Auteurs- en sprekersregister betreffende "D'Hose Stephanie" (Legislatuur 2019-2024)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021) - Na het ontslag van mevrouw Sabine Laruelle, voorzitster, op 13 oktober 2020      
  Benoeming van mevrouw Stephanie D'Hose tot voorzitster van de Senaat
7-13
p. 22 7-13 p. 22 (PDF)
Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coördinator - Aparte registratie door de politie (7-161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, eerste minister
   Antwoord
SV 7-161
Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coördinator - Aparte registratie door de politie (7-162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-162
Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coördinator - Aparte registratie door de politie (7-163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-163
Auteursrechten - Beeldmateriaal - Internet - Sociale media - Permission Machine - Inningsmethodes - Klachten - Vonnis - Onafhankelijke beheersentiteit - Erkenning (7-1470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1470
Auteursrechten - Beeldmateriaal - Permission Machine - Visual Rights Group - Inningsmethodes - Informatieverplichtingen - Naleving - Tekortkomingen - Controledienst - Onderzoek - Resultaten (7-1607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1607
Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Gebruik van lokfoto's - Inningsmethodes - Klachten - Cijfers (7-1189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1189
Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes (7-907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-907
Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes (7-908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-908
Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes - Regelgeving - Aanpassing (7-1156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1156
Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes - Regelgeving - Aanpassing (7-1157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1157
Auteursrechten - Permission Machine - Visual Rights Group - Elementen om de schade te begroten - Wetgeving (7-1707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1707
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (7-180)      
  Procedure van de stemming - Wijze van tellen
7-13
p. 29 7-13 p. 29 (PDF)
  7-13
p. 27 7-13 p. 27 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Gert Van der biesen (Nieuwe benoeming voor een periode van vijf jaar)
7-16
p. 5-6 7-16 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2021-2022)      
  Benoeming van mevrouw Stephanie D'Hose tot voorzitster van de Senaat
7-23
p. 6 7-23 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2022-2023)      
  Benoeming van mevrouw Stephanie D'Hose tot voorzitster van de Senaat
7-31
p. 6-7 7-31 p. 6-7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2023-2024)      
  Benoeming van mevrouw Stephanie D'Hose tot voorzitster van de Senaat
7-40
p. 6 7-40 p. 6 (PDF)
Bij de bespreking van het ontwerp van bijzondere wet nr. 7-203 werd een discussie gevoerd over de rol van de Senaat      
  7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers (7-286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-286
Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers (7-738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-738
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (7-85)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-85
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (7-86)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-86
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (7-87)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-87
Cel «Kunst & Antiek» bij de federale politie - Databank gestolen kunst (7-904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   vraag ingetrokken
SV 7-904
Cel «Kunst & Antiek» bij de federale politie - Databank gestolen kunst (7-905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   vraag ingetrokken
SV 7-905
Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten (7-399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-399
Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten (7-400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-400
Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten (7-401)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-401
Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten (7-771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-771
Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Brdo (Slovenië), 28-29 maart 2022 (Rol van de parlementen in crisissituaties - Hoe kan de veerkracht in het democratiesche bestuur worden versterkt ? - De Europese Unie als garantie voor stabiliteit, veiligheid en welvaart in de Regio (en daarbuiten)) (7-338)      
  Verslag van de dames Eliane Tillieux (K) en Stephanie D'Hose (S)
7-338/1
p. 1-44 7-338/1 p. 1-44 (PDF)
Coronacrisis - Cultuur- en evenementensector - Toegestane activiteiten - Dubbel overbruggingsrecht - Combinatie - Coronasteunmaatregelen - Compatibiliteit (Covid-19) (7-1243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1243
