Schriftelijke vragen van 6-401 tot 6-500

98 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-401 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  NMBS - Sluiting van overwegen - Provincie Limburg - Engagementen van NMBS-Groep en Infrabel - De Lijn - Spartacusproject - Geplande werken - Kostprijs - Verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 20/1/2015
  Antwoord 9/6/2015
6-402 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Behalen van de EU-begrotingsnormen - Gewesten en Gemeenschappen - Steden en gemeenten - Begrotingsinspanningen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 21/1/2015
  Antwoord 13/2/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-403
6-403 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Behalen van de EU-begrotingsnormen - Gewesten en Gemeenschappen - Steden en gemeenten - Begrotingsinspanningen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 21/1/2015
  Antwoord 19/2/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-402
6-404 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wahabisme - Radicale scholen - Staatsveiligheid - Handhaving - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 21/1/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-405
6-405 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Wahabisme - Radicale scholen - Staatsveiligheid - Handhaving - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 21/1/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 16/10/2015
  Antwoord 24/12/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-404
6-406 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woonbonus - Overdracht met behoud van krediet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 22/1/2015
  Rappel 4/3/2015
  Antwoord 12/11/2015
6-407 Miesen Alexander (MR) eerste minister  
  Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 betreffende de meerwaardeneconomie - Duitstalige Gemeenschap - Financiering - Federale subsidies - Jaren 2009 tot 2014 - Vertraging - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Intrekking vraag 29/1/2015
6-408 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Civiele veiligheid - Hervorming - Concretisering - Door de gemeenten aangenomen maatregelen - Overgang van het statuut van prezone naar hulpverleningszone Ė Concrete wijzigingen in 2015
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 10/3/2015
6-409 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bestrijding van hepatitis C - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-410 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Behandeling van chronische ziekten - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 19/3/2015
6-411 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mammografische borstkankerscreening - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 24/2/2015
6-412 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationaal plan Multidrug Resistant Organisms (MDRO) - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-413 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Grensoverschrijdende gezondheidszorg - Nationaal contactpunt - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 12/3/2015
6-414 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen HIV/AIDS - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-415 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Marokko - Consulaat of ereconsulaat in Tanger en Nador
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 21/4/2015
6-416 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Gemengde kamers van koophandel en business clubs in BelgiŽ - Samenwerkingsproject met de Gewesten - SubsidiŽring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 27/2/2015
6-417 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Agentschap voor buitenlandse handel - Functioneren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 27/2/2015
6-418 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische kamers van koophandel en nijverheid in het buitenland - SubsidiŽring - Samenwerkingsproject met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 27/2/2015
6-419 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 16/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-421
6-420 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 20/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-421
6-421 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-420
6-422 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Jeugdwerkloosheid - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 13/3/2015
6-424 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Hervorming - Werknemers Ford Genk - Uitstapregeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 12/8/2015
6-425 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafuitvoering - Korte straffen - Elektronisch toezicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 10/3/2015
6-426 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Aanvullende personenbelasting (APB) - Inkohiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2015 ) 29/1/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 9/5/2016
6-427 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Justitie  
  Nieuwe gevangenis te Leopoldsburg - Tijdspad - Procedure - Strategisch Actieplan Limburg in het kwadraat 2013-2019 (SALK)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2015 ) 29/1/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 22/6/2015
6-428 Verstreken Johan (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee - Kust van Wenduine - Kunstmatig energie-eiland - Concessie - Kandidatuur van privťinvesteerders of consortia - Stand van zaken - Aandeel van de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2015 ) 29/1/2015
  Antwoord 5/3/2015
6-429 El Yousfi Nadia (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Beeld van de vrouw in de media - Aanwezigheid van seksistische stereotypen - Aanpak - Samenwerking tussen de Gemeenschappen - Seksistische reclame - Jury voor Ethische Praktijken - Zorra-prijs - Eventuele herinvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2015 ) 30/1/2015
  Antwoord 15/6/2015
6-430 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hormoonverstorende stoffen - Nood aan duidelijke en strenge wetenschappelijke criteria - Preventie - Strengere productnormen - Initiatieven - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2015 ) 4/2/2015
  Rappel 26/5/2015
  Antwoord 3/6/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-649
6-431 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Parkeer- en verkeersboetes - Diplomatieke nummerplaten - Wanbetalers - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 ) 10/2/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 14/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-432
6-432 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Parkeer- en verkeersboetes - Diplomatieke nummerplaten - Wanbetalers - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 ) 10/2/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 12/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-431
6-433 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federaal Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Interfederalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 ) 10/2/2015
  Antwoord 15/6/2015
6-434 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Strijd tegen terrorisme - ę No-go Ľ-zones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 ) 10/2/2015
  Rappel 19/3/2015
  Antwoord 2/4/2015
6-435 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Beliris - Samenwerking met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 ) 10/2/2015
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-436 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gewestelijk Expresnet (GEN) - Realisatie - Samenwerking tussen de federale regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 ) 10/2/2015
  Antwoord 8/6/2015
6-437 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Beheersvennootschappen - Auteursrechten en billijke vergoeding - Cultuur - Uitbetaling van de rechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 12/2/2015
  Antwoord 13/3/2015
6-438 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Zaak Frank Van Den Bleeken - Chronologie van de ontwikkelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2099
6-439 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ICGK)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 1/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-440
6-440 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ICGK)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 24/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-439
6-441 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Persoonsgegevens verwerkt door de inlichtingendiensten - Archiefwet - Bewaartermijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-442 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische ambassades in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 20/3/2015
6-443 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Belgische ambassades in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 22/6/2015
6-444 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Belgische consulaten in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 20/3/2015
6-445 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  InterministeriŽle conferenties - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 11/3/2015
6-446 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  InterministeriŽle conferenties - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 11/3/2015
