Schriftelijke vragen van 5-11301 tot 5-11387

87 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11301 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Snelheidsbeperkingen - Zone 30 - Overtredingen - Ongevallen - Controles - Straffen - Campagne
  Verzending vraag 28/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11302 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Amerikaanse schuldpapieren - "US Treasury" - Aankoop door BelgiŽ - Gevolgen - Risico's
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 23/4/2014
5-11303 Verstreken Johan (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  het antennepunt van Dokters van de Wereld in Oostende
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4746
5-11304 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  de werkgerelateerde TBC-besmettingen en het Fonds voor de beroepsziekten
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4760
5-11305 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  de engagementen van de staatssecretaris naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het asbestfonds
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4761
5-11306 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  de controle van de arbeidsongeschiktheid
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4770
5-11307 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  de toename van het aantal arme werknemers
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4915
5-11308 Van Hoof Els (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  de asielaanvragen van vrouwen uit Guinee en de vrouwelijke genitale verminking
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4745
5-11309 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de cybercriminaliteit op mobiele toestellen
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4864
5-11310 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de drugsbendes die cyberaanvallen organiseren op containerbedrijven
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4868
5-11311 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de cyberveiligheid van kerncentrales
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4869
5-11312 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het bewakingscamerabeleid
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4874
5-11313 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de oprichting van de algemene nationale gegevensbank Verkeer
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4877
5-11314 Vogels Mieke (Groen) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de leeftijdslimiet van bijzitters en leden van stembureaus
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4885
5-11315 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de taalkennis bij de Brusselse politie
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4895
5-11316 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  de voorstellen van het oecumenisch netwerk christenen en migratie inzake de verblijfsvergunning van uitgeprocedeerde migranten en staatlozen
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4926
5-11317 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de Bitcoin
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4937
5-11318 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de ziektedagen bij de brandweer
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4945
5-11319 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de ziektedagen bij de civiele bescherming
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4946
5-11320 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de mobiele ondersteunende applicaties voor de politie
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4948
5-11321 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4858
5-11322 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Werkstraffen - Vervangende gevangenisstraf - Omzettingen - Procedure - Beroep - Communicatie
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11323 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Somaliland - Democratische ontwikkeling - Leerproces - Verkiezingen van 25 mei 2014 in BelgiŽ - Uitnodiging van waarnemers
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11324 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De rol van de NMBS in de afwerking van het richtschema voor de Zuidwijk
  Verzending vraag 3/4/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1407
5-11325 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de Brusselse Noord-Zuidverbinding
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4878
5-11326 De Nijn Bart (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het in omloop zijn van valse postzegels
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4891
5-11327 Bousetta Hassan (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen BelgiŽ en Marokko
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4649
5-11328 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de ziekenhuisstewards
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4722
5-11329 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de dringende operationalisering van de Expertisecentra voor zeldzame ziekten
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4741
5-11330 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de aanvraag van impulsfondsen voor huisartsen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4751
5-11331 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het naleven van de nieuwe regels voor het voorschrijven van medische beeldvorming
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4753
5-11332 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het no fault-fonds
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4754
5-11333 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de erkenning van pediatrische hematologen en oncologen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4755
5-11334 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het toekennen van het palliatief statuut
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4776
5-11335 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het misbruiken van de sociale derdebetalersregeling
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4777
5-11336 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de borstkankerscreening
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4784
5-11337 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het tekort aan geneesmiddelen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4787
5-11338 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de referentiecentra
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4788
5-11339 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het onderzoek inzake de verspreiding van de ziekte van Lyme door dieren
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4812
5-11340 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de efficiŽntie en veiligheid van geneesmiddelen volgens Test-Aankoop
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4816
5-11341 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de kankermedicijnen voor kinderen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4823
5-11342 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de werking van Becel pro-activ
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4824
5-11343 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de voorziene besparingen bij de openbare apotheken
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4837
5-11344 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de oprichting van expertisecentra voor zeldzame ziektes en aandoeningen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4839
5-11345 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de oprichting van een centrum voor protontherapie door de KULeuven
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4840
5-11346 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de ziekte van Lyme
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4843
