Auteurs- en sprekersregister betreffende "Seminara Franco" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanbiedingen voor internetabonnementen - Prijs - Verlaging - Maatregelen - Eventuele splitsing van Belgacom - Eventuele hervorming van de sector (4-7080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7080
Achtergelaten katten - Groot aantal - Sterilisatiecampagne - Financiering - Raad voor Dierenwelzijn - Gunstig advies voor sterilisatie (4-4341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4341
Afghanistan - Militaire ondersteuning - Veiligheid van de Belgische soldaten - Maatregelen (4-7533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7533
Alcohol - Verkoop aan minderjarigen - Wet van 28 december betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank - Artikel 13 - Niet-naleving - EnquÍte van Radio Contact en het OIVO - Gegevens - Toepassing van de wet Evaluatie - Verbetering (4-5071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5071
Alcohol - Verkoop aan minderjarigen - Wet van 28 december betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank - Artikel 13 - Niet-naleving - EnquÍte van Radio Contact en het OIVO - Gegevens - Toepassing van de wet Evaluatie - Verbetering (4-5342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5342
Association rťgionale de santť et d'identification animales (ARSIA) - Kantoor van Bergen - Verhuis naar Ciney - Verantwoording - Personeel - Situatie (4-6640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6640
Banken Overheidssteun Stimulatie en duurzaamheid economie Leningen aan particulieren Buitensporige tariefvoorwaarden (4-3854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3854
Banken - Traders - Vergoedingen - Polemiek - Frans bonus-malussysteem - Eventuele toepassing in BelgiŽ - Gemengde commissie Senaat-Kamer van Volksvertegenwoordigers over de bancaire en financiŽle crisis - Besluiten - Follow-up - Voorstellen van de regerin (4-4340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4340
Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen (4-4771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4771
Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen (4-4772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4772
Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen (4-5807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5807
Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen (4-5893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5893
Belgische ondernemingen - Boekhoudfraude - Omvang van het fenomeen - Toename - Aannemelijke oorzaken - Strijd tegen de fraude - Maatregelen (4-6331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6331
Centra voor technische automobielinspectie - Wachttijden - Personeel - Tekort - Maatregelen (4-6376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6376
Contracten - Vervaldata - Alarmsysteem van Test-Aankoop - Toepassing op handelszaken - Samenwerking - Dwingend wettelijk kader (4-4695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4695
Contracten - Vervaldata - Alarmsysteem van Test-Aankoop - Toepassing op handelszaken - Samenwerking - Dwingend wettelijk kader (4-5891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5891
De Post - Kostprijs verzendingen - Internationale zending met aangegeven waarde - Internetsite - Gebrek aan informatie - Beheerscontract - Verplichting om de klant volledig te informeren (4-6531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6531
De Post - Huidig beleid - Sluiting van postkantoren - Opdrachten openbare dienstverlening -Gemeentelijke postagentschappen - Plan (4-4397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4397
De Post - Niet-bestelde brieven - Beheer - Verplichtingen - Terugzending aan de afzender - Termijn - Datum van terugzending - Vermelding (4-7314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7314
De Post - Postbodes - Arbeidsongeschiktheid - AbsenteÔsme - Uitsluitingsbeleid - Ongegrond ontslag - Werkomstandigheden - Verbetering (4-4770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4770
De aankondiging van de groep InBev dat hij zijn personeelsbestand in West-Europa met 10 % zal inkrimpen (4-1025)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met Migratie- en asielbeleid
4-108
p. 30-31 4-108 p. 30-31 (PDF)
De bepaling van het paritair comitť van een bedrijf (Gevolgen van de "keuze" van de werkgever) (4-1538)      
  Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 73-75 4-115 p. 73-75 (PDF)
De bepalingen van de wet-Breyne en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (bij de aankoop van een gebouw) (4-1541)      
  Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 75-77 4-115 p. 75-77 (PDF)
De discriminatie door vliegtuigmaatschappijen van personen met obesitas (4-1055)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 22-24 4-110 p. 22-24 (PDF)
De evolutie van het sociaal conflict in de fabriek Bridgestone van Frameries (Verzoeningsvergaderingen georganiseerd door de sociaal bemiddelaar) (4-847)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-82
p. 28-29 4-82 p. 28-29 (PDF)
De hervorming van de spaarrekening (Wenselijkheid van nieuwe maatregelen om de doorzichtigheid en de opbrengst van spaarboekjes te verbeteren) (4-1191)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-119
p. 26-28 4-119 p. 26-28 (PDF)
De nationale herdenking ter ere van de slachtoffers van de treinramp in Buizingen (Boycot van de plechtigheid door families van slachtoffers - Nood aan evaluatie) (4-1118)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-114
