Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-829

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 27 januari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen

strafgevangenis
gezondheidsinspectie
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
veiligheid van gebouwen

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
12/9/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-830

Vraag nr. 5-829 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van mijn bezoek aan de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis werd mijn aandacht gevestigd op de werkomstandigheden van het gevangenispersoneel.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid heeft in het verleden verscheidene inspecties uitgevoerd in de gevangenissen. Op basis van deze verslagen werden beslissingen genomen, onafhankelijk van de Regie der Gebouwen of de directie van de gevangenis. Het gaat onder meer over het sluiten van lokalen waar instortingsgevaar dreigt, het verbod om de wachttorens in de omheining van de gevangenis van Sint-Gillis nog te bemannen, hygiënevoorschriften in keukens, douches en slaapruimtes voor het personeel, …

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is het mogelijk deze verslagen van de FOD Werkgelegenheid over te maken?

2) Graag kreeg ik een overzicht van de gedane inspecties in de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal tijdens de laatste vijf jaar en de hieraan gegeven gevolgen.

Antwoord ontvangen op 12 september 2011 :

1.) De verslagen van de inspectiebezoeken opgemaakt door de sociale inspecteurs van de regionale directie Brussel van de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk in de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis werden overgemaakt aan de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. Inzage, uitleg en eventuele mededeling in afschrift van de inspectierapporten kan gevraagd worden bij de betrokken inspectiedienst, overeenkomstig de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur.

2.) De bezoeken die werden uitgevoerd in de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis voor de laatste vijf jaar staan weergegeven in onderstaande tabellen.

Tabel 1 : Inspectiebezoeken in de gevangenis van Vorst

Datum bezoek

Datum verslag

Type verslag

04/02/2009

04/02/2009

Geschreven waarschuwing

30/03/2009

30/03/2009

Geschreven waarschuwing

03/04/2009

03/04/2009

Geschreven waarschuwing


09/04/2009

Vraag tot overmaking van de genomen maatregelen en engagementen

17/12/2009

22/12/2009

Verslag van de vergadering

14/10/2010

15/10/2010

Waarschuwing

14/10/2010

15/10/2010

Bevel tot het nemen van maatregelen

14/10/2010

21/10/2010

Bevel tot het nemen van maatregelen

14/10/2010

26/10/2010

Waarschuwing

17/11/2010

24/11/2010

Opvolgingsbezoek

Tabel 2 : Inspectiebezoeken in de gevangenis van Sint-Gillis

Datum bezoek

Datum verslag

Type verslag

21/01/2010

01/03/2010

Waarschuwing

27/10/2010

08/11/2010

Waarschuwing