6-447 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Nieuwe gevangenis in Haren - Bouw en exploitatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 13/4/2015
6-448 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchtverkeer - Impact op de gezondheid van de omwonenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 30/3/2015
6-449 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Luchtverkeer - Impact op de gezondheid van de omwonenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 9/3/2015
6-450 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Luchtverkeer - Impact op de gezondheid van de omwonenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 1/9/2015
6-451 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiediensten - Plattelandsgebieden en grootstedelijke gebieden - OCAD - Veiligheidsmaatregelen - Begroting en operationele moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 17/2/2015
  Antwoord 8/10/2015
6-452 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Internationale investeringen - Samenwerkingsmechanismen - Dynamisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2015 ) 19/2/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 24/8/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-453
6-453 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Internationale investeringen - Samenwerkingsmechanismen - Dynamisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2015 ) 19/2/2015
  Antwoord 30/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-452
6-454 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde - Samenstelling - Werking - Betrokkenheid van de Gewesten en de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2015 ) 25/2/2015
  Antwoord 8/5/2015
6-455 Van Malderen Bart (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Langdurig zieke werklozen - Extra uitkering van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Schrapping - Impact - Beleid van de Gewesten en de Gemeenschappen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2015 ) 27/2/2015
  Antwoord 5/5/2015
6-456 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Klimaatbeleid - Klimaatconventie van de Verenigde Naties (VN) - Klimaatinspanningen van BelgiŽ - Kennisgeving - Emissierechten - Verdeling tussen de federale overheid en de deelstaten - Vermindering van de CO2 uitstoot - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2015 ) 2/3/2015
  Antwoord 20/3/2015
6-457 Vereeck Lode (Open Vld) eerste minister  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 13/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-458 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-459 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 28/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-460 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 16/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-461 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 20/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-462 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 12/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-463 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Justitie  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 8/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-464 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 8/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-465 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 13/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-466 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 30/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-467 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 12/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-468 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 12/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-469 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 30/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-470 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-471 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 7/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-472 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 8/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-473 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 10/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474
6-474 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2069
6-475 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlands beleid - Vertegenwoordiging in de Europese Unie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 14/7/2015
6-476 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Elektrische mobiliteit - CoŲrdinatie laadpalen - Ontwerp nationaal masterplan - EV Steering Group
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 31/3/2015
6-477 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Europese infrastructuurrichtlijn - Omzetting - Gemengde ENOVER-Transport werkgroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
  Antwoord 7/4/2015
6-478 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Stichting Duurzame Visserijontwikkeling Oostende (SDVO) - Onterechte subsidies van de federale overheid - Uitspraken van de Europese Commissie - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 10/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-479
6-479 Verstreken Johan (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stichting Duurzame Visserijontwikkeling Oostende (SDVO) - Onterechte subsidies van de federale overheid - Uitspraken van de Europese Commissie - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 10/3/2015
  Antwoord 8/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-478
6-480 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werkzoekenden - Actieve beschikbaarheid - Controle - Regelgeving - Federaal normatief kader - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 13/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-481 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Tax shift - Uitwerking voorstel - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 13/3/2015
  Antwoord 30/3/2015
6-482 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Digitale technologie - Maatschappelijke voordelen - Initiatieven - Overleg met de Gewesten - Opportuniteiten binnen de overheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 13/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
6-483 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vzw Bebat (inzameling en recyclage van batterijen) - Bijdragen voor inzameling en recyclage - Wijziging - Overleg met de Gewesten - FinanciŽle reserves - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 13/3/2015
  Antwoord 8/9/2015
6-484 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Maisons du diabŤte - Lokale Multidisciplinaire netwerken (LMN) - Subsidies - Rijksinstituut voor de ziekte en invaliditeitsverzekering(RIZIV) - Toekomstige overdracht van bevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 13/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-626
6-485 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woonbonus - Klachten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 16/3/2015
  Rappel 20/4/2015
  Antwoord 12/11/2015
6-486 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Ottignies - Werken - Einde der werken - Tijdschema - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 16/3/2015
  Antwoord 6/7/2015
6-488 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mogelijkheid tot het verplichten van het naleven van de taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-489 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Familiale activiteiten en gezinsactiviteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 7/4/2015
6-490 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Culturele activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 7/4/2015
6-491 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mogelijkheid tot het verplichten van het naleven van de taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 28/4/2015
6-492 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Sportieve activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 7/4/2015
6-493 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Oorlogsmisdadigers - Vrouwen en gewapende conflicten - Verdragen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 14/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-495
6-494 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Oorlogsmisdadigers - Vrouwen en gewapende conflicten - Verdragen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 27/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-495
6-495 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Oorlogsmisdadigers - Vrouwen en gewapende conflicten - Verdragen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 28/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-494
6-496 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgkundigen - Niet afleveren van de visa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-497 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Drones - Gebruik - Directoraat-generaal Luchtvaart - Goedkeuringen - Cijfers - Inbreuken - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 30/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-498 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drones - Het vliegen zonder toestemming - Processen-verbaal en gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)-boetes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 30/4/2015
  Antwoord 19/5/2015
6-499 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Paritair Comitť - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-541
6-500 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-542