Schriftelijke vragen van 6-201 tot 6-300

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-201 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Herdenkingsplechtigheden voor 100 Jaar Grote Oorlog - Samenwerking met de gewesten en gemeenschappen - Taakverdeling - Koningshuis - Contacten met andere landen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-202 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Protocol - Herziening - Rangorde van de gewesten en gemeenschappen - Evaluatie - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-203 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Protocol - Herziening - Rangorde van de gewesten en gemeenschappen - Evaluatie - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 10/3/2015
6-204 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Opleggen van een indexsprong - Overleg met de gewesten en gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 26/6/2015
6-205 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Gezinnen met kinderen - Opsluiting in gesloten centra - Gevolgen voor de gemeenschappen - Beleid rond kinderrechten en jeugd - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 12/1/2015
6-206 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Sociale onrust - Gevolgen voor het beleid van de gewesten en gemeenschappen - Overleg met de vakbonden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 23/12/2014
6-207 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Nationale Loterij - Subsidiering- en sponsoringbeleid - Gewesten en Gemeenschappen - Bevoegdheden - Invloed en inmenging van de federale overheid - Overleg met de deelgebieden - Cijfers en bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Antwoord 9/12/2014
6-208 Anciaux Bert (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Energiekosten en energieprijs - Stijging - Invloed van de politiek van de Gewesten - Overleg - Belangen van de consument - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-209 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitiehuizen - Toekomstig functioneren - Personeel - Overdracht naar de Gemeenschappen - Onderhandelingen en samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Antwoord 5/11/2015
6-210 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Gebruik van routes en pistes - Vliegplan - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen - Bescherming tegen lawaaihinder - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 13/11/2014
  Antwoord 30/3/2015
6-211 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Syrische vluchtelingen - Uitvoering van het hervestigingsprogramma - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten - Hulp aan de Syrische vluchtelingen in de buurlanden van SyriŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Antwoord 11/12/2014
6-212 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-213 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gebruiksruimten voor harddrugs - Eventuele oprichting - Voortgang van de reflectie - Wijziging van de wet van 24 februari 1921 op het gebruik van verdovende middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Rappel 3/2/2015
  Antwoord 9/2/2015
6-214 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgisch ondernemingsklimaat - Student-ondernemer - Sociaal statuut - Verbetering - Maatregelen - Inkomensgrens - Verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 5/11/2014
  Antwoord 16/12/2014
6-215 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  EU-Ministerraad - Vertegenwoordiging van BelgiŽ - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten - Herziening - InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - Werkgroep - Werkzaamheden - Nieuwe toerbeurtregeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 6/11/2014
  Antwoord 9/12/2014
6-216 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Territoriale spreiding - Provincies - Investeringskredieten - Operationele kredieten - Ambtenaren - Personeelskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 12/11/2014
  Rappel 8/1/2015
  Antwoord 9/1/2015
6-217 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Decentrale spreiding - Investeringskredieten per provincie - Rechtbanken en penitentiaire instellingen - Bouw en aankoop van gebouwen - Onderhoud en renovatie - Personeelsleden en personeelskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 12/11/2014
  Rappel 8/1/2015
  Antwoord 2/3/2015
6-218 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Civiele Bescherming - Spreiding van werking - Provincies - Personeel - Interventies - Investeringskredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 12/11/2014
  Rappel 8/1/2015
  Antwoord 19/3/2015
6-219 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federale politie - Territoriale werking - Provincies - Personeel - Interventies - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 12/11/2014
  Rappel 8/1/2015
  Antwoord 28/4/2015
6-220 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheid en Preventie Lokale veiligheids- en preventieplannen - Ondersteuning - Toelagen aan steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 12/11/2014
  Rappel 8/1/2015
  Rappel 4/2/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-221 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Regie der gebouwen - Decentrale spreiding - Investeringskredieten voor aankoop, bouw en renovatie van gebouwen - Middelen voor onderhoud en renovatie van gebouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 12/11/2014
  Rappel 8/1/2015
  Antwoord 29/1/2015
6-222 Vereeck Lode (Open Vld) eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Decentrale spreiding - Toelagen aan verenigingen, instellingen, ondernemingen en lokale overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 12/11/2014
  Antwoord 16/12/2014
6-223 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Decentrale spreiding - Provincies - Personeelsbestand - Personeelskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 12/11/2014
  Antwoord 11/12/2014
6-224 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie - Decentrale spreiding - Provincies - Ambtenaren - Personeelskosten - Aantal opleidingen - Aantal deelnemers aan opleidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 12/11/2014
  Antwoord 16/12/2014
6-225 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Ministerie van Landsverdediging - Territoriale spreiding - Aantal tewerkgestelde militairen per provincie - Personeelskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2014 ) 12/11/2014
  Antwoord 11/12/2014
6-227 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Koningshuis - Protocollaire rol - Erkenning van de rol van de gewesten en gemeenschappen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 13/11/2014
  Antwoord 19/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-228
6-228 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Koningshuis - Protocollaire rol - Erkenning van de rol van de gewesten en gemeenschappen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 13/11/2014
  Antwoord 10/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-227
6-229 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 13/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-230 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Nationale actiedag - Impact op de lokale economie - Overleg en contacten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 14/11/2014
