Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
7: Legislatuur 2019-....
Ingediend door Bert Anciaux

105 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1384 Bert Anciaux (Vooruit) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Taalpremie - Brussel - Selor - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/11/2021 ) 25/10/2021
  Antwoord 25/11/2021
7-1382 Bert Anciaux (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Bemiddelaar - Federale Bemiddelingscommissie - Samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/11/2021 ) 12/10/2021
  Antwoord 15/12/2021
7-1316 Bert Anciaux (Vooruit) minister van Energie  
  Duurzame energiebronnen - Klimaatverandering - CO2-uitstoot - Nieuwe technologieŽn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/9/2021 ) 11/8/2021
  Antwoord 22/11/2021
7-1280 Bert Anciaux (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Luchthaven van Zaventem - Geluidsnormen - Nachtelijk vliegverkeer - Lawaai - Gevolgen voor de gezondheid van de bevolking - Verbod van lawaaierige vliegtuigen - Maatregelen - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/7/2021 ) 28/6/2021
  Antwoord 18/1/2022
7-1274 Bert Anciaux (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Resultaten - Aantal besmettingen - Redenen - Informatie van de bevolking - Communicatie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021 ) 23/6/2021
7-1273 Bert Anciaux (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geestelijke gezondheidszorg - Opvang mogelijkheden - Consultatie van psychologen, therapeuten en psychiaters - Vergemakkelijkte toegang - Maatregelen - Mogelijke actieplan - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021 ) 23/6/2021
7-1272 Bert Anciaux (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Covid-19 - Bestrijding - Mensen die de vaccinatie weigeren - Oplossing - Alternatieve medicatie - Zoektocht - Ondersteuning door de overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021 ) 23/6/2021
7-1197 Bert Anciaux (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalpremie - Taalbrevet - Toekenning - Rol van Selor
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 19/4/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1196 Bert Anciaux (Vooruit) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Wetboek van de inkomstenbelastingen - Artikel†36, ߆2, tweede lid - Interpretatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 19/4/2021
7-1195 Bert Anciaux (Vooruit) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Taalwetgeving - Naleving - Brusselse negentien gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 19/4/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1151 Bert Anciaux (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Vaccinatiecampagne - Vaccinatie van kwetsbare mensen - Organisatie - Problemen - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
7-1132 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Coronacrisis - Reisverbod - Vliegtuigmaatschappijen - Cijfers - Controles - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 27/5/2021
7-1131 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Coronacrisis - Vliegtuigmaatschappijen - Houding - Vertrek en aankomsturen - Plotse wijzigingen - Regels - Mogelijke schadevergoeding (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 12/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1130
7-1130 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Coronacrisis - Vliegtuigmaatschappijen - Houding - Vertrek en aankomsturen - Plotse wijzigingen - Regels - Mogelijke schadevergoeding (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 27/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1131
7-1128 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 22/3/2021
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-808
7-978 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-726
7-975 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-811
7-974 Bert Anciaux (sp.a) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 10/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-810
7-877 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Bahrein - Mensenrechtenschendingen - Onderhoud met de minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Bahrein - Overleg met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken - Opvolging van de resolutie nr. 7-142 van de Senaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
7-822 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-40
7-811 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-62
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-975
7-810 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-60
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-974
7-809 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 12/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-59
7-808 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 12/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-58
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1128
7-807 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 12/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-57
7-806 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 17/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-56
7-795 Bert Anciaux (sp.a) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris  
  Beliris - Samenwerking met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-29
7-729 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorginstellingen die onder de Vlaamse Gemeenschap vallen - Parkeerkaarten voor mensen met een handicap - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-102
7-727 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-79
7-726 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 21/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-41
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-978
7-725 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-38
7-724 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 17/2/2022
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-35
7-723 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-28
7-722 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-24
7-721 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-16
7-720 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De opmars van superbacteriŽn door overconsumptie van antibiotica
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 21/12/2020
  Aanvullend antwoord 22/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-13
7-694 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-52
7-693 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-39
7-692 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  De tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 11/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-32
7-691 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal buitenlands beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 11/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-27
7-690 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal beleid aangaande cultuur - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-26
7-689 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 11/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-25
7-688 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-23
7-687 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-22
7-634 Bert Anciaux (sp.a) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Orde van Leopold II - Benaming - Mogelijke afschaffing - Nieuwe onderscheidingen in een andere Orde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 7/9/2020
7-601 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Spreiding van het baangebruik en spreiding van de routes - Terug gebruik van de drie pistes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 29/8/2020
