Vraag om uitleg nr. 5-4843

5-4843 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11346