Schriftelijke vragen van 5-801 tot 5-900

98 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-801 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  China - Lage lonen - Onderevaluatie van de munt - Oneerlijke concurrentie
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-802 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie - Dienst voor buitenlandse betrekkingen - Oprichting - Effect op de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-803 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Stiefouderadoptie - Maatschappelijk onderzoek - Aantallen - Beslissingen
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 12/5/2011
5-804 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal
  Verzending vraag 29/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4283
5-805 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bijhorend terrein - BTW-eenheden
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 8/2/2011
5-806 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatische beweging - Toewijzing van nieuwe posten - Criteria
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-807 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Militaire oefenvluchten - Ongevallen - Onderzoek - Sancties
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 2/3/2011
5-808 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Wikileaks - Eventuele overtreding van Belgische wetten - Verdediging van de vrijheid - Beleidsvisie
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-809 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Methadongebruik
  Verzending vraag 29/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4379
5-810 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Militair domein Ryckevelde - Damage Control Center
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 2/3/2011
5-811 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiehonden - Inzet - Regelgevend kader
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 7/3/2011
5-812 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatieronde van 2009 - Fraude
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 11/4/2011
5-813 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gestolen voertuigen - Aantallen - Invoering van het tweeledige inschrijvingsbewijs
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-814
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3973
5-814 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Gestolen voertuigen - Aantallen - Invoering van het tweeledige inschrijvingsbewijs
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 28/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-813
5-815 Maes Lieve (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Compensatieregel - Klantgerichtheid
  Verzending vraag 27/1/2011
  Herkwalificatie 22/6/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1117
5-816 Maes Lieve (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rollend materieel - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4223
5-817 Maes Lieve (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Aardgasnet - Veiligheid - Afstand tussen de afsluitpunten - Controle
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 23/2/2011
5-818 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Overlijden in het buitenland - Consulaire bijstand
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-819 De Groote Patrick (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinongeval in Izegem - Totale kosten - Computergestuurde controlecentra
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4119
5-820 De Groote Patrick (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Izegem - Voetgangerstunnel
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 27/9/2011
5-821 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 21/2/2011
5-822 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Belgocontrol - Personeel - Taalaanhorigheid
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 24/5/2011
5-823 De Groote Patrick (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Militair materieel - Aantallen - Onderhouds- en opslagkosten - Eventuele verkoop
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-824 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkloze uitkeringsgerechtigden - Beroepsactiviteit - Gelijktijdig ontvangen van een werklozenuitkering - Regionale uitsplitsing
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-825 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Verkeersongevallen - Strafrechtelijke vervolgingen - Aantallen - Psychologische en medische testen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Herkwalificatie 24/5/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-974
5-826 Maes Lieve (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnet (GEN) - Aanleggen van parkings
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4224
5-827 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Energie - Fluxys en Gazprom - Protocolakkoord - Mededinging
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 7/4/2011
5-828 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Energiegroepen - International Power - Overname door GDF Suez - Gevolgen voor de mededinging
  Verzending vraag 27/1/2011
  Intrekking vraag 28/1/2011
5-829 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 12/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-830
5-830 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-829
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4292
5-831 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) - Opvolging
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-832
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4296
5-832 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Regie der Gebouwen - Herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) - Opvolging
  Verzending vraag 27/1/2011
  Herkwalificatie 22/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-831
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1503
5-833 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cipierstakingen - Inzet van de lokale politie - Aantallen en kostprijs - Incidenten
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-834 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brusselse gevangenissen - Cipiers - AbsenteÔsme - Syndicale missies
  Verzending vraag 27/1/2011
  Herkwalificatie 22/11/2011
  Antwoord 30/11/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1502
5-835 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Schandpaalbeleid - Administratieve lasten - Streek- en ambachtelijke producten
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 3/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-836
5-836 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Schandpaalbeleid - Administratieve lasten - Streek- en ambachtelijke producten
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 1/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-835
5-837 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Impact op begroting
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-838
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4966
5-838 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Impact op begroting
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 24/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-837
5-839 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BTW-eenheid - Bedrijfsmiddel - Aanvang herzieningstijdvak
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 1/3/2011
5-840 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Maatregelen - Frans onderzoeksrapport
  Verzending vraag 27/1/2011
  Rappel 8/9/2011
  Antwoord 27/9/2011
5-841 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen holebi's - Vervolgde incidenten - Aantallen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-842
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5044
5-842 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld tegen holebi's - Vervolgde incidenten - Aantallen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 22/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-841
5-843 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel in minderjarigen - Handhaving - Pakkans van de daders
  Verzending vraag 27/1/2011
  Rappel 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-844
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5045
5-844 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensenhandel in minderjarigen - Handhaving - Pakkans van de daders
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 22/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-843
5-845 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Artikel 38, ß 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - Verval van het recht tot sturen - Cijfergegevens over het aantal uitspraken
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-846
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4016
5-846 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Artikel 38, ß 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - Verval van het recht tot sturen - Cijfergegevens over het aantal uitspraken
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-845
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4030
5-847 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Agressie tegen hulpverleners - Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 21/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-849
5-848 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Agressie tegen hulpverleners - Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-849