p. 32-34 4-114 p. 32-34 (PDF)
De vermelding van allergenen op de etiketten van voedingsmiddelen (4-1009)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-107
p. 36-38 4-107 p. 36-38 (PDF)
De verschillen tussen het statuut van arbeiders en van bedienden (Eenheidsstatuut) (4-1131)      
  Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 80-84 4-94 p. 80-84 (PDF)
De verslaving aan kansspelen (Nood aan onderzoek - Europese aanpak) (4-930)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-94
p. 24-27 4-94 p. 24-27 (PDF)
De vorderingen in het project om het gebouw van het Provinciebestuur van Henegouwen in orde te brengen (4-1539)      
  Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 56-57 4-115 p. 56-57 (PDF)
Dierenmishandeling - Slachtpaarden - Uit verkoop nemen in de grootwarenhuizen - Sensibilisering van de consumenten (4-7530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7530
Dierenmishandeling - Slachtpaarden - Uit verkoop nemen in de grootwarenhuizen - Sensibilisering van de consumenten (4-7531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7531
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Franco Seminara, senator-opvolger
4-81
p. 7 4-81 p. 7 (PDF)
Energie - Tarieven - Ophanden zijnde verhoging - Bedragen - Onderhandelingen tussen de Commissie voor de Regularisering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en de Waalse en Brusselse verdelers - Nucleaire rente - Eventuele verdwijning (4-4392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4392
Europese internetsites voor de verkoop van elektronische apparaten - Onregelmatigheden - Studie van de Europese Commissie - Belgische internetsites - Controles - Europees recht op de e-handel - Toepassing - Consumentenbescherming - Maatregelen (4-4582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4582
Europese internetsites voor de verkoop van elektronische apparaten - Onregelmatigheden - Studie van de Europese Commissie - Belgische internetsites - Controles - Europees recht op de e-handel - Toepassing - Consumentenbescherming - Maatregelen (4-4583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4583
Europese internetsites voor de verkoop van elektronische apparaten - Onregelmatigheden - Studie van de Europese Commissie - Belgische internetsites - Controles - Europees recht op de e-handel - Toepassing - Consumentenbescherming - Maatregelen (4-5879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5879
Europese melkproducenten - Crisis - Melklozing - Verzending van melk naar Afrikaanse landen getroffen door hongersnood - Voorstel - Kritiek van niet-gouvernementele organisaties (ngoís) (4-4694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4694
Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM/CICC) - Kadaster van de ondergrond - Stand van zaken - EfficiŽntie - Samenwerking met de gewesten - Aanleg van nieuwe leidingen - Reglementering (4-7312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7312
Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM/CICC) - Kadaster van de ondergrond - Stand van zaken - EfficiŽntie - Samenwerking met de gewesten - Aanleg van nieuwe leidingen - Reglementering (4-7313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7313
Fiscale aangiften - Behandeling - Centralisatie - Centrum voor de verwerking van fiscale aangiften te Jambes - Achterstand - Gevolgen voor de terugbetalingen aan de belastingplichtigen (4-6527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6527
Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie (4-6396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6396
Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie (4-6397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6397
Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie (4-6398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6398
Gepensioneerden - Beroepsactiviteiten - Fiscale druk (4-7532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7532
Gevangenissen - Sint-Gillis - Bewakers - Afwezigheid wegens ziekte - Recordaantal - Redenen - Werkomstandigheden - Verbetering - Maatregelen (4-7310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7310
Groeihormonen - Consumptie in BelgiŽ - Cijfers - Consumptie bij de jongeren - Vooruitgang (4-7066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7066
Gsm - Facturen - Hoge prijzen in BelgiŽ - Tariefvermindering - Maatregelen - Belgisch Instituut van Post- en Telecommunicatiediensten - Regelgeving (4-4693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4693
Gsm - Facturen - Hoge prijzen in BelgiŽ - Tariefvermindering - Maatregelen - Belgisch Instituut van Post- en Telecommunicatiediensten - Regelgeving (4-5890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5890
Gsm - overmatig gebruik door de jeugd - Gevaren - Sensibiliseringscampagne - Identificatie van de nummers van minderjarigen - Sturen van reclame naar nummers van minderjarigen - Telecommunicatieoperatoren - Ethische code (4-6770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6770
Handelszaken - Winkeldiefstal - Aantal - Stijging - Studie Global Retail Theft Barometer - Rangschikking - Plaats van BelgiŽ - Bestrijding van het fenomeen - Initiatieven (4-5122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5122
Handelszaken - Winkeldiefstal - Aantal - Stijging - Studie Global Retail Theft Barometer - Rangschikking - Plaats van BelgiŽ - Bestrijding van het fenomeen - Initiatieven (4-5123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5123
