Schriftelijke vragen van 7-1 tot 7-100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1 Uyttendaele Julien (PS) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Verdovende middelen - Overtredingen - Inbeslagnames
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/8/2019 ) 22/7/2019
  Antwoord 16/12/2019
7-2 Uyttendaele Julien (PS) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Verdovende middelen - Overtredingen - Straffen - Uitgesproken gevangenisstraffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/8/2019 ) 22/7/2019
  Antwoord 16/12/2019
7-3 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/8/2019 ) 26/7/2019
  Antwoord 4/9/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-4
7-4 Daems Rik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/8/2019 ) 26/7/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-3
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-821
7-5 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/8/2019 ) 29/7/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-6
7-6 Daems Rik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/8/2019 ) 29/7/2019
  Antwoord 4/9/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-5
7-7 Bouchez Georges-Louis (MR) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Parkeerautomaten - Betalingswijze - Bescherming van de consument - Bescherming van de privacy -Betaling per sms - Bijkomende kost veroorzaakt door de kosten voor gsm-verkeer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/8/2019 ) 29/7/2019
  Antwoord 24/9/2019
7-8 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gebruik van lachgas als drug bij jongeren - Handhaving - Preventie - Studie Trimbos-instituut - Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 9/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-9
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-10
7-9 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Gebruik van lachgas als drug bij jongeren - Handhaving - Preventie - Studie Trimbos-instituut - Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 24/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-8
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-10
7-10 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Gebruik van lachgas als drug bij jongeren - Handhaving - Preventie - Studie Trimbos-instituut - Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-8
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-9
7-11 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Psychologische en psychotherapeutische behandelingen - Terugbetaling - Budgettaire effecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 2/12/2019
7-12 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ziekenvervoer - Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Ziekenwagens - Ambulanciers - Unie der Belgische Ambulancediensten - Wachttijden - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-13 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De opmars van superbacteriŽn door overconsumptie van antibiotica
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-720
7-14 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Het psychiatrisch onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-15 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Maagverkleiningen - Aantallen - Evolutie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 19/5/2020
7-16 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-721
7-17 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-18 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Zorgcentrum De Meander - Geestelijke gezondheid - Psychische zorg - Jongeren met een verstandelijke beperking - Sluiting - Financiering - Federale middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 7/10/2019
7-19 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-20 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De aanpak en de behandeling van de myalgische encefalomyelitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 11/2/2020
7-21 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Valt buiten de bevoegdheid 26/9/2019
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 7-79
7-22 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-687
7-23 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-688
7-24 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-722
7-25 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-689
7-26 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federaal beleid aangaande cultuur - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-690
7-27 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federaal buitenlands beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-691
7-28 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-723
7-29 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Beliris - Samenwerking met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-795
7-30 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Zorgkundigen - Niet afleveren van de visa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-31 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De aanwezigheid van de ziekenhuisbacterie in de Europese rusthuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 3/12/2019
7-32 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  De tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-692
7-33 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De ziekte van Lyme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-34 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 30/9/2019
7-35 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-724
7-36 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Nood aan meer artsen - Huisartsen - Overleg met de Gemeenschappen - Opleiding geneeskunde - Numerus clausus - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-37 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Strijd tegen Ebola - Betrokkenheid van de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-38 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-725
7-39 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-693
7-40 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-822
7-41 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-726
7-42 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 24/9/2019
7-43 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Hervorming - Plannen van de Vlaamse regering - Overleg met de federale overheid en de andere Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 7/10/2019
7-44 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Strijd - Praktijktesten - Organisatie - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 4/11/2019
7-45 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brussel - Nieuwe metrolijn - Akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kostprijs - Aandeel van Beliris - Voorziene tijdpad - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 27/11/2019
7-46 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-47 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-48 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-49 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-50 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Elektronisch toezicht - Samenwerkingsakkoord
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 30/9/2019
7-51 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Strijd - MoskeeŽn - Erkenning - Ondersteuning - Procedure - Vereenvoudiging - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 9/10/2019
7-52 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-694
7-53 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Tewerkstelling en Economie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 16/10/2019
  Aanvullend antwoord 9/12/2019
7-54 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Bende van Nijvel - Onderzoek - CIA en andere buitenlandse inlichtingendiensten - Mogelijke betrokkenheid - Onafhankelijk onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 18/2/2020
7-55 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Aanpassing en afzwakking - Impact op de federale evenwichten - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 9/10/2019
7-56 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-806
7-57 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-807
7-58 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-808
7-59 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-809
7-60 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-810
7-61 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 4/11/2019
7-62 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-811
7-63 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Rappel 29/6/2020
  Antwoord 9/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-64
7-64 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 24/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-63
