Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-411

van Annick Lambrecht (sp.a) d.d. 16 maart 2020

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Flitsmarathon - Aantal - Mediacampagnes - Evaluatie - Samenwerking met de Gewesten

verkeersveiligheid
snelheidsvoorschriften
politiecontrole
geografische spreiding

Chronologie

16/3/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2020)
16/4/2020Antwoord

Vraag nr. 7-411 d.d. 16 maart 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Politie is uiteraard een federale bevoegdheid. Maar de verkeersveiligheid is dan weer een bevoegdheid van de Gewesten. De mediacampagne en de flitsmarathons zijn transversale aangelegenheden die te paard zitten op federale en gewestelijke bevoegdheden.

De organisatie ervan is een initiatief van de bevoegde deelstaatministers en de federale minister. Ook worden de gemeentelijke politiediensten hier sterk bij betrokken. De gemeenten zijn dan weer een onderdeel van het gewestelijk beleid.

Uit Duits onderzoek blijkt dat grootscheepse snelheidscontroles een zeer kortdurend effect hebben. De mediacampagnes en een flitsmarathon hebben zeker een effect: beide leiden ertoe dat mensen langzamer en voorzichtiger rijden tijdens de campagne. Het aantal ongevallen in de dagen voorafgaand aan de marathon daalde met 4,7 % in vergelijking met vergelijkbare dagen en met 7,5 % op de flitsdagen zelf. Maar na flitsmarathons hervallen hardrijders opnieuw en stijgt het aantal verkeersslachtoffers opnieuw. Het langdurig effect ervan op het verkeersgedrag van bestuurders blijft dus uit.

Mensen worden dus wel aangespoord om hun gedrag te verbeteren, wat tijdelijk leidt tot minder ongevallen, maar alleen tijdens de dagen waarop wordt gecontroleerd. Enkel wanneer automobilisten permanent het gevoel hebben dat ze gecontroleerd worden, rijden ze trager.

Naar aanleiding van deze bevindingen had ik graag volgende vragen aan de geachte minister gesteld:

1) Hoe staat hij tegenover het organiseren van flitsmarathons? Staan er nog nieuwe initiatieven gepland?

2) Hoeveel flitsmarathons werden er de afgelopen vijf jaar georganiseerd? Graag kreeg ik een overzicht van de cijfers opgesplitst per provincie enerzijds en per West-Vlaamse centrumstad anderzijds.

3) Hoe staat hij tegenover de aankondiging van flitsers en flitsmarathons via radio en apps zoals Waze en Coyote? Is hij hierover al in gesprek gegaan en/of is hij van plan maatregelen te nemen?

4) Hoe verloopt de samenwerking met de Gewesten en met de steden en gemeenten op dit domein? Wordt er naar aanleiding van de organisatie van deze flitsmarathons samengezeten met de bevoegde gewestelijke ministers van Mobiliteit?

Antwoord ontvangen op 16 april 2020 :

1) & 2) Sedert 2014 organiseert de politie jaarlijks twee flitsmarathons, één in het voorjaar en één in het najaar. Gedurende vierentwintig uren voeren de zones van de lokale politie en de federale wegpolitie intensieve snelheidscontroles uit.

Met deze specifieke acties wil de politie, in samenwerking met haar partners, de veiligheid op onze wegen verbeteren om het aantal slachtoffers bij verkeersongevallen te doen dalen. Niet-aangepaste snelheid is immers één van de hoofdoorzaken bij zware verkeersongevallen. Dergelijke initiatieven, die mogen rekenen op een grote publieke belangstelling, kunnen alleen maar toegejuicht worden. Daarnaast voeren de politiediensten uiteraard het hele jaar door snelheidscontroles.

Bijgevoegde tabel herneemt het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen tijdens de flitsmarathons, georganiseerd sedert 2015, opgesplitst per provincie en voor de West-Vlaamse provinciesteden.

3) De politie verzet zich tegen de aankondiging (van locatie) van snelheidscontroles via radio en apps zoals Coyote en Waze omdat deze zouden kunnen aanzetten tot delinquent gedrag in het verkeer en bovendien de veiligheid van de controlerende politiemensen in het gedrang zouden kunnen brengen. Dergelijke toepassingen zijn echter moeilijk te verbieden, zeker omdat de controle op het gebruik zeer moeilijk ligt.

4) De organisatie van de flitsmarathons geschiedt in samenwerking met diverse partners. Zo heeft het Instituut Vias, in samenwerking met de politie, een proefproject uitgevoerd. Op drie plaatsen werden snelheidsmeters geplaatst, waarna de politie op deze plaatsen effectief snelheidscontroles uitvoerde tijdens de flitsmarathon. De resultaten van de snelheidsmetingen werden vergeleken met de resultaten bekomen tijdens de marathon. Dit proefproject toont duidelijk aan dat de aankondiging en de uitvoering van snelheidscontroles wel degelijk een invloed hebben op de snelheid waarmee op onze wegen wordt gereden. Op alle plaatsen waar snelheidsmetingen werden uitgevoerd, werd tijdens de marathon een lagere gemiddelde snelheid vastgesteld, hetgeen duidelijk aangeeft dat de flitsmarathons actief bijdragen tot een grotere verkeersveiligheid.

Aan de overtreders wordt, naast de boete, ook een sensibiliserings- en informatiefiche van de Gewesten toegestuurd. Deze fiche bevat informatie met betrekking tot de voordelen van een veilig rijgedrag en een aangepaste snelheid. De fiche werd ontworpen in samenwerking met de federale administratie van Justitie, van het Vlaamse en Waalse Gewest en omvat niet alleen informatie in verband met overdreven snelheid maar geeft ook een overzicht van de voordelen van een veilig en verantwoord rijgedrag en geeft ook enkele raadgevingen die het mogelijk maken om zich makkelijker te houden aan de snelheidsbeperkingen.