Het beleid van De Post inzake het afdanken van postbodes die arbeidsongeschikt zijn (4-898)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-92
p. 16-17 4-92 p. 16-17 (PDF)
Het betwiste recht van notarissen om op te treden als "immobiliŽn-bemiddelaar" (Rechtsvordering van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars) (4-874)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-86
p. 27-29 4-86 p. 27-29 (PDF)
Het gebrek aan mogelijkheden om de elektronische identiteitskaart efficiŽnt te gebruiken (4-1263)      
  Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 84-86 4-99 p. 84-86 (PDF)
Het idee het toekennen van fiscale voordelen aan bedrijven te verbinden met het behouden van werkgelegenheid (4-1152)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-116
p. 30-32 4-116 p. 30-32 (PDF)
Het ontslag van 89 personen bij MD Verre in Ghlin (4-966)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 39-40 4-99 p. 39-40 (PDF)
Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden (4-5072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5072
Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden (4-5073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5073
Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden (4-5074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-5074
Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden (4-5210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5210
Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden (4-5343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5343
Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden (4-5908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5908
Hospitalisatieverzekering - Wet van 20 juli 2007 -Uitvoeringsbesluiten - Premies - Berekening - Gezondheidsindex - Goedkeuring - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - Toestemming - Fout - Wettelijk karakter premieverhoging (4-7065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7065
Hoven en Rechtbanken - Vermindering van het aantal bodes ter terechtzitting - Motivatie - Maatregel zonder overleg en reflectie - Werkritme - EfficiŽntie van het gerecht - Vrees van de bodes van de rechtbank van Bergen (4-6769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6769
Hypermarkt Cora van Hornu HygiŽne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010 (4-4948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4948
Hypermarkt Cora van Hornu HygiŽne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010 (4-5735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5735
INR - Ministerieel besluit van 29 juni 2009 - Wijziging - Prijsobservatorium - Boekhoudkundige documenten van de ondernemingen - Toegang - Verplichting - Uitbreiding tot alle lidstaten van de Europese Unie (EU) - Eventuele Europese richtlijn (4-7499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7499
Illegale groeihormonen - Cijfers - Trafiek - Import in BelgiŽ - Buitenlandse zendingen - Onderschepping - Middelen - Europese en buitenlandse douanediensten - Samenwerking (4-7082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-7082
Illegale groeihormonen - Cijfers - Trafiek - Import in BelgiŽ - Buitenlandse zendingen - Onderschepping - Middelen - Europese en buitenlandse douanediensten - Samenwerking (4-7598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7598
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) - Conferentie van Montreal van 29 maart tot 1 april 2010 - Rol van BelgiŽ - Veiligheid vliegtuigen - Verbetering - Denksporen (4-7521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7521
Internet - Cybercriminaliteit - Stijging - Bezorgdheid - Strijd - Politie - Middelen - Versterking (4-4773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4773
Internet - Cybercriminaliteit - Stijging - Bezorgdheid - Strijd - Politie - Middelen - Versterking (4-6030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6030
Internet - Cybercriminaliteit - Uitbuiting van gebrek aan affectie - Strijd - Specifieke middelen (4-6532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6532
Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken (4-4588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4588
Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken (4-4589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4589
Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken (4-4590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4590
Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken (4-5187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5187
Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken (4-5880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5880
Justitie - Telefoontap - Kostprijs - Daling - Maatregelen - Contracten met de telecomoperatoren - Nieuwe onderhandelingen - Voorbeeld van Frankrijk en Nederland (4-7178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7178
Kalmerende middelen, antidepressiva, slaapmiddelen en antipsychotica - Verkoop in BelgiŽ - Cijfers - Maatregelen om de stijgende verkoop te doen dalen (4-6810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6810
Kansspelen - Verslaving - Studies - Onderzoek van de Kansspelcommissie (KSC) - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 - Prioriteit - Akkoorden inzake informatie-uitwisseling - Gokspelen op het internet - Reglementering - Initiatieven (4-5070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-5070
