Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1710

van Annick Lambrecht (Vooruit) d.d. 14 juli 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Personen met een beperking - Parkeerplaatsen - Aantal - Overtredingen

overtreding van het verkeersreglement
gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten
parkeerterrein
officiŽle statistiek
geldboete

Chronologie

14/7/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2022)
5/9/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1710 d.d. 14 juli 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verkeer en verkeersreglementering zijn in de eerste plaats een federale bevoegdheid maar heel wat zaken rond verkeersveiligheid vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. Er bestaan ook samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de deelstaten over verkeer en verkeersveiligheid. Ook handhavingsbeleid is en belangrijk tool voor verkeersveiligheid. Het betreft hier dus duidelijk een transversaal aangelegenheid.

Ik heb volgende vragen :

1) Hoeveel parkeerplaatsen voor personen met een beperking telt BelgiŽ, Brussel en Vlaanderen vandaag? Graag kreeg ik gegevens voor 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. Graag ook een opdeling per provincie en per gemeente.

2) Hoeveel inbreuken werden vastgesteld op het parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een beperking in Vlaanderen? Graag kreeg ik gegevens voor 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. Graag ook een opdeling per provincie.

3) Heeft de geachte minister overleg met zijn Vlaamse collega over het beperken en sanctioneren van de inbreuken op het parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een beperking?

Antwoord ontvangen op 5 september 2022 :

1) De federale overheidsdienst (FOD) Justitie beschikt niet over dergelijke statistieken. Als er al globale cijfers bestaan, zullen eerder de Gewesten of de FOD Sociale Zekerheid daarover beschikken.

2) Gelieve de gevraagde cijfers in bijlage te vinden.

2018

2019

2020

2021

Overzicht

Vlaams Gewest

OI

5 693

4 778

3 506

3 970

PV

6 781

6 967

5 473

6 393

Totaal

12 474

11 745

8 979

10 363

2018

2019

2020

2021

Vlaams Gewest

OI

5 693

4 778

3 506

3 970

PV

6 781

6 967

5 473

6 393

Totaal

12 474

11 745

8 979

10 363

Provincies

Antwerpen

OI

501

490

281

309

PV

5 393

5 690

4 448

4 871

Totaal

5 894

6 180

4 729

5 180

Limburg

OI

2 058

1 661

1 191

1 503

PV

65

120

135

341

Totaal

2 123

1 781

1 326

1 844

Oost-Vlaanderen

OI

706

768

570

751

PV

260

318

134

153

Totaal

966

1 086

704

904

Vlaams-Brabant

OI

1 290

933

759

672

PV

861

570

341

389

Totaal

2 151

1 503

1 100

1 061

West-Vlaanderen

OI

1 138

926

705

735

PV

202

269

415

639

Totaal

1 340

1 195

1 120

1 374

De cijfers voor 2022 zijn nog niet beschikbaar.

Duiding bij de opdeling van de cijfers:

OI = onmiddellijke inning, PV = proces-verbaal.

Voor deze inbreuk van de tweede graad is een onmiddellijke inning de regel.

In de volgende gevallen is een onmiddellijke inning echter uitgesloten voor een persoon met woonplaats of vaste verblijfplaats in België, en krijgt men een proces-verbaal gevolgd door een minnelijke schikking of een veroordeling door de rechtbank in een later stadium:

– bij het tegelijkertijd begaan van meerdere overtredingen, indien de totale som meer dan 347 euro bedraagt;

– bij het tegelijkertijd begaan van een overtreding van de derde graad en een andere overtreding.

3) Deze problematiek kwam nog niet ter sprake tijdens de overlegmomenten.