Vraag om uitleg nr. 4-1471

4-1471 Martine Taelman (Open Vld) 4/2/2010
  de intermediaire structuren in het kader van banken voor menselijk lichaamsmateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6995