Schriftelijke vragen van 4-6901 tot 4-7000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-6901 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Onregelmatige gunningen -Systeem voor follow-up en rapportering - Andere maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6902 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Tijdelijk personeel - Interne controlemaatregelen - Bevoegdheidsbeperking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6903 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Uitgaven - Geneeskundige verzorging zoals geregeld in internationale verdragen - Tekortkomingen in de boeking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6904 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Algemeen Beheerscomitť - Thesaurierapport - Onvolledigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6905 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Gebouw in Hasselt - Renovatiewerken - Voorstudie - Naleving van de regelgeving betreffende overheidsopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 26/4/2010
4-6906 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Betaling van administratiekosten door Luxemburg aan BelgiŽ - Verrekening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6907 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Directie Internationale Relaties - Beheer van de ontvangsten en uitgaven - Nieuwe informaticatoepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6908 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Buitenlandse uitgaven en inkomsten - Rapportering over de internationale overeenkomsten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-6909 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Buitenlandse patiŽnten - Financiering - Structurele maatregelen en oprichting van een taskforce
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-6910 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Directie Internationale Relaties - FinanciŽle dienst - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6911 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Onrechtmatige gunning van een opdracht - Procedures opgestart door benadeelde bedrijven Ė Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6912 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Voorschotten aan uitbetalingsinstellingen- Boekhoudkundige verwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 9/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6913
4-6913 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Voorschotten aan uitbetalingsinstellingen- Boekhoudkundige verwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6912
4-6914 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - Opmerkingen betreffende de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Laattijdige reactie van de bevoegde ministers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6915
4-6915 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Rekenhof - Opmerkingen betreffende de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Laattijdige reactie van de bevoegde ministers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6914
4-6916 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Laattijdig voorleggen van de rekeningen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6917 Somers Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Transgenderist - Professionele omgeving - Discriminatie en pesterijen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6918 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Interneringen - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Aantal dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6919 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Internet - Minderjarigen - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6920
4-6920 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Minderjarigen - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 11/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6919
4-6921 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Controles en resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 9/3/2010
4-6922 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Nachtwinkels - Aantallen - Controles - Overtredingen en processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6924
4-6923 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nachtwinkels - Aantallen - Controles - Overtredingen en processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 9/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6924
4-6924 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Nachtwinkels - Aantallen - Controles - Overtredingen en processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 11/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6923
4-6925 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Hervorming van het leger - Sluiting van kazernes - Sijsele - Sociale en financiŽle begeleiding van het personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
4-6926 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Vertragingen - Compensatieregeling - Problematiek van de Rail Pass
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-6927 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Herhaalde vertragingen van de treinen - Compensatieregeling voor de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-6928 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nachtwinkels - Sluitingsuren - Bevoegdheid van de gemeenten - Tegengaan van overlast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 9/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6929
4-6929 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Nachtwinkels - Sluitingsuren - Bevoegdheid van de gemeenten - Tegengaan van overlast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 11/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6928
4-6930 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Toename van geweld - Beschikbaarheid van wapens op de zwarte markt - Bescherming van de politieagenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6931 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bankgegevens - Toegang - Akkoord tussen Amerika en Europa - Opschorting - Belgisch standpunt - Bescherming - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 5/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6932
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1427
4-6932 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Bankgegevens - Toegang - Akkoord tussen Amerika en Europa - Opschorting - Belgisch standpunt - Bescherming - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 4/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6931
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1427
4-6933 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Centra voor beroepsopleiding - Opleidingen voor mindervalide arbeiders - Sociale zekerheid - Bijdragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6935
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1418
4-6934 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Centra voor beroepsopleiding - Opleidingen voor mindervalide arbeiders - Sociale zekerheid - Bijdragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6935
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1418
