Schriftelijke vragen van 5-6001 tot 5-6100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6001 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Europees Hof van Justitie - Belgische Staat - Veroordelingen - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6002
5-6002 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Europees Hof van Justitie - Belgische Staat - Veroordelingen - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 29/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6001
5-6003 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Terugvorderingen
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6004 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De vermelding van het nummer van "Tabakstop" op pakjes roltabak
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 25/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1920
5-6005 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het systeem van de financiŽle verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1950
5-6006 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Multiresistente tuberculose
  Verzending vraag 30/3/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2000
5-6007 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het hadroncentrum dat het Waalse Gewest wil oprichten (kankerbehandeling)
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2018
5-6008 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De toekomst van het toekomstfonds voor de gezondheidszorg
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2030
5-6009 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
  Verzending vraag 30/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2031
5-6010 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het beleid inzake hulp aan stotteraars
  Verzending vraag 30/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2032
5-6011 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De aanwending van het bloed van hemochromatosepatiŽnten
  Verzending vraag 30/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2075
5-6012 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Een mogelijke belangenvermenging bij het opstellen van het "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders"
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2092
5-6013 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het Intermutualistisch Agentschap
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2098
5-6014 Bellot FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De nauwgezette controleacties op de autosnelwegen
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2101
5-6015 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het ter beschikking stellen van voorschriftvrije medicatie aan zorgverleners vanuit de ziekenhuisapotheek
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2103
5-6016 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De aflevering van medicijnen uit een ziekenhuisapotheek in een buitenlands ziekenhuis
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2104
5-6017 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De rookkamers in ziekenhuizen
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2105
5-6018 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De PIP-implantaten
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 7/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2119
5-6019 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De analyse van de borstklinieken
  Verzending vraag 30/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2122
5-6020 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De overheveling van de Colleges van geneesheren en de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen tengevolge van het communautair akkoord (Vlinderakkoord)
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 6/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2123
5-6021 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De openbaarheid van bestuur (IVF-centra)
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2140
5-6022 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Schuldvorderingen - Ontheffingen - Verminderingen van burgerlijke sancties - Geografische spreiding
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 19/11/2012
5-6023 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Teken - Ziekte van Lyme - Nederlandse website - Tekenconcentratie - Verwachting tekenactiviteit
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-6024 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Bank van BelgiŽ - Goudvoorraad - Fysieke bewaring - Kost van bewaring - Opbrengst van de uitleen
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-6025 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Aantallen - Impact - Evolutie
  Verzending vraag 30/3/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Antwoord 21/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2797
5-6026 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Evolutie
  Verzending vraag 30/3/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6027
5-6027 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Evolutie
  Verzending vraag 30/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6026
5-6028 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Vervallenverklaringen
  Verzending vraag 30/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6029
5-6029 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Vervallenverklaringen
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6028
5-6030 Broers Huub (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Gebruik van mobiele telefoons - Verkeer - Automobilisten - Boetes - Campagnes
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-6031 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nationale Luchthaven - Diabolo-toeslag - Aantallen - Controles
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 4/3/2013
5-6032 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het kadaster voor medische beroepen
  Verzending vraag 6/4/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2102
5-6033 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beroepsziekten - Uitkeringsgerechtigden - Personen met een handicap - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 5/4/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6034 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 30/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6616
5-6035 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Misdrijven - Misdrijftype - Aantallen - Ophelderingsgraad