Kansspelen - Verslaving - Studies - Onderzoek van de Kansspelcommissie (KSC) - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 - Prioriteit - Akkoorden inzake informatie-uitwisseling - Gokspelen op het internet - Reglementering - Initiatieven (4-5732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5732
Kindsoldaten - Strijd - Actie van de Belgische regering - Steun aan basisorganisaties- Europees Voorzitterschap - Agenderen (4-7454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7454
Luchthaven Brussel-Nationaal - Bereikbaarheid Diaboloproject - Financiering - Passagiersbijdrage - Wijze van inning - Sancties - Informatiecampagne (4-4945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4945
Luchthaven Brussel-Nationaal - Bereikbaarheid Diaboloproject - Financiering - Passagiersbijdrage - Wijze van inning - Sancties - Informatiecampagne (4-5106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5106
Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving (4-5124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5124
Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving (4-5125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5125
Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving (4-5126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5126
Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving (4-5127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5127
Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving (4-5128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5128
Melksector - Beheer - Europese Rekenkamer - Rapport - Behoud van de quota - Positie van Europees Commissaris Fischer Boel, belast met landbouw en plattelandsontwikkeling - Belgisch standpunt (4-4942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4942
Microsoft Internet Explorer - Beveiliging - Problemen - Waarschuwingsmechanisme voor de verbruikers (4-6771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6771
Nationale Loterij - "Win for Life" - Tijdelijke en beperkte speciale uitgave "Vijfenzeventigste verjaardag van de Nationale Loterij" - FinanciŽle constructie (4-6809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6809
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Agressie in de treinen en in de stations - Cijfers - Toename - Veiligheidsplan van 2004 - Uitvoering - Resultaten (4-7078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7078
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Agressie in de treinen en in de stations - Cijfers - Toename - Veiligheidsplan van 2004 - Uitvoering - Resultaten (4-7079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7079
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - M6-rijtuigen - Defecten - Defecte deuren - Ongelukken - Cijfers - Controles en onderhoud - Bijzondere aandacht bij de opmaak van de aanbesteding (4-7074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7074
Nieuwe gezelschapsdieren (NGD) - Aantal - Verschil tussen de ramingen en de officiŽle cijfers - Fraude bij de invoer - Maatregelen (4-6772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6772
Notionele interesten - Stelsel van fiscale aftrekbaarheid van risicokapitaal -Gebruik - Voorwaarden inzake werkgelegenheid en investeringen -Budgettaire kosten 2010 - Toegankelijkheid van het stelsel voor KMO's - Streefdoelen van grote ondernemingen (4-7493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7493
Obesitas - Chronische ziekte - Erkenning -Behandeling - Zorg (4-3822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3822
Obesitas - Chronische ziekte - Erkenning -Behandeling - Zorg (4-5254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5254
Olieproducten - Strategische voorraden - Site van Tertre-Saint-Ghislain - Vestiging - Gevolgen - Veiligheid - Effectenstudie - Seveso-kwalificatie - Wijziging (4-6993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6993
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Budgettaire toestand - Sociale Maribel Toepassing Besteding budget Extra personeel Profiel (4-4946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4946
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Budgettaire toestand - Sociale Maribel Toepassing Besteding budget Extra personeel Profiel (4-6261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6261
Personen met een handicap - Voertuig - Aankoop - Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Tarief van 6% - Terugbetaling - Initiatieven - Overbodige administratieve rompslomp - Eventuele oplossing door een tarief van 0% (4-7307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7307
Plastische chirurgie - Praktijk - Wetgeving - Evolutie - Specifieke opleiding van de artsen - Beperking van de esthetische ingrepen (4-4696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4696
Politie - Agenten - Beschuldigingen - Beschuldiging van geweld - Bezwarende omstandigheden (4-7117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7117
Politie - Agenten - Beschuldigingen - Beschuldiging van geweld - Bezwarende omstandigheden (4-7492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7492
Quaregnon - Station - Sluiting - Geruchten (4-4355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4355
Quiťvrain - Station - Sluiting van het loket - Motieven - Aantrekkelijkheid van de gemeente - Nadeel - Gevolgen - Promotie van het gebruik van het openbaar vervoer - Milieu - Hinder (4-7075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7075
Regionale brandweerdienst - Hervorming - Middelen - Bevriezing (4-4944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4944
Regionale brandweerdienst - Hervorming - Middelen - Bevriezing (4-6047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6047
