Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7044

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 2 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Verplichte investering van winst in opleiding - Totale uitgaven - Soort van opleiding

dienst voor arbeidsbemiddeling
beroepsopleiding
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Chronologie

2/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7044 d.d. 2 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) worden volgens de reglementering verplicht om 25 % van hun winst te investeren in opleiding. Gezien er heel wat jaren onduidelijkheid is geweest over de toepassing van die regel, wordt dit sinds 2005 gecontroleerd door een werkgroep van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. Het Beheerscomité van de RVA krijgt een verslag over het aantal PWA dat in orde is met de investering in opleiding en het aantal PWA dat in gebreke blijft.

Voor de periode van 2005 tot 2009 kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen, opgedeeld per jaar:

1. Welke PWA hebben zich niet gehouden aan de verplichtingen inzake opleidingsinitatieven?

2. Hoeveel hebben de overtreders van deze bepaling dan wel uitgegeven aan opleiding?

3. Hoeveel hebben de PWA in totaal besteed aan opleidingsinitiatieven?

4. Welk soort opleidingen werden vooral aangeboden?

5. Hoeveel PWA-ers hebben de opleidingen gevolgd?

6. Is er een verschil qua doorstroming merkbaar tussen PWA-ers die opleiding hebben gekregen en zij die geen bijkomende opleiding volgden?