Coronacrisis - Desinformatie - Fake news - Sociale media - Aanpak - Maatregelen (Covid-19) (7-417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-417
Coronacrisis - Desinformatie - Fake news - Sociale media - Aanpak - Maatregelen (Covid-19) (7-418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-418
Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19) (7-421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-421
Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19) (7-422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-422
Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19) (7-423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-423
Coronacrisis - Musea en kerken - Diefstal - Verhoogd risico - Verhoogde handhaving (Covid-19) (7-484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-484
Coronacrisis - Musea en kerken - Diefstal - Verhoogd risico - Verhoogde handhaving (Covid-19) (7-485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-485
Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19) (7-424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-424
Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19) (7-425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-425
Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19) (7-426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten
SV 7-426
Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19) (7-684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-684
Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Offensieve cyberaanvallen - Informatiebeveiligingsadviezen (7-803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-803
Dank aan de vereniging Think Pink die de Senaat roze lintjes bezorgde      
  7-40
p. 12 7-40 p. 12 (PDF)
Dankbetuiging aan de minister om aanwezig te zijn      
  7-37
p. 9 7-37 p. 9 (PDF)
Debat over de economische emancipatie van vrouwen (art. 18-4bis van het Reglement)      
  Debat
7-36
p. 17-36 7-36 p. 17-36 (PDF)
Debat over de loonkloof (art. 18-4bis van het Reglement)      
  Debat
7-18
p. 21-43 7-18 p. 21-43 (PDF)
Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten (7-143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 7-143
Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten (7-144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-144
Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten (7-145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Clarinval, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid
   Antwoord
SV 7-145
Digitaal stemsysteem      
  Eerste maal in gebruik - Korte schorsing voor de aanmelding
7-14
p. 40 7-14 p. 40 (PDF)
  7-14
p. 39 7-14 p. 39 (PDF)
  Niet geregistreerde stemmen
7-15
p. 54-56 7-15 p. 54-56 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Stephanie D'Hose, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Europese conferentie van de parlementsvoorzitters Athene, 21-22 oktober 2021 (Democratieën en de volksgezondheidscrisis veroorzaakt door Covid-19 : ervaringen uitwisselen - Nationale parlementen en het recht op een gezond en duurzaam milieu - De gemeenschappelijke toekomst van alle Europese burgers) (7-296)      
  Verslag van mevrouw Stephanie D'Hose
7-296/1
p. 1-24 7-296/1 p. 1-24 (PDF)
Europese conferentie van de parlementsvoorzitters - Dublin, 28-29 september 2023 (De gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de rol van de nationale parlementen bij de wederopbouw van Oekraïne - De uitdagingen van de representatieve democratie in tijden van instabiliteit - Gelijkheid en diversiteit in publieke vertegenwoordiging - De Participatie van jongeren, vrouwen en etnische en sociale groepen als parlementsleden) (7-484)      
  Verslag van de dames Stephanie D'Hose (S) en Eliane Tillieux (K)
7-484/1
p. 1-22 7-484/1 p. 1-22 (PDF)
Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 (7-280)      
  Oprichting van een gemengde commissie Senaat-Kamer belast met de evaluatie van de staatsstructuren
   Bespreking - Stemming bij zitten en opstaan - Samenstelling van de commissie
7-20
p. 36-41 7-20 p. 36-41 (PDF)
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Duitsland - Chatsites (7-769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-769
Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen (FWI) - Rapport van het Rekenhof - Bruikleen van kunstwerken en collecties - Betwisting - Recuperatie van werken (7-84)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
SV 7-84
Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen - Leidraad voor het afstoten van museale objecten - Eventuele verkoop van collectiestukken - Cijfers - Controle (7-103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
SV 7-103
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Databank gestolen kunst (7-1033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1033
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Databank gestolen kunst (7-1034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1034
