192

161

223

PV

52

57

55

80

Totaal

280

249

216

303

Vlaams-Brabant

OI

344

348

184

324

PV

37

60

37

44

Totaal

381

408

221

368

West-Vlaanderen

OI

64

73

101

129

PV

19

23

35

56

Totaal

83

96

136

185


Totaal

1 120

1 214

1 025

1 373

Duiding bij de opdeling van de cijfers:

OI = onmiddellijke inning, PV = proces-verbaal.

Voor deze inbreuk is een onmiddellijke inning de regel.

Indien men minderjarig is, is een onmiddellijke inning echter uitgesloten.

In de volgende gevallen is een onmiddellijke inning eveneens uitgesloten voor een persoon met woonplaats of vaste verblijfplaats in België, en krijgt men een proces-verbaal gevolgd door een minnelijke schikking of een veroordeling door de rechtbank in een later stadium:

– bij het tegelijkertijd begaan van meerdere overtredingen, indien de totale som meer dan 347 euro bedraagt;

– bij het tegelijkertijd begaan van een overtreding van de derde graad en een andere overtreding.