5-11347 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  een antibioticakuur als behandeling van de ziekte van Lyme
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4844
5-11348 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De overdraagbare ziektes en het medisch personeel
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4850
5-11349 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de toegang tot urgente medische hulp
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4855
5-11350 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de hervorming van de pediatrische zorg
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4882
5-11351 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de behandeling van het chronischevermoeidheidssyndroom en van de myalgische encefalomyelitis in de referentiecentra
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4887
5-11352 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de ziekte van Lyme en het chronischevermoeidheidssyndroom
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4888
5-11353 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de vermindering van suikers in voeding
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4899
5-11354 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de verbetering van de medische beeldvorming
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4900
5-11355 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de coderingssystemen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4907
5-11356 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bestrijding van de ziekenhuisbacterie
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4908
5-11357 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de huidblekende cosmeticaproducten
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4914
5-11358 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de therapietrouw van patiŽnten met chronische aandoeningen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4922
5-11359 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de testen voor de opsporing van de ziekte van Lyme
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4924
5-11360 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de eetstoornissen bij kinderen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4925
5-11361 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de controleurs bij de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4933
5-11362 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De bevraging van de bevolking door het Federaal Kenniscentrum van de gezondheidszorg
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4957
5-11363 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De psychosociale steun aan de patiŽnten in het kader van oncologische zorgprogramma's
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4959
5-11364 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de betere terugbetaling van borstreconstructies
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4960
5-11365 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het multidisciplinair oncologisch consult
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4961
5-11366 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de antibiotica
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4972
5-11367 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het voornemen van het RIZIV om de terugbetaling van de respiratoire monitoring van zuigelingen af te schaffen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4817
5-11368 Roegiers Jan (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het nationale HIV-plan
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4903
5-11369 De Groote Patrick (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  de registratiekantoren van authentieke akten en de hypotheekkantoren
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11370
5-11370 De Groote Patrick (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de registratiekantoren van authentieke akten en de hypotheekkantoren
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11369
5-11371 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de audit inzake de inning van penale boetes
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4826
5-11372 Roegiers Jan (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  De dubbele taxatie bij de overdracht van tak 23-levensverzekeringen tussen verzekeringsmaatschappijen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 25/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4913
5-11373 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Het toekennen van de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste van grensarbeiders
  Verzending vraag 4/4/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4920
5-11374 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de meerwaardebelasting op obligatiefondsen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4934
5-11375 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Erkende erediensten - Vrijzinnigheid - Bedienaars - Wedden - Verdeling - Evolutie
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11376 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brugge - Manifestatie- Optreden van de federale en lokale politie - Preventieve arrestatie - Vrijemeningsuiting
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11377 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Medische regularisatie - Richtlijnen - Raad van State - Dienst Vreemdelingenzaken - Interpretatie van de Vreemdelingenwet - Toepassingen - Klachten bij de Federale Ombudsdienst
  Verzending vraag 7/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11378 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Station Geraardsbergen - Infrastructuur - Informatie van de reizigers - Informatieschermen - Ombudsdienst - Klachten - Maatregelen
  Verzending vraag 9/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11379 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  GeÔntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid - Dienst voor het strafrechtelijk beleid - Afschaffing - Visie - Kadernota - Voorzitterschap van het College van procureurs-generaal
  Verzending vraag 10/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11380 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  Dienst voor het strafrechtelijk beleid - Verdwijning - Vervanging door twee diensten - CoŲrdinatie - Bevoegdheden - Vrijwillige detacheringen - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 10/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11381 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nummerplaat - Diefstal - Directie inschrijving van voertuigen - Afleveren van een nieuwe nummerplaat - Doorlooptijd - Procedure
  Verzending vraag 18/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11382 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  HIV/aids-patiŽnten - Medische regularisatie - Procedure - Dienst Vreemdelingenzaken - Brief van artsen aan Kamer en Senaat
  Verzending vraag 22/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11383 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinverbinding Koksijde Geraardsbergen - Stiptheid - Afschaffingen - Klachten
  Verzending vraag 23/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11384 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Openbare weg - Teruggevonden fietsen en bromfietsen - Evolutie
  Verzending vraag 23/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11385 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wegpolitie - Aanrijtijden - Autosnelwegen E313/E34
  Verzending vraag 24/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11386 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Nieuw koninklijk besluit betreffende reprografie - Uitdeinend heffingsmodel - Kostprijs voor de particulier - Wetenschappelijk onderzoek
  Verzending vraag 24/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11387 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Marokko - Belgische consulaat in Tanger - Sluiting
  Verzending vraag 24/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014