2015

Datum

Provincie

Vastgestelde inbreuken

23 – 24 april

Antwerpen

2 673

Waals Brabant

349

Brussel Hoofdstad

3 379

Henegouwen

2 281

Luik

1 621

Limburg

1 570

Luxemburg

437

Namen

1 321

Oost-Vlaanderen

4 499

Vlaams Brabant

4 934

West-Vlaanderen

2 696

16 – 17 november

Antwerpen

3 269

Waals Brabant

254

Brussel Hoofdstad

2 139

Henegouwen

2 329

Luik

1 186

Limburg

2 730

Luxemburg

321

Namen

797

Oost-Vlaanderen

4 483

Vlaams Brabant

4 750

West-Vlaanderen

2 641

2016

Datum

Provincie

Vastgestelde inbreuken

20 – 21 april

Antwerpen

4 534

Waals Brabant

530

Brussel Hoofdstad

2 456

Henegouwen

3 971

Luik

1 130

Limburg

3 418

Luxemburg

294

Namen

1 403

Oost-Vlaanderen

5 702

Vlaams Brabant

6 400

West-Vlaanderen

3 763

03 – 04 oktober

Antwerpen

3 986

Waals Brabant

765

Brussel Hoofdstad

1 857

Henegouwen

3 333

Luik

1 560

Limburg

2 813

Luxemburg

400

Namen

1 519

Oost-Vlaanderene

5 072

Vlaams Brabant

5 660

West-Vlaanderen

3 090

2017

Datum

Provincie

Vastgestelde inbreuken

19 – 20 april

Antwerpen

3 834

Waals Brabant

1 000

Brussel Hoofdstad

2 287

Henegouwen

3 403

Luik

1 097

Limburg

3 125

Luxemburg

253

Namen

2 101

Oost-Vlaanderen

4 955

Vlaams Brabant

5 622

West-Vlaanderen

2 956

11 – 12 oktober

Antwerpen

4 712

Waals Brabant

1 116

Brussel Hoofdstad

2 159

Henegouwen

3 372

Luik

1 274

Limburg

3 820

Luxemburg

463

Namen

2 925

Oost-Vlaanderen

5 379

Vlaams Brabant

5 811

West-Vlaanderen

3 317

2018

Datum

Provincie

Vastgestelde inbreuken

18 – 19 april

Antwerpen

4 587

Waals Brabant

837

Brussel Hoofdstad

2 521

Henegouwen

2 425

Luik

853

Limburg

4 550

Luxemburg

268

Namen

2 051

Oost-Vlaanderen

6 429

Vlaams Brabant

7 154

West-Vlaanderen

3 420

17 – 18 oktober

Antwerpen

4 105

Waals Brabant

1 166

Brussel Hoofdstad

1 177

Henegouwen

1 766

Luik

765

Limburg

3 769

Luxemburg

469

Namen

1 406

Oost-Vlaanderen

5 643

Vlaams Brabant

4 167

West-Vlaanderen

2 980

2019

Datum

Provincie

Vastgestelde inbreuken

03 – 04 april

Antwerpen

5 316

Waals Brabant

957

Brussel Hoofdstad

1 451

Henegouwen

2 361

Luik

1 094

Limburg

4 151

Luxemburg

401

Namen

1 308

Oost-Vlaanderen

4 932

Vlaams Brabant

6 075

West-Vlaanderen

1 922

08 – 09 oktober

Antwerpen

5 477

Waals Brabant

735

Brussel Hoofdstad

2 280

Henegouwen

2 852

Luik

1 249

Limburg

3 298

Luxemburg

739

Namen

1 976

Oost-Vlaanderen

5 269

Vlaams Brabant

5 398

West-Vlaanderen

3 930

Bron: federale politie DGR/DRI-BIPOL.

Tabel 2: Vaststelde snelheidsovertredingen tijdens de flitsmarathons, periode 2015 – 2019, opgesplitst per West-Vlaamse centrumstad

2015

Datum

West-Vlaamse centrumstad

Vastgestelde inbreuken

23 – 24 april

Brugge

198

Kortrijk

502

Oostende

75

Roeselare

2

16 – 17 november

Brugge

187

Kortrijk

280

Oostende

115

Roeselare

1

2016

Datum

West-Vlaamse centrumstad

Vastgestelde inbreuken

20 – 21 april

Brugge

309

Kortrijk

265

Oostende

114

Roeselare

183

03 – 04 oktober

Brugge

143

Kortrijk

372

Oostende

84

Roeselare

93

2017

Datum

West-Vlaamse centrumstad

Vastgestelde inbreuken

19 – 20 april

Brugge

108

Kortrijk

84

Oostende

97

Roeselare

202

11 – 12 oktober

Brugge

272

Kortrijk

210

Oostende

118

Roeselare

146

2018

Datum

West-Vlaamse centrumstad

Vastgestelde inbreuken

18 – 19 april

Brugge

185

Kortrijk

195

Oostende

305

Roeselare

104

17 – 18 oktober

Brugge

283

Kortrijk

424

Oostende

109

Roeselare

/

2019

Datum

West-Vlaamse centrumstad

Vastgestelde inbreuken

03 – 04 april

Brugge

124

Kortrijk

38

Oostende

103

Roeselare

2

08 – 09 oktober

Brugge

423

Kortrijk

354

Oostende

397

Roeselare

1

Bron: federale politie DGR/DRI-BIPOL.