Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7028

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 22 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Gelijke kansen - Discriminatie van holebi's - Werkgroep "holebi-justitie" - Rondzendbrief

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Chronologie

22/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7028 d.d. 22 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de jongste beleidsnota van de minister heeft de werkgroep “holebi-justitie”, die in september 2009 werd opgericht, reeds een principeakkoord bereikt over een 'rondzendbrief discriminatie'. De rondzendbrief in kwestie gaat ook over andere discriminaties dan die op basis van de seksuele geaardheid.

1) Zal discriminatie wegens seksuele geaardheid even hoog op het prioriteitenlijstje staan dan de andere vormen van discriminatie of zullen er andere instructies worden gegeven?

2) Welke concrete denksporen voor holebi's zullen worden bewandeld?

3) Hoe is de werkgroep samengesteld?

4) Over welk budget beschikt ze?

5) Krijgen de leden van de werkgroep zitpenningen en/of onkostenvergoedingen? Zo ja, welke?

6) Hoe vaak heeft de werkgroep al vergaderd en met welke frequentie zal ze nog vergaderen?

7) Zal de minister de aanbevelingen van de werkgroep in februari 2010 ook ter inzage overmaken aan het Parlement?