  Antwoord 12/1/2015
6-231 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-232 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vliegtuigen - Negatieve impact op de gezondheid van de bevolking - Actieplan tegen lawaaierige en vervuilende vliegtuigen - Studie over de schadelijke gevolgen - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 7/1/2015
6-233 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - bpost - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid - Overleg met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 22/12/2014
6-234 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vliegtuigen - Geluidshinder en schadelijke uitstoot - Impact op de gezondheid - Actieplan - Samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen - Besprekingen op Europees en internationaal terrein
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 9/3/2015
6-235 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - bpost - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid - Overleg met de minister bevoegd voor het overheidsbedrijf b-post en met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 29/1/2015
6-236 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Organen - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 29/1/2015
6-237 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gemeenten - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 29/1/2015
6-238 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Brusselse OCMW's - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 29/1/2015
6-239 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Verdrag van Istanbul van 11 mei 2011 ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en tegen huiselijk geweld - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 2/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-240
6-240 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Verdrag van Istanbul van 11 mei 2011 ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en tegen huiselijk geweld - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 30/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-239
6-241 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  e-commerce - Consumentenrechten - Buitenlandse websites - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 7/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-242
6-242 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  e-commerce - Consumentenrechten - Buitenlandse websites - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 22/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-241
6-243 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nederland - Sociale fraude - Landelijk frauderegister - Recidive - Administratieve boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 6/1/2015
6-244 Daems Rik (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Innovatie - Ondernemerschap - Spin-offs - Roerende voorheffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-245 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Cyberveiligheid - Cyberstrategie - Spionagesoftware Regin - Overleg - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-246
6-246 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Cyberveiligheid - Cyberstrategie - Spionagesoftware Regin - Overleg - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 5/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-245
6-247 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Startbanenstelsel - Jongerenverplichting - Evaluatie - Resultaten - Bijsturing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Rappel 4/2/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 10/1/2019
6-248 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Innovatie - Innovatieve bestedingen - Interfederaal Plan voor Onderzoek en Innovatie - Barcelona-norm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Rappel 4/2/2015
  Antwoord 10/4/2015
6-249 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begroting 2015 - Niet-recurrente ontvangsten - Impact op de ontvangsten van de regionale overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Rappel 4/2/2015
  Antwoord 4/2/2015
6-250 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ouderen en senioren - Strategische Adviesraad voor ouderen - Dotaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 23/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-251
6-251 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Ouderen en senioren - Strategische Adviesraad voor ouderen - Dotaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 5/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-250
6-252 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugs - Inbeslagnames - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 2/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-253
6-253 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugs - Inbeslagnames - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 23/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-252
6-254 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kindermishandeling - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 2/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-255
6-255 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindermishandeling - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 7/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-254
6-256 Taelman Martine (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evoluties - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 5/5/2015
6-257 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  VN-Comitť voor de rechten van de vrouw - Zitting - Periodiek verslag van BelgiŽ - Concluderende bemerkingen - Amendement bij artikel 20 van het VN-vrouwenrechtenverdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 21/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-258
6-258 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  VN-Comitť voor de rechten van de vrouw - Zitting - Periodiek verslag van BelgiŽ - Concluderende bemerkingen - Amendement bij artikel 20 van het VN-vrouwenrechtenverdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Antwoord 10/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-257
6-259 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Intrafamilaal geweld - Dadertherapie - Recidive
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 24/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-261
6-260 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Partnergeweld - Intrafamilaal geweld - Dadertherapie - Recidive
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 14/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-261
6-261 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Partnergeweld - Intrafamilaal geweld - Dadertherapie - Recidive
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 2/6/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-260
6-262 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Aantal dossiers - Opleiding en informatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 7/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-264