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-6036 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Schriftelijk rijexamen - Taalgebruik - Landstalen - Andere talen
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-6037 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  World Health Organisation (WHO) - Antibiotica - Veeteelt - Resistentie
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 9/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6039
5-6038 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  World Health Organisation (WHO) - Antibiotica - Veeteelt - Resistentie
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 10/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6039
5-6039 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  World Health Organisation (WHO) - Antibiotica - Veeteelt - Resistentie
  Verzending vraag 5/4/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6038
5-6040 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-6041 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Gas - Elektriciteit - Telefonie - Contractduur - Beperking
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 4/5/2012
5-6042 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandverzorging - Centra voor het bleken van tanden - Glimlachbars - Niet-professionelen - Waarborg - Concurrentie - Klachten - Producten - Peroxide - Risico's
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 29/8/2012
5-6043 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Werkgevers die zwartwerkers tewerkstellen - Administratieve boetes
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 31/1/2013
5-6044 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Burgerlijk Wetboek - Discriminaties - Maatregelen - Voorziene aanpassingen
  Verzending vraag 5/4/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
5-6045 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Geannuleerde verkopen - Recuperatie - Voorwaarden opgelegd door de btw-administratie - Weigering - Fraude
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 14/5/2012
5-6046 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Nederland - Zware criminaliteit - Kaalplukwet - Schadevergoeding - Systematische vergoedingseis voor de slachtoffers
  Verzending vraag 5/4/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6047 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Uitwijzing van niet-Belgische gevangenen - Beslissingen van de minister
  Verzending vraag 6/4/2012
  Antwoord 14/6/2012
5-6048 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  LibiŽ - Heropbouw - Rol BelgiŽ - Beloftes - Projecten
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6049 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Meningitis - Sterfgevallen - Bestrijding - Actieplan
  Verzending vraag 6/4/2012
  Antwoord 25/4/2013
5-6050 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Dodehoekongevallen - Aantallen - Maatregelen - Links rijden fietsers
  Verzending vraag 6/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
5-6051 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Dagbladhandelaars - Problemen in de sector door de overheidssteun aan bpost
  Verzending vraag 6/4/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-6052 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Moestuinen - Beleid van de regering
  Verzending vraag 6/4/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6053 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  EU Lex Special Investigative Task Force - Rol van BelgiŽ - Kosten
  Verzending vraag 6/4/2012
  Antwoord 31/7/2012
5-6054 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Verbindingsofficieren - Overzicht
  Verzending vraag 11/4/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6055 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Touchscreens - Slechtzienden en blinden - Moeilijkheden
  Verzending vraag 11/4/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6056 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verslavende middelen - Controles - Soorten drugs bij positieve testen
  Verzending vraag 11/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-6057 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Bestrijding - Extra inspecteurs
  Verzending vraag 11/4/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-6058 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wanbetalingen - Toename - Betalingsbevel - Omzetting richtlijn
  Verzending vraag 11/4/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-6059 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Staatsveiligheid - Spionageactiviteiten in BelgiŽ - Illegale activiteiten
  Verzending vraag 11/4/2012
  Antwoord 14/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6060
5-6060 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Spionageactiviteiten in BelgiŽ - Illegale activiteiten
  Verzending vraag 11/4/2012
  Antwoord 9/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6059
5-6061 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Schoolverzuim - Samenwerking tussen scholen en politiediensten - Aanspreekpunten
  Verzending vraag 13/4/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6062
5-6062 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Schoolverzuim - Samenwerking tussen scholen en politiediensten - Aanspreekpunten
  Verzending vraag 13/4/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6061
5-6063 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Personeelsbeleid - Evolutie - Persepolis
  Verzending vraag 13/4/2012
  Antwoord 3/1/2013
5-6064 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Voortvluchtige veroordeelden - Sociale uitkering
  Verzending vraag 13/4/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6065
5-6065 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Voortvluchtige veroordeelden - Sociale uitkering
  Verzending vraag 13/4/2012
  Antwoord 23/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6064
5-6066 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking - Consultatieplatformen- Werking - Gendermainstreaming
  Verzending vraag 13/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-6067 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Ombudsdiensten - Participatie van de federale overheid
  Verzending vraag 13/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
5-6068 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor Beroepsziekten - Open systeem - Aanvragen - Erkenning
  Verzending vraag 13/4/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6069 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Buitenlandse activa of vermogens - Plan van aanpak - Cijfers