7-65 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Rappel 29/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-66
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-756
7-66 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 24/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-65
7-67 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  UBO-Register - Kleine VoG - Ehrenamtliche - Administrative Aufwand UBO-register - kleine vzw's - vrijwilligers - administratieve rompslomp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 12/11/2019
7-68 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 9/12/2019
7-69 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ninove - Stationsinfrastructuur - Vernieuwing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 29/11/2019
7-70 Lambrecht Annick (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Overheidsgebouwen - Lege gebouwen - Gebouw van het Ministerie van FinanciŽn in Knokke - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 4/11/2019
7-71 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Partnergeweld - Gratis oproepnummer 1720 - Toename oproepen - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 25/9/2019
  Antwoord 8/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-72
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-73
7-72 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Partnergeweld - Gratis oproepnummer 1720 - Toename oproepen - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 25/9/2019
  Antwoord 24/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-71
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-73
7-73 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Partnergeweld - Gratis oproepnummer 1720 - Toename oproepen - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 25/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-71
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-72
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-805
7-74 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Cybersurveillance technologie - Export naar landen met autoritaire regimes - Mensenrechtenschendingen - Vergunningsplicht - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 25/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-75
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-76
7-75 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Cybersurveillance technologie - Export naar landen met autoritaire regimes - Mensenrechtenschendingen - Vergunningsplicht - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 25/9/2019
  Antwoord 27/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-74
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-76
7-76 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Cybersurveillance technologie - Export naar landen met autoritaire regimes - Mensenrechtenschendingen - Vergunningsplicht - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 25/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-74
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-75
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-695
7-77 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Pensioenfondsen - Dekkingsgraad - Lagere rente - Pensioenverplichtingen - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 25/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-78
7-78 Daems Rik (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Pensioenfondsen - Dekkingsgraad - Lagere rente - Pensioenverplichtingen - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 25/9/2019
  Antwoord 25/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-77
7-79 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/10/2019 ) 26/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 7-21
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-727
7-80 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Elektronische sigaret - E-sigaret met nicotine - Model ęJuulĽ - Lancering in BelgiŽ - Naleving van de wetgeving - Preventiebeleid - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/11/2019 ) 4/10/2019
  Antwoord 19/11/2019
7-81 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Fake news - Deepfake - Politieke beÔnvloeding - Veiligheid van de Staat - Social media
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 26/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-82
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-83
7-82 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Fake news - Deepfake - Politieke beÔnvloeding - Veiligheid van de Staat - Social media
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 14/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-81
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-83
7-83 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Fake news - Deepfake - Politieke beÔnvloeding - Veiligheid van de Staat - Social media
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 19/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-81
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-82
7-84 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen (FWI) - Rapport van het Rekenhof - Bruikleen van kunstwerken en collecties - Betwisting - Recuperatie van werken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-85 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 12/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-86
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-87
7-86 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 21/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-85
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-87
7-87 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 2/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-85
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-86
7-88 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Draagmoederschap - Illegale praktijken - Strafbaarstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 20/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-89
7-89 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Draagmoederschap - Illegale praktijken - Strafbaarstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-88
7-90 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Inlichtingendiensten - Gevolgen van de Brexit - Veiligheid - Terrorisme - Europees aanhoudingsmandaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-91
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-757
7-91 Daems Rik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Inlichtingendiensten - Gevolgen van de Brexit - Veiligheid - Terrorisme - Europees aanhoudingsmandaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 14/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-90
7-92 Uyttendaele Julien (PS) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Justitiepaleis van Brussel - Gebouwen - Huur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 11/2/2020
7-93 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Luchthavens - Inbeslagneming van dieren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-94
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-95
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-96
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-728
7-94 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Luchthavens - Inbeslagneming van dieren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 2/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-93
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-95
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-96
7-95 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Luchthavens - Inbeslagneming van dieren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-93
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-94
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-96
7-96 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Luchthavens - Inbeslagneming van dieren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 22/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-93
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-94
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-95
7-97 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Congolese president Fťlix Tshisekedi - Staatsbezoek - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-98
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-696
7-98 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Congolese president Fťlix Tshisekedi - Staatsbezoek - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 14/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-97
7-99 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Islamitische Staat (IS) - IS-strijders - RepatriŽring van kinderen - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 15/10/2019
  Antwoord 14/11/2019
7-100 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Dierenwelzijn - Etikettering vleeswaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 15/10/2019
  Antwoord 18/12/2019