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Databank gestolen kunst - Werking - Achterstand - Project «DJSOC 3.0» - Doorstart van de cel - Overleg met de deelstaten (7-1832)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1832
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Databank gestolen kunst - Werking - Berichtgeving over de ontmanteling van de cel (7-1471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1471
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst (7-396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-396
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst (7-397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-397
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst (7-398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-398
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst (7-770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   vraag ingetrokken
SV 7-770
Fondsen voor bestaanszekerheid - Werking en controle - Werkingskosten (7-282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-282
Fondsen voor bestaanszekerheid - Werking en controle - Werkingskosten (7-283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-283
Genetische test voor seksuele geaardheid - Pseudowetenschappen - Consumentenbedrog - Economische fraude - Economische inspectie - Eventuele onderzoek (7-119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-119
Gent - Oud justitiepaleis - Renovatie - Invulling openbare ruimte - Stadsvernieuwing - Vergroening (7-600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-600
Georganiseerde misdaad - Nederland - Offensief tegen ondermijning - Gelijkaardig initiatief in België (7-772)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-772
Geweld jegens LGBTQI+ - Aangiftebereidheid - Cijfers (7-235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-235
Geweld jegens LGBTQI+ - Aangiftebereidheid - Cijfers (7-236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-236
Homo- en transfoob geweld - Politiezone Gent - Klachten - Cijfers - Meldpunt homo- en transfobie - Aantal meldingen - LGBTQIA+-gemeenschap - Discriminatie - Aanpak - Diefstal - Strafverzwaring (7-847)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-847
Homo- en transfoob geweld - Politiezone Gent - Klachten - Cijfers - Meldpunt homo- en transfobie - Aantal meldingen - LGBTQIA+-gemeenschap - Discriminatie - Aanpak - Diefstal - Strafverzwaring (7-848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-848
Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (7-641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-641
Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (7-642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten
SV 7-642
Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (7-776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-776
Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (7-798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-798
Hulde (2020-2021)      
  aan mevrouw Sabine Laruelle, uittredend voorzitster
7-13
p. 20-21 7-13 p. 20-21 (PDF)
  7-13
p. 23 7-13 p. 23 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   In memoriam de heer Willy Henrard, eresecretaris-generaal van de Senaat (griffier)
7-16
p. 13-14 7-16 p. 13-14 (PDF)
  Hulde aan de slachtoffers van de aanslagen in Brussel
7-18
p. 5 7-18 p. 5 (PDF)
  In memoriam de heer Fred Erdman, eresenator en ereondervoorzitter van de Senaat
7-19
p. 44-45 7-19 p. 44-45 (PDF)
  aan mevrouw Sabine de Bethune met haar nieuwe loopbaan bij het Grondwettelijk Hof (afscheid van de Senaat)
7-20
p. 42-44 7-20 p. 42-44 (PDF)
  7-21
p. 35-40 7-21 p. 35-40 (PDF)
  Hulde aan de slachtoffers van de overstromingen
7-22
p. 5 7-22 p. 5 (PDF)
  7-22
p. 46-47 7-22 p. 46-47 (PDF)
Hulde (2021-2022)      
  In memoriam de heer Lambert Kelchtermans, erevoorzitter van de Senaat
7-23
p. 9-10 7-23 p. 9-10 (PDF)
  aan mevrouw Katia Segers, die de Senaat verlaat
7-29
p. 44-45 7-29 p. 44-45 (PDF)
Hulde (2022-2023)      
  In memoriam mevrouw Paula D'Hondt, minister van Staat
7-33
p. 5-7 7-33 p. 5-7 (PDF)
  Dank aan de informaticadienst voor het nieuwe stemsysteem
7-34
p. 43 7-34 p. 43 (PDF)
  Hulde aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië
7-35
p. 5-6 7-35 p. 5-6 (PDF)
  In memoriam de heer Charles-Ferdinand Nothomb, minister van Staat
7-37
p. 5-7 7-37 p. 5-7 (PDF)
Hulde (2023-2024)      
  Personeelsleden van de Senaat
   de heer Hans Vanhevele, directeur van de Wetgevende Dienst, bij zijn afscheid van de Senaat
7-43
p. 59-60 7-43 p. 59-60 (PDF)
  Huldebetoon aan de heer André Antoine, de heer Bert Anciaux en de heer Jean-Paul Wahl ter gelegenheid van hun vijfendertigjarig of vijfentwintigjarig ambtsjubileum
7-45
p. 4-13 7-45 p. 4-13 (PDF)
  In memoriam de heer Jaak Gabriëls, minister van Staat
7-46
p. 5-7 7-46 p. 5-7 (PDF)
Illegale vuurwapens - Bezit - Wapenhandel - Handhaving - Cijfers (7-767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-767
Is het toegelaten in het halfrond te blijven zonder aan de stemming deel te nemen?      