4-6935 Beke Wouter (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Centra voor beroepsopleiding - Opleidingen voor mindervalide arbeiders - Sociale zekerheid - Bijdragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 29/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6934
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1418
4-6936 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tongpiercings - Ontstekingen - Situatie in BelgiŽ - Maatregelen en wetgevende initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 22/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1435
4-6937 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Laboratoria voor klinische biologie - Erkenning - Criteria - Verplichte aanwerving van een arts-bioloog
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1445
4-6938 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing van de resoluties - Controle - Rapportage
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1419
4-6939 Schelfhout Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Onthaalouders - Statuut - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1442
4-6940 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Adoptieverlof - Toepassing - Bewijs van het onthaal van een kind in het gezin
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1444
4-6941 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Wapenwetgeving - Taken van de lokale politiezones - Omzendbrief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6942
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1430
4-6942 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapenwetgeving - Taken van de lokale politiezones - Omzendbrief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6941
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1430
4-6943 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Winkeldiefstallen - GeÔntegreerd beleid - Rol van de buurtinformatienetwerken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6945
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1449
4-6944 Claes Dirk (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Winkeldiefstallen - GeÔntegreerd beleid - Rol van de buurtinformatienetwerken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 25/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6945
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1449
4-6945 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Winkeldiefstallen - GeÔntegreerd beleid - Rol van de buurtinformatienetwerken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6944
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1449
4-6946 de Bethune Sabine (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Familieplan voor zelfstandigen - Concrete uitvoering - Voorziene budgettaire ruimte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1446
4-6947 Fourny Dimitri (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 163 Bastenaken-Libramont - Heropening - Studie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 22/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6948
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1415
4-6948 Fourny Dimitri (cdH) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 163 Bastenaken-Libramont - Heropening - Studie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6947
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1415
4-6949 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Betaalkaarten - Hoge kosten - Plafonneren van de " interchange fee " - Voordelen van de Single Euro Payments Area (SEPA)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 19/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1456
4-6950 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Alcoholtests die men zelf kan uitvoeren - Onbetrouwbaarheid - Informatiecampagne - Andere maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 19/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6951
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1452
4-6951 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Alcoholtests die men zelf kan uitvoeren - Onbetrouwbaarheid - Informatiecampagne - Andere maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6950
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1452
4-6952 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Lopende informaticaprojecten - Stand van zaken - Budgetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1428
4-6953 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nieuw Centraal Wapenregister - Ontwikkeling - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1429
4-6954 Van Ermen Lieve (LDD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Hervorming - Stand van zaken - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1437
4-6955 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  School Shooting Incidents - Uitwerking van een plan - Betrokken actoren - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1450
4-6956 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Afghanistan - Inzet van Belgische politiemensen - Budget - Uitbreiding van politionele zendingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1451
4-6957 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Terrorisme - Belgisch actieplan - Nieuwe radicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1453
4-6958 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ondergrondse aardgaspijpleidingen - Kosten voor de gemeentes - Invoering van een gemeentelijke belasting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 1/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1454
4-6959 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische luchthavens - Veiligheid - Inzetten van meer politiemensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1455
4-6960 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Zwarte doos - Personenwagens - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1448
4-6961 Schelfhout Els (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Visa - Uitreiking - Termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 11/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1447
4-6962 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetgangers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6963
4-6963 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Voetgangers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6962
4-6964 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fietsers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6965
4-6965 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Fietsers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 16/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6964
4-6966 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Niet dragen van de gordel - Overtredingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6967
4-6967 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Niet dragen van de gordel - Overtredingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 4/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6966
4-6968 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mobiel telefoontoestel - Gebruik in de auto - Overtredingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6969
4-6969 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Mobiel telefoontoestel - Gebruik in de auto - Overtredingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6968