5-849 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Agressie tegen hulpverleners - Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 8/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-848
5-850 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-852
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4051
5-851 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-852
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4017
5-852 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-851
5-853 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Bescherming van het privťleven - Inbreuken - Vervolgingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 30/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-855
5-854 De Padt Guido (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Bescherming van het privťleven - Inbreuken - Vervolgingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 1/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-855
5-855 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bescherming van het privťleven - Inbreuken - Vervolgingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 26/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-854
5-856 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbalwedstrijden - Stewards - Sancties - Kosten politie
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-859 De Padt Guido (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Vuurwerk - Ongevallen - Gebruik van een vuurwerkbril
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 18/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-860
5-860 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vuurwerk - Ongevallen - Gebruik van een vuurwerkbril
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 7/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-859
5-861 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Sluiting van postkantoren - Oprichting van postpunten - Contracten met warenhuisketens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 31/5/2011
5-862 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Openbaar vervoer - Probleemlijnen - Inzetten van bijkomend veiligheidspersoneel - Inzetten van politiemensen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-863
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3956
5-863 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar vervoer - Probleemlijnen - Inzetten van bijkomend veiligheidspersoneel - Inzetten van politiemensen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-862
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3974
5-864 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  CHEOPS - Communicatie met openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4018
5-865 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Ouderlijk gezag - Omgangsrecht - Internationale ontvoeringen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4019
5-866 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Kilometertellers - Vervalsingen - Cijfergegevens - Maatregelen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 24/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-867
5-867 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Kilometertellers - Vervalsingen - Cijfergegevens - Maatregelen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 28/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-866
5-868 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Volksgezondheid - CO-vergiftiging - Ziekenhuisopnames - Overlijdens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 3/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-869
5-869 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Volksgezondheid - CO-vergiftiging - Ziekenhuisopnames - Overlijdens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-868
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3975
5-870 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Factuur op magnetische drager - Maandelijkse afrekening
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4052
5-871 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rusthuizen - Verspreiding van de ziekenhuisbacterie - Aanwending van antibiotica - Maatregelen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4509
5-872 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Ziekenhuisbacterie - Verspreiding - Maatregelen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4510
5-873 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Giften - Fiscale aftrekbaarheid - Criteria voor de erkenning van de organisaties
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 1/3/2011
5-874 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Collectieve schuldbemiddeling - Supervisie - Rol van de arbeidsrechtbanken - Werklast
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-875 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Piratenproblematiek - Internationale piratendatabase
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 1/6/2011
5-876 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Opsporen van fraude - Sociale Zekerheid - Kruisen van de databanken
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-877 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie (EU) - Bijdrage van BelgiŽ
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 18/4/2011
5-878 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Nationale ordes - Structuur - Regels - Kostprijs
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 14/2/2011
5-879 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Corruptie - Maatregelen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-880 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Uitlevering eigen onderdanen door BelgiŽ - Bilaterale afspraken
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 9/6/2011
5-881 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Politieverhoren - Aanwezigheid van advocaten
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 9/6/2011
5-882 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Winkeldiefstallen - Akkoord tussen Unie van zelfstandige ondernemers (Unnizo) en Justitie
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 4/3/2011
5-883 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verkeersveiligheid - Hulp door radiozenders bij het ontwijken van snelheidscontroles
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 16/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-884
5-884 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Hulp door radiozenders bij het ontwijken van snelheidscontroles
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 7/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-883
5-885 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Landsverdediging - Aanwezigheid in Afghanistan - Kostprijs - Resultaten
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 14/7/2011
5-886 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatiek Corps - Ondersteuning
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4593
5-887 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersdoden - Aantallen - Vergelijking met het buitenland - Streefcijfers
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-888 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchthavens - Veiligheid - Zwarte lijst vliegtuigmaatschappijen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 24/2/2011
5-889 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Fusie - Evaluatie - Aanmoedigen vrijwillige fusies
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 7/3/2011
5-890 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dringende hulpverlening - 100-centrales - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4597
5-891 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidspersoneel - Vergrijzing - Selectief vervangingsbeleid
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-892 Sannen Ludo (sp.a) minister van Justitie  
  Winkeldiefstallen - Vervolgingen - Minnelijke schikkingen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 23/5/2011
5-893 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Cybercriminaliteit - Stand van zaken in BelgiŽ - Cyber defence
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-895
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4482
5-894 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Cybercriminaliteit - Stand van zaken in BelgiŽ - Cyber defence
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 1/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-895
5-895 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cybercriminaliteit - Stand van zaken in BelgiŽ - Cyber defence
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-894
5-896 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bestrijding van winkeldiefstal - Buurtinformatienetwerken - Overzicht
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 12/4/2011
5-897 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kraakpanden - DomiciliŽring - Weigering
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4469
5-898 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingkrediet - Begunstigden - Aantallen - CategorieŽn
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-899 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Uitlevering - Belgische onderdanen - Internationale afspraken
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 9/6/2011
5-900 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gemiddeld inkomen - Kloof tussen de gewesten - Evolutie
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 16/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-903