Saint-Ghislain - Station - Halte voor de IC-verbinding Herstal (Luik)-Doornik - Opportuniteit - Verzoek van de verantwoordelijken van het station van Saint-Ghislain - Ontlasting van het station van Bergen - Studie (4-7076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7076
Saint-Ghislain - Station - Opslag van chemische producten- Eventueel gevaar voor de bevolking - Wetgeving op het vervoer van gevaarlijke goederen - Toepassing in BelgiŽ - Maatregelen genomen door de NMBS (4-3824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3824
Selor - Toelatingsexamens - Definitie van de criteria - Gebrek aan nauwkeurigheid (4-7537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7537
Sexting- Ontwikkeling in BelgiŽ- Klachten en processen - Cijfers - Toepasbare juridische instrumenten - Slachtoffers - Bescherming (4-4947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4947
Sexting- Ontwikkeling in BelgiŽ- Klachten en processen - Cijfers - Toepasbare juridische instrumenten - Slachtoffers - Bescherming (4-5728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5728
Speculatieve fondsen - Aasgierfondsen - Risico op vijandige speculatie - Geviseerde EU-lidstaten - Toestand in BelgiŽ - Verdediging - Maatregelen - Overleg met andere lidstaten (4-7494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7494
Station van Bergen - Treinontsporing - Omstandigheden - Onderzoek - Middelen - Verantwoordelijkheden - Maatregelen om andere ongelukken te voorkomen - Infrastructuur - Betrouwbaarheid - Eventuele audit (4-5129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5129
Tax-on-web Gebruik door de belastingplichtige Aanmoediging Beloning Toegang tot het internet Zwak deel van de bevolking - Discriminatie (4-3855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3855
Technische controle - Fiat 500 - Problemen - Controlecriteria - Betrouwbaarheid - Evaluatie - Uniformiteit op Europees niveau (4-5069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-5069
Technische controle - Fiat 500 - Problemen - Controlecriteria - Betrouwbaarheid - Evaluatie - Uniformiteit op Europees niveau (4-6075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6075
Telefoonoperatoren - sms - Te hoge tarieven in BelgiŽ - Europese eisen - Respect (4-4342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4342
Telefoonoperatoren - sms - Te hoge tarieven in BelgiŽ - Europese eisen - Respect (4-5867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5867
Treinen - Ongevallen - Aantal - Stijging - Maatregelen (4-4943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4943
Treinen - Ongevallen - Aantal - Stijging - Maatregelen (4-5105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5105
Treinongeval te Halle - Staat van het Belgische spoorwegnet - Audit - Automatisch remsysteem - Ontbreken daarvan op de Belgische treinen - Beschikbare budgetten - Investeringen in het spoor door de Belgische Staat (4-7077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7077
Uitzendbureaus -Discriminerende praktijken ten opzichte van allochtonen Fťdťration gťnťrale du travail de Belgique (FGTB) Initiatief om de namen van de discriminerende bureaus openbaar te maken Wet tot beteugeling van discriminaties - Toepassing (4-3864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3864
Verkeersongevallen - Opruiming- Levensmiddelenvervoer - Verspilling - Mogelijk sorteren en recupereren van voedingswaren - Samenwerking met de gewesten (4-3827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3827
Verkeersongevallen - Opruiming- Levensmiddelenvervoer - Verspilling - Mogelijk sorteren en recupereren van voedingswaren - Samenwerking met de gewesten (4-4665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4665
Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30†november 2009 betreffende cosmetische producten - Belgische wetgeving - Eventuele wijzigingen - Nanomateriaal - Van kracht zijnde bepalingen (4-6530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6530
Verslag over de studiereis naar Zweden (21-25 maart 2010) (Problematiek van de vergrijzing - Het activeringsbeleid - Themaverloven) (4-1733)      
  Verslag van de heer Franco Seminara en mevrouw Nele Lijnen
4-1733/1
p. 1-77 4-1733/1 p. 1-77 (PDF)
Vissen - Invoer - Strijd tegen de illegale vangsten - Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 - Belgische controleautoriteit - Aanwijzing- Vertraging (4-6987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6987
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (4-1531)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Helga Stevens en Lieve Van Ermen en de heer Franco Seminara
4-108
p. 62-63 4-108 p. 62-63 (PDF)
  4-108
p. 102-103 4-108 p. 102-103 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het affectieve en het seksuele leven van gehandicapten (4-1668)      
  Voorstel van de heren Franco Seminara en Jean-Paul Procureur en de dames Nahima Lanjri, Caroline Persoons en Christiane Vienne
4-1668/1
p. 1-4 4-1668/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tweede Toetsingsconferentie van het Verdrag van Ottawa (29 november - 4 december 2009 in Carthago) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen) (Verbod op gebruik, productie, opslag en overdracht van antipersoonsmijnen) (4-1511)      
  Bespreking
4-113
p. 44-45 4-113 p. 44-45 (PDF)
Voorstel van resolutie om een samenhangend en geÔntegreerd beleid uit te werken voor patiŽnten die aan een ernstige huidziekte lijden (4-1516)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne en de heer Franco Seminara c.s.
