Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6981

van Christiane Vienne (PS) d.d. 12 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Provincie Henegouwen - Provinciaal Gouvernement - Gebouw - Veiligheid - Werken

provincie Henegouwen
openbaar gebouw

Chronologie

12/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6981 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 16 september 2008 nam de Provincieraad van Henegouwen kennis van het verslag van de gouverneur van de provincie Henegouwen over de zorgwekkende toestand van het gebouw dat het provinciebestuur herbergt.

Ter herinnering, het verslag van de brandweer van Bergen gaf de eigenaar in november 2006 twee jaar tijd om zijn gebouw conform te maken en / of eventuele aanvragen tot afwijkingen in te dienen.

Op basis van het bewuste verslag moesten belangrijke werken worden uitgevoerd :

- inrichting brandwerende zones ;

- installatie van rookafzuigsystemen;

- installatie van een algemeen alarmsysteem;

- aanpassing van de liften aan de normen;

- toegankelijkheid van de gebouwen voor mensen met een handicap;

- etc.

Kunt u mij, om mijn informatie te vervolledigen, meedelen welke werken al uitgevoerd zijn en welke werken de eerstkomende maanden nog moeten worden uitgevoerd opdat het gebouw veilig zou zijn?