  7-37
p. 25 7-37 p. 25 (PDF)
Jaarverslag multidisciplinaire hormonencel 2018 - Veeteelt - Illegale hormonen - Toename gewicht karkassen (7-788)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-788
Kindhuwelijk - Gedwongen huwelijk - Politie en parket - Richtlijn - Registratie - Samenwerking - Vervolging (7-118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-118
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Zilvercollectie - Eigendom - Zilvercollectie van de Franse Gemeenschap in het kasteel van Seneffe - Teruggave (7-319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 7-319
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Zilvercollectie - Eigendom - Zilvercollectie van de Franse Gemeenschap in het kasteel van Seneffe - Teruggave (7-700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-700
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen (7-388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-388
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen (7-389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-389
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen (7-390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-390
Kunstenaar - Sociaal statuut - Hervorming (7-906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-906
Mededeling dat de heer Olivier Vandecasteele onderweg is naar huis      
  7-38
p. 32 7-38 p. 32 (PDF)
Mensenhandel en mensensmokkel - Strijd - Artikelen 77 en 77bis van de wet van 15 december 1980 - Toepassing - Strafbaarstellingen - Cijfers voor 2019 (7-761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   vraag ingetrokken
SV 7-761
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak (7-736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-736
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Illegale hormonen - Veeteelt - Toename gewicht karkassen (7-735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-735
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Zware dieren - Toename van het gewicht van karkassen - Gebruik van illegale hormonen (7-737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-737
Naar een gendersensitiever Parlement in 2030 : videoconferentie in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - 19 juni 2023 (7-475)      
  Verslag van de dames Eliane Tillieux (K), Stephanie D'Hose (S) en Latifa Gahouchi (S)
7-475/1
p. 1-18 7-475/1 p. 1-18 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Mensen met een beperking - Hulpverlening - Begeleiding door het NMBS-personeel - Einde van de assistentie (7-316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-316
Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking (7-125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-125
Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking (7-126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-126
Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking (7-127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-127
Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking (7-697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-697
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied naar districtsburgemeesters en -schepenen betreft (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft) (7-307)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Stephanie D'Hose c.s.
7-307/2
p. 1-3 7-307/2 p. 1-3 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (I) (met betrekking tot de overdracht van roerende goederen) (7-203)      
  Algemene bespreking
7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Oproep om mee te doen met de actie "Solidaire Senaat" ten voordele van het Rode Kruis      
  7-15
p. 56-57 7-15 p. 56-57 (PDF)
Over de goedkeuring in de Senaat van het samenwerkingsakkoord van 5 juli 2022 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen over de samenstelling van de Belgische delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee (7-383)      
  7-32
p. 13 7-32 p. 13 (PDF)
PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie (7-756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-756
Partnergeweld - Gratis oproepnummer 1720 - Toename oproepen - Handhaving (7-805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-805
Pesten - Aantal klachten - Tendens - Handhaving (7-760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-760
Plenaire vergadering      
  Vanaf heden kunnen de senatoren deelnemen en het woord nemen vanop afstand
7-14
p. 5 7-14 p. 5 (PDF)
Plenaire vergadering : coronamaatregelen - Beslissing van het Bureau om een mondmasker te dragen (Covid-19)      
  7-23
p. 5 7-23 p. 5 (PDF)
Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie (7-608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
SV 7-608
Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie (7-609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-609
Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie (7-610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-610
Regeling van de werkzaamheden      
  Doorsturing van teksten
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-207 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-208 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Uitstel van de bespreking van het voorstel tot opstellen van een informatieverslag (7-115)
7-16
p. 4-5 7-16 p. 4-5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-218 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-16
p. 5 7-16 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-241 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-18
p. 5-6 7-18 p. 5-6 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-257 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-20
p. 5 7-20 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-282 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-22