7-599 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Orde van Leopold II - Mogelijke benaming of afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 9/7/2020
7-598 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Vliegtuigen - Verzachte veiligheidsmaatregelen - Gezondheid van de passagiers - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 23/7/2020
7-479 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Vliegverkeer - Preferentieel baangebruik - Cijfers - Bijkomend gezondheidsprobleem voor omwonenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 9/6/2020
7-478 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Coronacrisis - Luchthaven van Zaventem - Toekomende vluchten - Aantal - Passagiers - Controle - Lock down-periode - Overleg met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 9/6/2020
7-102 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Zorginstellingen die onder de Vlaamse Gemeenschap vallen - Parkeerkaarten voor mensen met een handicap - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-729
7-101 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Overleden patiŽnten - Informatie - Uitwisseling - Samenwerking tussen ziekenhuizen, woonzorgcentra en de overheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 4/12/2019
7-79 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/10/2019 ) 26/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 7-21
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-727
7-62 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-811
7-61 Bert Anciaux (sp.a) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 4/11/2019
7-60 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-810
7-59 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-809
7-58 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-808
7-57 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-807
7-56 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-806
7-55 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Aanpassing en afzwakking - Impact op de federale evenwichten - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 9/10/2019
7-54 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Bende van Nijvel - Onderzoek - CIA en andere buitenlandse inlichtingendiensten - Mogelijke betrokkenheid - Onafhankelijk onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 18/2/2020
7-53 Bert Anciaux (sp.a) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Tewerkstelling en Economie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 16/10/2019
  Aanvullend antwoord 9/12/2019
7-52 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-694
7-51 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Strijd - MoskeeŽn - Erkenning - Ondersteuning - Procedure - Vereenvoudiging - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 9/10/2019
7-50 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Elektronisch toezicht - Samenwerkingsakkoord
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 30/9/2019
7-49 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-48 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-47 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-46 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-45 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brussel - Nieuwe metrolijn - Akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kostprijs - Aandeel van Beliris - Voorziene tijdpad - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 27/11/2019
7-44 Bert Anciaux (sp.a) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Strijd - Praktijktesten - Organisatie - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 4/11/2019
7-43 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Hervorming - Plannen van de Vlaamse regering - Overleg met de federale overheid en de andere Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 7/10/2019
7-42 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 24/9/2019
7-41 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-726
7-40 Bert Anciaux (sp.a) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-822
7-39 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-693
7-38 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-725
7-37 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Strijd tegen Ebola - Betrokkenheid van de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-36 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Nood aan meer artsen - Huisartsen - Overleg met de Gemeenschappen - Opleiding geneeskunde - Numerus clausus - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-35 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-724
7-34 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 30/9/2019
7-33 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De ziekte van Lyme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-32 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  De tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-692
7-31 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De aanwezigheid van de ziekenhuisbacterie in de Europese rusthuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 3/12/2019
7-30 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Zorgkundigen - Niet afleveren van de visa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-29 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Beliris - Samenwerking met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-795
7-28 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-723
7-27 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federaal buitenlands beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-691
7-26 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federaal beleid aangaande cultuur - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-690
7-25 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-689
7-24 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-722
7-23 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-688
7-22 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-687
7-21 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Valt buiten de bevoegdheid 26/9/2019
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 7-79
7-20 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De aanpak en de behandeling van de myalgische encefalomyelitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 11/2/2020
7-19 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-18 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Zorgcentrum De Meander - Geestelijke gezondheid - Psychische zorg - Jongeren met een verstandelijke beperking - Sluiting - Financiering - Federale middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 7/10/2019
7-17 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-16 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-721
7-15 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Maagverkleiningen - Aantallen - Evolutie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 19/5/2020
7-14 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Het psychiatrisch onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-13 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  De opmars van superbacteriŽn door overconsumptie van antibiotica
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-720
7-12 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ziekenvervoer - Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Ziekenwagens - Ambulanciers - Unie der Belgische Ambulancediensten - Wachttijden - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 23/10/2019
7-11 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Psychologische en psychotherapeutische behandelingen - Terugbetaling - Budgettaire effecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 2/12/2019