Vraag om uitleg nr. 5-4924

5-4924 Nele Lijnen (Open Vld) 19/3/2014
  de testen voor de opsporing van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11359