Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7034

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 2 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Verplichte investering van winst in opleiding - Controle - Stand van zaken

dienst voor arbeidsbemiddeling
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
beroepsopleiding

Chronologie

2/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7033

Vraag nr. 4-7034 d.d. 2 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) worden volgens de reglementering verplicht om 25 % van hun winst te investeren in opleiding. Gezien er heel wat jaren onduidelijkheid is geweest of ze dat ook effectief deden, wordt dit sinds 2005 gecontroleerd door een werkgroep van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA). Het beheerscomité van de RVA krijgt naar verluidt een verslag over het aantal PWA's dat in orde is inzake de vormingsinitiatieven en het aantal PWA's dat in gebreke blijft.

Indien PWA's inderdaad hun vooropgestelde bedragen niet investeren in opleidingen, gaat het saldo rechtstreeks naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ). Het betreft hier alleen de inkomsten uit de klassieke PWA-chequeverkoop en dus niet de opbrengsten van de PWA sui generis-afdeling die fungeert als dienstenchequeonderneming.

1. Hoeveel heeft de RSZ in de periode van 2005 tot 2009 jaarlijks ontvangen van PWA's die niet voldeden aan hun verplichte investeringen voor opleiding en het saldo aan de RSZ moesten doorstorten?

2. Over welke PWA's en welke bedragen ging het telkens?

3. Hebben alle PWA's hun verschuldigde saldo's steeds op tijd betaald?

4. Welke PWA's hebben nog een betalingsachterstand en over welke bedragen gaat het?