p. 5-6 7-22 p. 5-6 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-330 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-27
p. 6 7-27 p. 6 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-356 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-29
p. 5-6 7-29 p. 5-6 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-361 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-29
p. 5-6 7-29 p. 5-6 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-368 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-30
p. 5 7-30 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-405 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-33
p. 5 7-33 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-419 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-35
p. 5 7-35 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-454 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-38
p. 5 7-38 p. 5 (PDF)
Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties (7-909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-909
Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties (7-910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-910
Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties - Centrale website - Opzetten - Stand van zaken (7-1449)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1449
Schijnhuwelijk - Handhaving - Aantal dossiers - Vervolgingen (7-759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-759
Seksueel misbruik - Pedofilie - Invervolgingstelling door de parketten - Type tenlastelegging - Cijfers (7-762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   vraag ingetrokken
SV 7-762
Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen - Toename - Impact van de corona-lockdown - Rapport van Europol - Slechte cijfers voor België - Handhaving (Covid-19) (7-775)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-775
Sociale media - Valse accounts - Bestrijding - Artikel 210bis van het Strafwetboek - Handhaving (7-828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-828
Solidariteitsactie met de "Week tegen pesten"      
  Mededeling
7-35
p. 35 7-35 p. 35 (PDF)
Stadsarchief Ieper - Archieven van de kasselrij - Bewaargevingsovereenkomst met het Algemeen Rijksarchief - Opzegging - Erkenning van Stadsarchief Ieper als Vlaamse regionale archiefinstelling (7-1237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1237
Strijd tegen roofkunst - Conventie van Nicosia - Ratificering - Stand van zaken (7-1667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1667
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Stephanie D'Hose) (2020-2021)      
  Covid-19 - Debat over de werking van de structuren van het land
7-13
p. 22-23 7-13 p. 22-23 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Stephanie D'Hose) (2021-2022)      
  Covid-19 - Klimaatcrisis - Energiedebat - Gemengde commissie voor de evaluatie van de staatshervormingen - Rol van de Senaat - Marie Janson
7-23
p. 7-9 7-23 p. 7-9 (PDF)
  Covid-19 - Watersnood - Evaluatie van de staatshervormingen - Dankbetuiging aan het personeel van de Senaat
7-25
p. 38-40 7-25 p. 38-40 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Stephanie D'Hose) (2022-2023)      
  Covid-19 - Arbeidsmarkt - Energieprijzen - Inflatie - Oorlog in Oekraïne - Klimaatverandering - Institutionele hervorming - Hervorming van de Senaat - Synergie met de Kamer - Subsidies aan de fracties
7-31
p. 7-9 7-31 p. 7-9 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Stephanie D'Hose) (2023-2024)      
  Tussenkomst van de heer Karl Vanlouwe
7-40
p. 8-9 7-40 p. 8-9 (PDF)
  Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Afronden van volgende dossiers: de alarmbelprocedure, de dierenrechten, obstetrisch geweld, buitenlandse inmenging in onze democratie en de evaluatie van de drugswet - Institutionele hervorming - Verklaring tot herziening van de Grondwet - Rol van de Senaat
7-40
p. 7-8 7-40 p. 7-8 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Stephanie D'Hose, uittredend voorzitster)      
  Dankbetuiging aan het personeel van de Senaat
7-47
p. 81-83 7-47 p. 81-83 (PDF)
Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in Syrië - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen (7-606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-606
Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in Syrië - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen (7-607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-607
Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in Syrië - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen (7-801)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Vraag zonder antwoord
SV 7-801
Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland (7-699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-699
Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland (7-765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-765
Vervalste kunstwerken - Aantallen - Inbeslagname (7-391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-391
Vervalste kunstwerken - Aantallen - Inbeslagname (7-392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-392
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten (7-115)      
  Verzoek van de heer Bert Anciaux, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers en de heer Julien Uyttendaele
7-115/1
p. 1-9 7-115/1 p. 1-9 (PDF)
  Uitstel van de bespreking
7-16
p. 4-5 7-16 p. 4-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in België en in het buitenland teneinde de ideeën hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren (7-140)      
  Verzoek van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez, de dames Fatima Ahallouch, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht en Katia Segers
7-140/1
p. 1-9 7-140/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Verzoek van mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet
7-172/1
p. 1-5 7-172/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-172/1)
7-12
p. 45-49 7-12 p. 45-49 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Verzoek van de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Julien Uyttendaele, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Willem-Frederik Schiltz
7-139/1
p. 1-3 7-139/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verzoek van de heren Alexander Miesen, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Philippe Courard en André Frédéric en mevrouw Latifa Gahouchi
7-117/1
p. 1-9 7-117/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele of transseksuele geaardheid (LHBT) - Informatiepunt - App - Nederlands initiatief (7-363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-363
Voorstel tot wijziging van artikel 21-6 van het reglement van de Senaat (De geldigheid van de stemming in commissie hangt niet meer af van de fysieke aanwezigheid van de meerderheid van de leden - Stemmen van op afstand - Covid-19) (7-297)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose
7-297/1
p. 1-4 7-297/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 56 van het Reglement van de Senaat (Een in commissie verworpen voorstel wordt enkel op de agenda van de plenaire vergadering ingeschreven indien de indiener daar zelf op aandringt - Ook de Voorzitter van de Senaat kan verzoeken om een door de commissie verworpen tekst op de agenda te plaatsen(overgezonden ontwerp) - Wijze van stemming) (7-191)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose
7-191/1
p. 1-14 7-191/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met betrekking tot de gemengde commissies en de burgerpanels (7-522)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Latifa Gahouchi, Karin Brouwers en Stephanie D'Hose, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Jean-Paul Wahl, mevrouw Véronique Durenne en de heer Gregor Freches
7-522/1
p. 1-9 7-522/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op de oprichting van een gemengde deliberatieve commissie in de Senaat (7-362)      
  Voorstel van de dames Katia Segers, Stephanie D'Hose en Latifa Gahouchi, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Karin Brouwers, de heer Chris Steenwegen, mevrouw Farida Tahar en de heer Bert Anciaux
7-362/1
p. 1-12 7-362/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 5 juli 2022 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen over de samenstelling van de Belgische delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee (7-383)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose
7-383/1
p. 1-14 7-383/1 p. 1-14 (PDF)
  Bespreking
7-32
p. 5-13 7-32 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez en mevrouw Sabine de Bethune
7-119/1
p. 1-10 7-119/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
7-12
p. 19-28 7-12 p. 19-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-386)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose
7-386/1
p. 1-7 7-386/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse juridische terminologie heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits) (7-292)      
  Algemene bespreking
7-27
p. 8-13 7-27 p. 8-13 (PDF)
Voorstel van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen (Wezens met gevoel) (7-481)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha en Julien Uyttendaele, mevrouw France Masai, de heren Jean-Frédéric Eerdekens, Ludwig Vandenhove, Gaëtan Van Goidsenhoven en Philippe Dodrimont, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Rik Daems
7-481/1
p. 1-3 7-481/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of Catalonië een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  De heer Klaas Slootmans vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-18
p. 5-6 7-18 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland (7-497)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Gregor Freches, Laurent Léonard en Orry Van de Wauwer, mevrouw Annick Lambrecht en de heer Steven Coenegrachts
7-497/1
p. 1-29 7-497/1 p. 1-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteitsexport van de Europese defensie-industrie aan Oekraïne (7-554)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Bert Anciaux en Orry Van de Wauwer en mevrouw Karin Brouwers
7-554/1
p. 1-23 7-554/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije (7-282)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Tom Ongena, mevrouw Els Ampe, de heren Bert Anciaux, Philippe Dodrimont en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Orry Van de Wauwer en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-282/1
p. 1-8 7-282/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 30-45 7-22 p. 30-45 (PDF)
  De heer Steven Coenegrachts vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-22
p. 5-6 7-22 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen (7-160)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen en mevrouw Stephanie D'Hose
7-160/1
p. 1-7 7-160/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  Bespreking
7-17
p. 30-40 7-17 p. 30-40 (PDF)
  De heer Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de LGBTQIA+-gemeenschap in Oeganda (7-443)      
  Voorstel van de dames Stephanie D'Hose en Zoé Genot, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Véronique Durenne, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Gregor Freches
7-443/1
p. 1-18 7-443/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de Russische dissident Vladimir Vladimirovitsj Kara-Murza in gevangenschap (7-454)      
  Voorstel van de heer Tom Ongena, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Laurent Léonard en Gregor Freches en de dames Karin Brouwers en Annick Lambrecht
7-454/1
p. 1-28 7-454/1 p. 1-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Bespreking
