Schriftelijke vragen van 4-7001 tot 4-7100

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7001 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vrouwelijke genitale verminking - Bestrijding in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking - Opvolging van het Protocol van Maputo
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Antwoord 9/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1485
4-7002 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Koninklijk Hof - Wagens betaald door de overheid - Onderhouds- en brandstofkosten - Boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Antwoord 11/3/2010
4-7003 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hospitalisatieverzekeringen - Prijsverhoging - Mutualiteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7004 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische Technische CoŲperatie - Sectie BoliviŽ - Overzenden van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7005
4-7005 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Technische CoŲperatie - Sectie BoliviŽ - Overzenden van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7004
4-7006 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Eremisdrijven - Registratie van gegevens - Aantallen - Sensibilisatie van de betrokken bevolking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7007 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Westerse moslimvrouwen en -kinderen - Ontvoering voor "heropvoeding" of huwelijk - Aantal dossiers -Internationale verdragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7008 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 22/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7010
4-7009 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7010
4-7010 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7009
4-7011 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  "I love techno" - In beslag genomen drugs - Steekproef van drugs in omgang in BelgiŽ Ė Testing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-7012 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Informantenbeheerders - Onderzoeksrechters - Communicatieproblemen - Maatregelen en overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7013
4-7013 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Informantenbeheerders - Onderzoeksrechters - Communicatieproblemen - Maatregelen en overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7012
4-7014 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse sneltrein Aarschot-Brussel - Gebrek aan zitplaatsen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7015 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Onvoldoende anonieme voertuigen en nummerplaten - Vergoeding van kleine onkosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-7016 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Informantenwerking - AVALON-project - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-7017 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Veiligheid van informanten - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-7018 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale gerechtelijke politie - Onderzoekscapaciteit - Sectie Criminele Informatie - Informantenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-7019 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Informatiepositie - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-7020 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Integratie van de vroegere undercoverteams - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-7021 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Informantenwerking - Opleiding - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-7022 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Scheepvaartpolitie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Onvoldoende controles - Lange interventietijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 18/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-7023 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rouwdrukwerk - Hoger btw-tarief voor grafische bedrijven dan voor begrafenisondernemers - Concurrentienadeel - Gelijkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 22/2/2010
  Antwoord 16/3/2010
4-7024 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Groene energie - Belastingen - Gebruik van ecocheques voor de aankoop van groene stroom bij de werkgever
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 22/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7026
4-7025 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Groene energie - Belastingen - Gebruik van ecocheques voor de aankoop van groene stroom bij de werkgever
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 22/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7026
4-7026 Somers Ann (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Groene energie - Belastingen - Gebruik van ecocheques voor de aankoop van groene stroom bij de werkgever
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 22/2/2010
  Antwoord 17/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7025
4-7027 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gelijke kansen - Actieplan voor holebi's - Prioriteiten - Concrete acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 22/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7028 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gelijke kansen - Discriminatie van holebi's - Werkgroep "holebi-justitie" - Rondzendbrief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 22/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7029 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Cyberhate - Oprichting van een cel om dit fenomeen te bestrijden - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 22/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7030 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Bureau voor Normalisatie - Ontbreken van geldige taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 ) 22/2/2010
  Antwoord 26/3/2010
4-7032 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale aankoopcomitťs - Vlaanderen - Samenwerking rond onteigeningsdossiers voor gesubsidieerde fietspaden - Uitbreiding naar de aanleg van veilige fietspaden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Antwoord 31/3/2010
4-7033 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Verplichte investering van winst in opleiding - Controle - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7034
4-7034 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Verplichte investering van winst in opleiding - Controle - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7033
4-7035 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Brugpensioen - Rechthebbenden met een nieuw werk - Werkgeverssupplement - Vrijstelling van bijdragen voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7037
4-7036 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Brugpensioen - Rechthebbenden met een nieuw werk - Werkgeverssupplement - Vrijstelling van bijdragen voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7037
