Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6974

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 12 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

A/H1N1 griep - Aantal geregistreerde vaccinaties - Huisartsen - Ziekenhuizen

infectieziekte
epidemie
vaccinatie
officiŽle statistiek
geografische spreiding
dokter
algemene geneeskunde

Chronologie

12/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6974 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na meerdere vragen (zoals bijvoorbeeld vraag om uitleg nr. 4-1095, Handelingen nr. 4-92 van 22 oktober 2009, blz. 43, en vraag om uitleg nr. 4- 1297, Handelingen nr. 4-103 van 17 december 2009, blz. 53) in de Senaat over het aantal geregistreerde vaccinaties gedurende de vaccinatieperiode voor de A/H1N1 griep, lijkt het mij nu de gepaste moment om een voorlopige balans op te maken. Er zijn twee redenen om de gegevens nu op te vragen. Enerzijds is de vaccinatiecampagne afgelopen, waardoor het aantal nieuwe registraties zeer laag zal liggen. Anderzijds hebben de ziekenhuizen nu de aangepaste software ontvangen zodat ook zij de vaccinaties kunnen registreren.

1. Kan de minister mij het aantal geregistreerde vaccinaties meedelen? Kan zij die gegevens opsplitsen tussen de vaccinaties geregistreerd door de huisarts en die geregistreerd door de ziekenhuizen?

2. Kan ze de gegevens uit vraag 1 ook opsplitsen per gewest?

3. Hoeveel ziekenhuizen per gewest hebben de registratie (nog) niet vervolledigd?

4. Zal ze die ziekenhuizen aanschrijven?

5. Zal ze indien nodig ook de huisartsenkringen aanschrijven?