7-30
p. 30-42 7-30 p. 30-42 (PDF)
  De heer Orry Van de Wauwer vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-30
p. 5 7-30 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied (7-159)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-159/1
p. 1-11 7-159/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme aangifte bij lgbtq+-foob geweld) (7-161)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Stijn Bex en Bert Anciaux
7-161/1
p. 1-11 7-161/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-17
p. 10-29 7-17 p. 10-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan (7-349)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Philippe Dodrimont en Georges-Louis Bouchez, de dames Véronique Durenne, Stephanie D'Hose en Latifa Gahouchi, de heer Orry Van de Wauwer en de dames Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans
7-349/1
p. 1-14 7-349/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+ (7-106)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Jean-Frédéric Eerdekens, Gaëtan Van Goidsenhoven, Orry Van de Wauwer en Bert Anciaux en mevrouw Annick Lambrecht
7-106/1
p. 1-9 7-106/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (7-142)      
  Voorstel van de heren Orry Van de Wauwer, Philippe Dodrimont en Bert Anciaux, de dames Stephanie D'Hose en Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha en mevrouw Latifa Gahouchi
7-142/1
p. 1-5 7-142/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele (7-419)      
  Voorstel van de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch, Stephanie D'Hose, Celia Groothedde, Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Maud Vanwalleghem
7-419/1
p. 1-6 7-419/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om inzake gezondheid rekening te houden met geslacht en gender (7-421)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Philippe Courard, de dames Els Ampe en Stephanie D'Hose en de heer Ludwig Vandenhove
7-421/1
p. 1-20 7-421/1 p. 1-20 (PDF)
  Bespreking
7-44
p. 28-36 7-44 p. 28-36 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (7-114)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-114/1
p. 1-7 7-114/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Voorstel van de dames Maud Vanwalleghem, Latifa Gahouchi, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet, de heren Orry Van de Wauwer en Bert Anciaux, mevrouw Martine Fournier en de heer Peter Van Rompuy
7-299/1
p. 1-16 7-299/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (7-81)      
  Bespreking
7-30
p. 5-19 7-30 p. 5-19 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiënter te voorkomen (7-124)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-124/1
p. 1-9 7-124/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen (7-165)      
  Bespreking
7-17
p. 10-29 7-17 p. 10-29 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek (7-329)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Tom Ongena en de dames Véronique Durenne, Karin Brouwers en Katia Segers
7-329/1
p. 1-9 7-329/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen (Er wordt een beroep gedaan op privéactoren die bereid zijn te investeren in zorgpreventieprojecten) (7-103)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz en mevrouw Stephanie D'Hose
7-103/1
p. 1-17 7-103/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat Israël zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert (7-257)      
  Mevrouw Ayse Yigit vraagt de spoedbehandeling - Niet aangenomen
7-20
p. 5 7-20 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm (7-104)      
  Voorstel van de heren Willem-Frederik Schiltz en Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-104/1
p. 1-7 7-104/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Mevrouw Sabine de Bethune vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-16
p. 5 7-16 p. 5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet in verband met de Senaat (Afschaffing) (7-535)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose en de heren Rik Daems, Steven Coenegrachts en Willem-Frederik Schiltz
7-535/1
p. 1-8 7-535/1 p. 1-8 (PDF)
Vrouwen - Kinderwens - Social freezing - Toegankelijkheid - Mogelijke oplossing - Terugbetaling (7-1200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1200
Wensen (2020-2021)      
  Vakantiewensen
7-22
p. 47 7-22 p. 47 (PDF)
Wensen (2021-2022)      
  Eindejaarswensen
7-25
p. 40 7-25 p. 40 (PDF)
  Vakantiewensen
7-30
p. 46 7-30 p. 46 (PDF)
Wensen (2022-2023)      
  Nieuwjaarswensen
7-34
p. 5 7-34 p. 5 (PDF)
Wensen (2023-2024)      
  Eindejaarswensen - Dank aan de diensten van de Senaat
7-42
p. 31-32 7-42 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verlaging van de dotaties aan de politieke partijen) (7-313)      
  Amendementen nrs 2 tot 4 van mevrouw Stephanie D'Hose c.s.
7-313/2
p. 2-3 7-313/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat (7-456)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux, de dames Stephanie D'Hose, France Masai, Latifa Gahouchi, Sabine Laruelle en Karin Brouwers en de heer Fourat Ben Chikha
7-456/1
p. 1-13 7-456/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie (7-130)      
  De heer Karl Vanlouwe vraagt om het voorstel op de agenda van de commissie te plaatsen
7-30
p. 42-43 7-30 p. 42-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-388)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose
7-388/1
p. 1-7 7-388/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-387)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose
7-387/1
p. 1-7 7-387/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers (7-308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-308
Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers (7-787)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-787
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999