Vraag om uitleg nr. 5-4812

5-4812 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2014
  het onderzoek inzake de verspreiding van de ziekte van Lyme door dieren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11339