  Verzending vraag 13/4/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6070 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fiscale achterstand - Schuldvorderingen - Overzicht
  Verzending vraag 13/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-6071 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De contractuele bedingen in verband met rente van het hypothecair krediet
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 24/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5957
5-6072 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  BelgiŽ - Misdaadcijfers - Eurostat - Stijging
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6073 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Justitie  
  A12 Antwerpen Brussel (Boomsesteenweg) - Snelheidsovertredingen - Flitspalen - Aantal boetes
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 9/8/2012
5-6074 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  A12 Antwerpen Brussel (Boomsesteenweg) - Flitspalen - Overtredingen - Resultaten
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6075 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Computernetwerk - Virusbesmetting
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 25/5/2012
5-6076 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers - Opsporing fraude
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-6077 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Banken - Zichtrekening - Langdurige debetstand - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
5-6078 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Elektronische belastingaangifte - "Tax-on-web" - Browsers - Compatibiliteit
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 31/7/2013
5-6079 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Drugs - Autobestuurders - Speekseltesten - Gerechtskosten - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 20/4/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6080 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  987/2009 - CoŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels - Ziekteverzekering - Aanvraag uitkering vanuit een andere lidstaat - Rondzendbrief
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6081 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Inkomstengarantie voor ouderen (IGO) - Niet EU-burgers - Verstrenging voorwaarden
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 24/5/2012
5-6082 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sportvliegtuigen - Noodlandingen - Crashes - Oorzaken - Slachtoffers - Gevolgen - Schadevergoeding
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-6083 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Beveiliging - Gebruik van scanners
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 12/9/2012
5-6084 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  IsraŽl - Weigering toegang tot het land - Samenstelling van de personenlijst - Luchtvaartmaatschappijen - "Welcome to Palestine"
  Verzending vraag 20/4/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6085
5-6085 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  IsraŽl - Weigering toegang tot het land - Samenstelling van de personenlijst - Luchtvaartmaatschappijen - "Welcome to Palestine"
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 12/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6084
5-6086 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Gegevensverzameling - Aantal
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 31/5/2012
5-6087 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemachtigde opzichters - Opleiding - Verplichte Cursus - Evaluatie
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6088 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische financiŽle statistieken - Waarheidsgehalte - Betrouwbaarheid - Eurostat
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
5-6089 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Uitgewezen gezinnen - "Tussenhuizen" - Terugkeerwoningen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-6090 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Particulieren - Beschikbaarheid e-services - "Tax-on-web" - "Tax-Calc" - "My MinFin" - "Rv-on-web"
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 25/5/2012
5-6091 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Beschikbaarheid e-services - Raadgevers en experts - "Finelts" - "Urbain" - "Pandora" - Bouw- en verkavelingsvergunningen
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 25/5/2012
5-6092 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Beschikbaarheid e-services - Zelfstandigen en ondernemingen - "Biztax" - "Intervat" - "Vensoc" - "Finprof" - "Belcotax on web" - "Tax-on-web mandataris" - "PLDA" - "Tarweb" - "NCTS" - "EMCS" - "VAT on e-services"
  Verzending vraag 20/4/2012
  Rappel 20/4/2012
  Herkwalificatie 20/2/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3141
5-6093 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Meldpunten - Meldingen - Sociale fraude - Uitkeringsfraude - Nederland
  Verzending vraag 20/4/2012
  Rappel 3/10/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6094 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioen - Statutaire ambtenaren - Regularisatie studiejaren - Diplomabonificatie - Kostprijs
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 24/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6095
5-6095 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Pensioen - Statutaire ambtenaren - Regularisatie studiejaren - Diplomabonificatie - Kostprijs
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6094
5-6096 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Militair domein - Helchteren - Heidebrand - Uittesten munitie door bedrijven - Vergoeding - Kostprijs brand
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 22/5/2012
5-6097 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Conventie van GenŤve - Artikel 1F van het vluchtelingenverdrag - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 25/5/2012
5-6098 Franssen Cindy (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Buitenland - Graven - Belgische militairen, krijgsgevangenen en gedeporteerden
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-6099 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Onroerend goed in buitenlandse eigendom - Overzicht - Totaal aantal
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 23/9/2013
5-6100 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussel - Federale gerechtelijke politie - Vervanging van gepensioneerde rechercheurs
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 26/10/2012