S. 7-307 Dossierfiche K. 55-2297

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft
Kristof Calvo   Nahima Lanjri   Christian Leysen   Ben Segers   Guillaume Defossť  

financieel belang van de leden
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
rijkdom
politieke moraal
mandaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-2297/1 Voorstel van bijzondere wet 28/10/2021
K. 55-2297/2 Zaak zonder verslag 26/11/2021
K. 55-2297/3 Tekst aangenomen door de commissie 26/11/2021
K. 55-2297/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/12/2021
7-307/1 7-307/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/12/2021
7-307/2 7-307/2 (PDF) Amendementen 13/12/2021
7-307/3 7-307/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/1/2022
7-307/4 7-307/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 14/1/2022
K. 55-2297/5 Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 25/2/2022
7-307/5 7-307/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 25/2/2022
K. 55-2297/6 Zaak zonder verslag 9/5/2022
K. 55-2297/7 Tekst aangenomen door de commissie 9/5/2022
K. 55-2297/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 19/5/2022
K. 55-2297/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/5/2022
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/10/2021   Indiening Doc. K. 55-2297/1
10/11/2021   Inoverwegingneming
26/11/2021   Aanneming in commissie (zonder verslag, verbeterd) Doc. K. 55-2297/2
2/12/2021   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 92
2/12/2021   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 144, pp. 99-100
Doc. K. 55-2297/4
2/12/2021   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/12/2021   Overzending Doc. 7-307/1 7-307/1 (PDF)
3/12/2021   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/2/2022   Inschrijving op agenda
25/2/2022   Algemene bespreking
25/2/2022   Artikelsgewijze bespreking
25/2/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+42/-0/o0)
Nederlandstalige stemmingen (23+/0-/0o) Franstalige stemmingen (19+/0-/0o)
Hand. 7-27 Hand. 7-27 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/12/2021   Verzending naar commissie
13/12/2021   Inschrijving op agenda
13/12/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe
13/12/2021   Inleidende uiteenzetting
door een vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.
13/12/2021   Bespreking Doc. 7-307/2 7-307/2 (PDF)
14/1/2022   Inschrijving op agenda
14/1/2022   Bespreking
14/1/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig) Doc. 7-307/4 7-307/4 (PDF)
14/1/2022   Aanneming na amendering
14/1/2022   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-307/3 7-307/3 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
25/2/2022   Overzending Doc. K. 55-2297/5
9/5/2022   Aanneming in commissie (zonder verslag, ongewijzigd) Doc. K. 55-2297/6
19/5/2022   Bespreking
Integraal verslag nr. 181, pp. 36-38 + pp. 95-96
Doc. K. 55-2297/8
19/5/2022   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 181, p. 96
Doc. K. 55-2297/9
19/5/2022   Aanneming zonder amendering
19/5/2022   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/6/2022   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2022   Bekendmaking (51244-51245)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/12/2021
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/2/2022
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 13/12/2021, 14/1/2022
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/5/2022
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/6/2022 17/6/2022, blz 51244-51245