6-263 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Aantal dossiers - Opleiding en informatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 23/6/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-264
6-264 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Aantal dossiers - Opleiding en informatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 13/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-263
6-265 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Partnergeweld - Mentormoederhulp - Mentormoeders voor Steun en Advies (MeMoSA) - Onderzoeksresultaten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 9/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-266
6-266 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Partnergeweld - Mentormoederhulp - Mentormoeders voor Steun en Advies (MeMoSA) - Onderzoeksresultaten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 4/6/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-265
6-267 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkrachtingen - Aangiftes - Drempels - Aangifte via het internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 19/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-268
6-268 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Aangiftes - Drempels - Aangifte via het internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 29/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-267
6-269 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkrachtingen - Aantallen - Aangiftes - Seponeringen - Veroordelingen - Opsporen van bewijsmateriaal - Gespecialiseerde onderzoekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 19/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-270
6-270 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Aantallen - Aangiftes - Seponeringen - Veroordelingen - Opsporen van bewijsmateriaal - Gespecialiseerde onderzoekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 29/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-269
6-271 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Hongarije - Verkrachtingen - Voorlichtingsfilm - Seksisme - Schending van vrouwenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-272
6-272 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Hongarije - Verkrachtingen - Voorlichtingsfilm - Seksisme - Schending van vrouwenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 19/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-271
6-273 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geweld jegens holebi's - Aangiftebereidheid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 8/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-274
6-274 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld jegens holebi's - Aangiftebereidheid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 27/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-273
6-275 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Cybercrime - Bedrijfsleven - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 27/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-277
6-276 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Cybercrime - Bedrijfsleven - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Antwoord 5/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-277
6-277 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Cybercrime - Bedrijfsleven - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 12/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-276
6-278 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtsprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 15/6/2015
6-279 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Psychisch geweld - Prevalentie - Onderzoek - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 9/1/2015
6-280 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Prevalentie - Onderzoek - Verenigingen - Belangengroepen - Interfederale nationale actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 14/7/2015
6-281 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Raad van bestuur - Vertegenwoordiging van de Gewesten - Tijdschema voor de uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 6/1/2015
6-282 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Onderzoek - Politionele en gerechtelijke statistieken - Specifieke richtlijnen van de procureurs-generaal - Beleidsmaatregelen - Interfederale nationale actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 24/9/2015
6-283 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Digitale agenda - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 7/1/2015
6-284 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen varkensgriep - Narcolepsie - Samenwerking met de gewesten en gemeenschappen - GecoŲrdineerde aanpak - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 15/1/2015
6-285 Anciaux Bert (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Indienen van projecten - Rol van de parlementen - Prioritaire thema's - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 18/12/2014
6-286 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-287 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-288 Anciaux Bert (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten - Duurzaamheid - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 18/12/2014
6-289 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Economische projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 12/1/2015
6-290 Anciaux Bert (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten - Energie - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 18/12/2014
6-291 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wet inzake terbeschikkingstelling (T.B.S.) - Toepassing - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 9/2/2015
6-292 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten - Mobiliteit - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 6/1/2015
6-293 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-294 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Projecten op het vlak van werk - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 13/3/2015
6-295 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Langdurige werklozen - Gemeenschapsdienst - Organisatie - Rol van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 13/3/2015
6-296 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kernramp in Fukushima - Gevolgen - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 6/1/2015
6-297 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Voorzitterschappen van de Europese raden van ministers - Beurtrol - Verdeling tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen - Lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 8/1/2015
6-298 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Voorstel tot invoeren van een graduele beoordeling van de ontoerekeningsvatbaarheid voor geÔnterneerden - Invloed op het beleid van de Gemeenschappen - Prioriteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 23/2/2015
6-299 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Raadpleging bij specialisten - Tariefwijzigingen - Gevolgen voor het beleid van de Gemeenschappen - Overleg - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 11/2/2015
6-300 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 9/12/2014
  Antwoord 19/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-302