Vraag om uitleg nr. 5-4961

5-4961 Cindy Franssen (CD&V) 24/3/2014
  het multidisciplinair oncologisch consult
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11365 (Voorlopig antwoord (pdf))