4-1516/1
p. 1-4 4-1516/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Dirk Claes en Franco Seminara en de dames Nahima Lanjri, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Christiane Vienne, Vanessa Matz en Caroline Persoons
4-1639/1
p. 1-4 4-1639/1 p. 1-4 (PDF)
Werkgelegenheid - Verlies als gevolg van de sluiting van een onderneming - Reconversie-initiatieven - Omkadering - Crisis - Werkgelegenheidsbeleid - Verlenging maatregelen - Firma Preiss-Daimler Refractories in Saint-Ghislain - Faling - Werknemers - Lot (4-4638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4638
Werkgelegenheid - Verlies als gevolg van de sluiting van een onderneming - Reconversie-initiatieven - Omkadering - Crisis - Werkgelegenheidsbeleid - Verlenging maatregelen - Firma Preiss-Daimler Refractories in Saint-Ghislain - Faling - Werknemers - Lot (4-5502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5502
Wet op de fiscale regularisatie van 2006 (art. 121 en volgende van de programmawet van 27 december 2005) - Negatieve gevolgen - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Frauduleuze ondernemingen - Witwassen van geld - Dossiers overgemaakt aan het parket (4-6528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-6528
Wet op de fiscale regularisatie van 2006 (art. 121 en volgende van de programmawet van 27 december 2005) - Negatieve gevolgen - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Frauduleuze ondernemingen - Witwassen van geld - Dossiers overgemaakt aan het parket (4-6529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6529
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet - Wetsontwerp tot wijziging - Inhoud - Kwetsbare consumenten - Bescherming - Kredietplafond - Invoering (4-7517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7517
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet - Wetsontwerp tot wijziging - Inhoud - Kwetsbare consumenten - Bescherming - Kredietplafond - Invoering (4-7518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7518
Wetsvoorstel betreffende telewerk (4-1610)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Franco Seminara
4-1610/1
p. 1-10 4-1610/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie in de tak van de schuldsaldoverzekeringen waarvan sommige personen met een handicap het slachtoffer zijn (Oprichting Tariferingsbureau voor de schuldsaldoverzekering en Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor de schuldsaldoverzekering) (4-1452)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en Caroline Dťsir en de heer Franco Seminara
4-1452/1
p. 1-4 4-1452/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten (Administratieve vereenvoudiging mits groepering van de parkeerkaart, de verminderingskaart voor het openbaar vervoer en de begeleidingskaart) (4-1397)      
  Voorstel van de heren Franco Seminara en Philippe Mahoux
4-1397/1
p. 1-7 4-1397/1 p. 1-7 (PDF)
Zelfdodingen - Hoge cijfers in BelgiŽ - Probleem van volksgezondheid - Bestrijding - Beleid - CoŲrdinatieproblemen - Begeleiding van individuen, menselijke banden en sociaal houvast - Valorisatie (4-4637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4637
Zelfdodingen - Hoge cijfers in BelgiŽ - Probleem van volksgezondheid - Bestrijding - Beleid - CoŲrdinatieproblemen - Begeleiding van individuen, menselijke banden en sociaal houvast - Valorisatie (4-5296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5296
Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - EnquÍte van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen (4-6328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6328
Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - EnquÍte van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen (4-6329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6329
Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - EnquÍte van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen (4-6330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6330
iPhone - Onploffingen - Preventief onderzoek Klachten - Eventuele terugtrekking van het apparaat (4-4388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-4388
taliaans viceconsulaat in Bergen - Sluiting - Geruchten (4-3823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3823
taliaans viceconsulaat in Bergen - Sluiting - Geruchten (4-5388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5388
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999