Vraag om uitleg nr. 5-4907

5-4907 Louis Ide (N-VA) 13/3/2014
  de coderingssystemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11355