4-6970 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nieuwe voertuigen - Diefstallen van nummerplaten - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
4-6971 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vrachtwagens - Ongevallen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
4-6972 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Giften aan goede doelen - Fiscale aftrek - Herkomst - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6973 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Domein Mockenbergbos (Tervuren) - Eventuele verkoop - Bestemming van het domein - Beheer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 5/3/2010
4-6974 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  A/H1N1 griep - Aantal geregistreerde vaccinaties - Huisartsen - Ziekenhuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6975 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg - Plasmaderivaten - Eventueel toekomstig tekort - Zelfvoorziening of aankoop bij fractioneringbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6976 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap (PWA) - Werknemers - Doorstroming naar een reguliere baan in het kader van de dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6977 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap (PWA) - Arrondissement Leuven - Aantal aangekochte cheques - Aantal gebruikte cheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6978 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Economische crisis - Bedrijven erkend als in herstructurering of als in moeilijkheden - Specifieke situatie van vakorganisaties - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6979 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Arrondissement Leuven - Erkenningen en stopzetting van activiteit - Aantal werknemers en aantal gekochte cheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6980 Franssen Cindy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Eine - Fietsstalling - Veiligheidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6981 Vienne Christiane (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Provincie Henegouwen - Provinciaal Gouvernement - Gebouw - Veiligheid - Werken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6982 Fontaine Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  PWA's - I.D.E.S.S. - Dienstenchequesbedrijven - Opdrachten - Mededinging - Kostprijs van de I.D.E.S.S.-prestaties - HerdefiniŽring van de opdrachten van de PWA's - Ontoereikend werkaanbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6983 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Autonome werkstraffen - Aantal begunstigden - Plaats van prestatie - Kostprijs - Dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen - Toegang tot de gerechtelijke antecedenten - Budget - Laattijdige uitvoering van de straffen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6984 Fontaine Philippe (MR) minister van Justitie  
  Toegevoegde magistraten - Toewijzing - Gerechtelijke arrondissementen van Bergen en Charleroi - Hoge Raad voor de Justitie - Audit - Uitvoering - Gerechtelijke achterstand in Charleroi
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6985 Fontaine Philippe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  KMKG - Collecties - Staat - Digitalisering - Werken in depot - Aantal - Opzoeking - Methodologie - Bewaring - Voorwaarden - Verbeteringen - Zaalwachters - Specifieke opleidingen - Gebouwen - Veiligheid - Vrijwilligers die de inventaris opmaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
4-6986 Fontaine Philippe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  De Belgica - Lichting - Mogelijkheid - Belgische deelneming - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
4-6987 Seminara Franco (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Vissen - Invoer - Strijd tegen de illegale vangsten - Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 - Belgische controleautoriteit - Aanwijzing- Vertraging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
4-6988 Defraigne Christine (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Klimaatveranderingen - Standpunt van de heer Harald Welzer in het boek "De Klimaatoorlogen"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 16/3/2010
4-6989 Defraigne Christine (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Hoogradioactief afval - Beheer - Oplossing voor de berging - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 16/3/2010
4-6990 Fontaine Philippe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Verwarmingstoelage - Betalingen in 2009 - Achterstand -Budget 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 16/3/2010
4-6991 Hellings Benoit (Ecolo) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Organisatie van de Verenigde Naties - Decennium van de Verenigde Naties voor de woestijnen en de bestrijding van de woestijnvorming - Belgische medewerking - Acties - Beleid - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6992 Monfils Philippe (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Opleidingsinstituut van de Federale Overheid - Reorganisatie - Prioriteit - Verbetering van de proeven en examens - Te lange termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 25/3/2010
4-6993 Seminara Franco (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Olieproducten - Strategische voorraden - Site van Tertre-Saint-Ghislain - Vestiging - Gevolgen - Veiligheid - Effectenstudie - Seveso-kwalificatie - Wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6994 Fourny Dimitri (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Registratiekantoren - Provincie Luxemburg - Geplande verhuizing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Antwoord 22/2/2010
  Aanvullend antwoord 18/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1477
4-6995 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Banken voor menselijk lichaamsmateriaal - Intermediaire structuren - Samenwerkingsovereenkomsten met instellingen in het buitenland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1471
4-6996 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vrouwelijke genitale verminking - Informatie van de hulpverleners - Bewustmaking van de doelgroepen - Terugbetaling van herstellende medische verrichtingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Antwoord 5/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1483
4-6997 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Tibet - Onderhandelingen - Chinese regering en de dalai lama - Houding van de Europese Unie en van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Antwoord 15/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1466
4-6998 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vrouwelijke genitale verminking - Nieuw actieplan inzake de strijd tegen geweld op vrouwen - Goedkeuring van de verruiming naar genitale verminking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Antwoord 5/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1486
4-6999 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Vrouwelijke genitale verminking - Aantallen in BelgiŽ - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1484
4-7000 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandveiligheid in gebouwen - Naleving van de regels - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 17/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1472