Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7073

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 5 maart 2010

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Democratische Republiek Congo - Belgische coöperatie - Trilaterale samenwerking met Japan - Andere trilaterale samenwerkingen - Belgische expertise in Congo - Valorisatie - Versterking van de Belgische coöperatie - Belangen bij het Japanse project

Democratische Republiek Congo
ontwikkelingshulp
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
Japan
bilaterale hulp

Chronologie

5/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7073 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

China speelt een steeds grotere rol in Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo (DRC). Nochtans is ook Japan actief in de Afrikaanse ontwikkelingssamenwerking. De jongste drie jaar heeft dat land 120 miljoen dollar besteed aan de ontwikkeling van communicatie-infrastructuren en aan de opleiding van gekwalificeerd personeel in Afrika.

Japan wil opnieuw een belangrijke plaats innemen op het Afrikaanse continent, onder meer door het bedrag van zijn hulp tegen 2012 te verdubbelen.

Japan is ook al vijftig jaar in de DRC aanwezig en is vandaag het zesde donorland, met 64,2 miljoen dollar hulp in 2009. Japan is er zich echter van bewust dat die hulp niet echt zichtbaar is, onder meer wegens het vertrouwelijke karakter van zijn aanwezigheid, die beperkt is tot Kinshasa en Beneden-Congo.

Japan heeft ter plaatse nochtans heel wat projecten lopen. Het zijn immers de Japanners die zich volop toeleggen op “de vijf werven”, met onder meer de opleiding van medisch personeel en de oprichting van een drinkwaterzuiveringsinstallatie aan de Mont Ngaliema. Een andere “werf” is de opleiding van 10.000 Congolese politieagenten die inzetbaar moesten zijn bij de organisatie van de verkiezingen van 2006. Het belangrijkste doel bestaat in het verlenen van voorrang aan kennis en onderwijs.

Japan zou echter niet over deskundige mensen beschikken om zijn ontwikkelingssamenwerking verder uit te bouwen. Japan zou dus van plan zijn een beroep te doen op de Belgische Technische Coöperatie (BTC), die over een uitstekende terreinkennis beschikt om de door Japan gefinancierde projecten ter plaatse uit te voeren. Dat zou gebeuren in de vorm van een trilaterale samenwerking België-Japan-Democratische Republiek Congo.

Ik heb volgende vragen :

1. Kunt u mij preciseren of er nog andere trilaterale samenwerkingen met België bestaan? Welke?

2. Is een dergelijke manier van samenwerken de groeiende tendens, waarbij België zijn deskundigheid in Congo kan benutten?

3. Kan men ervan uitgaan dat dergelijke samenwerkingsprojecten de Belgische ontwikkelingssamenwerking versterken? Op welke manier?

4. Welk voordeel heeft ons land erbij om deel te nemen aan het project van Japan?