Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-70

van Annick Lambrecht (sp.a) d.d. 19 september 2019

aan de vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsgebouwen - Lege gebouwen - Gebouw van het Ministerie van FinanciŽn in Knokke - Bestemming

openbaar gebouw
stedenbouw
ministerie

Chronologie

19/9/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019)
4/11/2019Antwoord

Vraag nr. 7-70 d.d. 19 september 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gebouwen van de federale overheid zijn uiteraard een federale bevoegdheid. Deze eigendom moet echter beheerd worden volgens de stedenbouwkundige regels die een gewestelijke bevoegdheid zijn. Ook is er een duidelijke interferentie met het beleid van de gemeente of stad, indien die federale overheid haar eigendom leeg laat staan. Ook dat is een gewestelijke bevoegdheid.

De verkommerde huizen van de federale overheid zijn in de praktijk dus zeker aspecten die onder het transversale karakter vallen en een bevoegdheid zijn voor de Senaat.

In Knokke staat zo het gebouw van het "Ministerie van FinanciŽn" al sedert de verhuis van het personeel naar het Kamgebouw in Brugge wellicht al bijna vier jaar leeg. Het is gelegen tussen het cultureel centrum Scharpoord en het Zegemeer in de Majoor Vandammestraat, dus op een toplocatie. Het gebouw staat niet te koop, maar wordt onderhouden door een firma "Interim Vastgoedbeheer", verneem ik.

Vandaag mijn vragen:

1) Waarom blijft het gebouw leeg staan?

2) Welke bestemming zal er aan worden gegeven?

3) Heeft de geachte minister hierover al contact opgenomen met de stedelijke en gewestelijke diensten?

Antwoord ontvangen op 4 november 2019 :

1) De Regie der Gebouwen heeft dit gebouw in het kader van een «sale & rent back» operatie in huur genomen sinds 28 december 2006 voor een termijn van eenentwintig jaar. Het diende voor de huisvesting van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën in Knokke.

In maart 2016 heeft de FOD Financiën het gebouw verlaten als gevolg van een herstructurering van zijn diensten. Om te vermijden dat het gebouw volledig leeg kwam te staan, heeft de Regie het onder leegstandsbescherming geplaatst bij Interim Vastgoedbeheer. De tijdelijke invulling die het op die manier krijgt, vermijdt de nadelen en de risico’s van leegstand zoals kraak, vandalisme en verwaarlozing en zorgt er voor dat het pand zijn waarde behoudt.

2) Aangezien er geen behoefte is voor de huisvesting van andere federale diensten in Knokke, heeft de Regie der Gebouwen met de verhuurder onderhandelingen gevoerd over de vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst. Deze onderhandelingen werden onlangs afgerond en het resultaat zal binnenkort aan de ministerraad worden voorgelegd.

De toekomstige invulling van het gebouw valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

3) Het komt de eigenaar van het gebouw toe om de stedelijke of gewestelijke diensten te contacteren over een nieuwe invulling van het pand of om de mogelijkheden van een eventuele herontwikkeling te bespreken.