Vraag om uitleg nr. 5-4888

5-4888 Nele Lijnen (Open Vld) 11/3/2014
  de ziekte van Lyme en het chronischevermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11352