Vraag om uitleg nr. 5-4960

5-4960 Cindy Franssen (CD&V) 24/3/2014
  de betere terugbetaling van borstreconstructies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11364 (Voorlopig antwoord (pdf))