4-7037 Somers Ann (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Brugpensioen - Rechthebbenden met een nieuw werk - Werkgeverssupplement - Vrijstelling van bijdragen voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7036
4-7038 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenfondsen - FinanciŽle steun voor adviserende geneesheren - Benutting van de budgetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7039 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Drugs - Testing - Proefprojecten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7040 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zwangerschap - Opsporing van afwijkingen door echografieŽn - Abortussen - Registratie van de aantallen en redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7041 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Turkije - Lidmaatschap van de Europese Unie - Toekenning van subsidies - Bereiken van de doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7042
4-7042 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Turkije - Lidmaatschap van de Europese Unie - Toekenning van subsidies - Bereiken van de doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7041
4-7043 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Tijdskrediet en loopbaanonderbreking - Verstrengen van de voorwaarden - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7044 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Verplichte investering van winst in opleiding - Totale uitgaven - Soort van opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7045 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Personeelsbezetting - Personeelskosten - FinanciŽle resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7046 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Getuigenbescherming - Bestaande systemen in BelgiŽ - Reglementaire basis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7047 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinramp in Buizingen - Wilde staking - Maatregelen en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7048 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Arbeidsongevallen met dodelijke afloop - Aantallen - Verwittigen van naasten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7049 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Verplaatsen van treinen - Externen - Incidenten in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7050 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale veiligheidsmonitor - Mededeling van criminaliteitscijfers - Lokale politiezones - Uitsplitsing per gemeente
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7051 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen - Uitwijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7052 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen - Reglementaire basis - Bijdragen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7053 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fonds voor sociale economie - Reglementaire basis - Bijdragen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7054 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fonds ter informatisering van het Sociaal Verwarmingsfonds - Reglementaire basis - Bijdragen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7055 Monfils Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Onderhandelingen - Stand van zaken - Doelstelling - Timing - Leiding van de werkzaamheden - Vertegenwoordiging en standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7056
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-1089
4-7056 Monfils Philippe (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Onderhandelingen - Stand van zaken - Doelstelling - Timing - Leiding van de werkzaamheden - Vertegenwoordiging en standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 ) 2/3/2010
  Antwoord 12/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7055
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-1089
4-7057 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hadroncentrum - Uitbouw - Stand van zaken - Haalbaarheidsstudie - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1506
4-7058 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1504
4-7059 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 5/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1502
4-7060 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 31/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1501
4-7061 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1500
4-7062 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1503
4-7063 Destexhe Alain (MR) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Europese scholen - Gebrekkige infrastructuur - Maatregelen - Verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag betreffende de Europese Unie - Schending - Verantwoordelijkheid van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 2/4/2010
4-7064 Fournaux Richard (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kleine en Middelgrote Ondernemingen (kmo) - Investeringsreserve en belastingvrijstelling - Artikel 194quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - Definitie van een kmo - Arrest nr. 163/2007 van 19 december 2007 van het Grondwettelijk Hof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 22/4/2010
4-7065 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekering - Wet van 20 juli 2007 -Uitvoeringsbesluiten - Premies - Berekening - Gezondheidsindex - Goedkeuring - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - Toestemming - Fout - Wettelijk karakter premieverhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7066 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Groeihormonen - Consumptie in BelgiŽ - Cijfers - Consumptie bij de jongeren - Vooruitgang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7067 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidaires op Belgisch grondgebied - Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Rwanda - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7068 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Vietnam - Mensenrechten - Militante - Veroordeling en opsluiting - Familiebezoeken - Medische verzorging - Bemiddeling bij de Vietnamese regering - Dialoog EU-Vietnam en Belgisch-Vietnamese bilaterale betrekkingen - Agenda van de besprekingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7069 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering tot regularisering - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Retroactieve intrekking - Sociale inspectie - Personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7070
4-7070 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering tot regularisering - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Retroactieve intrekking - Sociale inspectie - Personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7069
4-7071 Defraigne Christine (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Winterkoopjes - Omzet - Begindatum koopjes - Concurrentie tussen steden aan de landsgrenzen - Europese harmonisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
