Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6917

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Justitie

Transgenderist - Professionele omgeving - Discriminatie en pesterijen - Maatregelen

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
psychologische intimidatie
ongewenste intimiteiten

Chronologie

9/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6917 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit onderzoek is gebleken dat transgenderisten meer werkloos zijn dan andere mensen. Bovendien worden ze veelvuldig het slachtoffer van pesterijen. Ze ervaren vooral moeilijkheden bij het solliciteren omdat ze tot een coming out worden gedwongen. En van de redenen is dat op de diploma's de oude naam vermeld blijft.

1) Hoeveel klachten wegens ongewenste seksuele intimiteiten en pesterijen op het werk werden in 2009 in het algemeen ingediend?

2) Hoeveel zaken over die klachten werden in 2009 uitgesproken in het voordeel van de indiener?

3) Bij hoeveel zaken over die klachten werd de indiener in 2009 in het ongelijk gesteld?

4) Hoeveel zaken werden in 2009 geseponeerd?

5) Hoeveel klachten wegens ongewenste seksuele intimiteiten en pesterijen op het werk werden in 2009 door transseksuelen aanhangig gemaakt?

6) Hoeveel klachten van transseksuelen werden uitgesproken in het voordeel van de indiener?

7) Bij hoeveel klachten van transseksuelen werd de indiener in het ongelijke gesteld?

8) Erkent de minister dat transgenderisten vaker het slachtoffer van pesterijen worden?

9) Welke maatregelen neemt ze in het kader van het gelijkekansenbeleid om hieraan een einde te stellen?

10) Welke specifieke maatregelen ten voordele van transgenderisten heeft ze deze regeerperiode al genomen en welke maatregelen staan nog op stapel?