4-7072 Fontaine Philippe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Belgische olievoorraden - Distillaten - Tekort - Rapport van het Rekenhof - Europese verplichtingen - EU-sancties - Opslagplaats voorraad - Tekort - Aanbesteding - Plaats en bouw van de depots - Kostprijs - Overeenkomsten met de lidstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7073 Fontaine Philippe (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo - Belgische coŲperatie - Trilaterale samenwerking met Japan - Andere trilaterale samenwerkingen - Belgische expertise in Congo - Valorisatie - Versterking van de Belgische coŲperatie - Belangen bij het Japanse project
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7074 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - M6-rijtuigen - Defecten - Defecte deuren - Ongelukken - Cijfers - Controles en onderhoud - Bijzondere aandacht bij de opmaak van de aanbesteding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7075 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Quiťvrain - Station - Sluiting van het loket - Motieven - Aantrekkelijkheid van de gemeente - Nadeel - Gevolgen - Promotie van het gebruik van het openbaar vervoer - Milieu - Hinder
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-7076 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Saint-Ghislain - Station - Halte voor de IC-verbinding Herstal (Luik)-Doornik - Opportuniteit - Verzoek van de verantwoordelijken van het station van Saint-Ghislain - Ontlasting van het station van Bergen - Studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
4-7077 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Treinongeval te Halle - Staat van het Belgische spoorwegnet - Audit - Automatisch remsysteem - Ontbreken daarvan op de Belgische treinen - Beschikbare budgetten - Investeringen in het spoor door de Belgische Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-7078 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Agressie in de treinen en in de stations - Cijfers - Toename - Veiligheidsplan van 2004 - Uitvoering - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7079
4-7079 Seminara Franco (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Agressie in de treinen en in de stations - Cijfers - Toename - Veiligheidsplan van 2004 - Uitvoering - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7078
4-7080 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Aanbiedingen voor internetabonnementen - Prijs - Verlaging - Maatregelen - Eventuele splitsing van Belgacom - Eventuele hervorming van de sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7081 Siquet Louis (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Bureau van Weismes - Sluiting - Opheffing van een dienst voor de Duitstalige burgers - Geldende reglementering betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken - Respect
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7082 Seminara Franco (PS) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegale groeihormonen - Cijfers - Trafiek - Import in BelgiŽ - Buitenlandse zendingen - Onderschepping - Middelen - Europese en buitenlandse douanediensten - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 7/4/2010
  Valt buiten de bevoegdheid 7/4/2010
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7598
4-7083 Fontaine Philippe (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vliegtuigmodelbouw - Terreinen - Door Belgocontrol gecontroleerde zones - Voorstel tot sluiting - Problemen - Overgangsperiode - Definitieve sluiting - Opname van terreinen voor modelluchtvaart op de luchtvaartkaarten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 26/4/2010
4-7084 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Bankgeheim - Verplichte uitwisseling van bankgegevens op vraag van de fiscus - Recht op bescherming van het privťleven - Lijst met fraudeurs - Aankoop door de fiscale administratie - Geval in Duitsland - Bedrag dat mogelijk invorderbaar is
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7085 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Belgische missie in Afghanistan - Gevolgen van de Nederlandse terugtrekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 12/4/2010
4-7086 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Misdrijven - Ophelderinggraad - Ontbreken van cijfergegevens - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7087
4-7087 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Misdrijven - Ophelderinggraad - Ontbreken van cijfergegevens - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7086
4-7088 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Feeding Information System (FEEDIS) - Integrated System for the Local Police (ISLP) - Eenvormigheid en efficiŽntie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 3/5/2010
4-7089 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Feeding Information System (FEEDIS) - Integrated System for the Local Police (ISLP) - Toename van de datastromen - Eventuele capaciteitsproblemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7090 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt - Embargoprocedure - Gebruik - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7091 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Algemene nationale gegevensbank (ANG) - Drieledige identificatie - Tekortkomingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7092 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Algemene nationale gegevensbank (ANG) - Gebruik van afzonderlijke databanken - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7093 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Betaalde opleiding - Meerdere zittijden - Criteria gebruikt tijdens de selectieproeven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7094 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Niet-reglementaire bewapening - Incidenten - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7095 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Lokale politiediensten - Laterale samenwerking - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7096 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wegenpolitie - Controles inzake illegale immigratie - Interceptievoertuigen - Uitrusting en verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7097 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Bestuurlijke directeurs-coŲrdinators (DirCo) - Taakomschrijving - Verantwoordelijkheid in het kader van de geÔntegreerde werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
4-7098 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Autopolitie en de autosnelwegpolitie - Personeelstekort - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7099 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Interventies - Termijnen - Stijging van het aantal klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7100 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Netwerk en databanken - Beveiliging - Toegang tot het internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 27/4/2010