Auteurs- en sprekersregister betreffende "Collas Berni" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Administratie der Douane en Accijnzen - Duitstalige Gemeenschap - Herstructurering - Mogelijkheden voor het personeel en affectatie (4-122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-122
Administratie der Douane en Accijnzen - Duitstalige Gemeenschap - Herstructurering - Mogelijkheden voor het personeel en affectatie (4-509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-509
Bedrijfsvoorheffing - Fiches 281 en 325 - Invoering - Internetsite Belcotax-on-web - Vertaling naar het Duits - Invoering van de gegevens in het Duits - Andere mogelijkheid (4-4731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4731
Beoefenaars van de verpleegkunde - Permanente opleiding - Financiering (4-1010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1010
Bewakingscamera's (Duitse vertaling van de procedures voor de installatie van bewakingscamera's - Duitse vertaling van de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Duitse vertaling van de koninklijke besluiten) (4-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 69-70 4-47 p. 69-70 (PDF)
Bus - Vervoer van kinderen - Maximumbezetting - Normen (4-142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-142
Bus - Vervoer van kinderen - Maximumbezetting - Normen (4-51)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   dossier afgesloten
SV 4-51
Bus - Vervoer van kinderen - Maximumbezetting - Normen - Samenwerking met de regionale besturen (4-4561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4561
De "alcolocks" voor recidiverende automobilisten (4-370)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-35
p. 49-51 4-35 p. 49-51 (PDF)
De Post - Liberalisering van de postdiensten - Gevolg - Organisatorische structuur - Loopbaanbeheer - Wijzigingen (4-3011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3011
De Post - Liberalisering van de postdiensten - Terugtrekking van de Deense post uit het kapitaal - Eventuele nieuwe partner - Interne herstructurering van De Post (4-3052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3052
De Post - Loketbeambten - Loonsverhoging - Examen (in het Duits) (4-140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-140
De Post - Loketbeambten - Loonsverhoging - Examen (in het Duits) (4-29)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   dossier afgesloten
SV 4-29
De aanvragen om inschrijving door de Dienst voor de inschrijving van voertuigen (DIV) (Inschrijving aan de loketten en inschrijving via Web DIV - Duitstalige Gemeenschap - Ingevoerde voertuigen) (4-193)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 84-85 4-24 p. 84-85 (PDF)
De aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV) (Inschrijving aan de loketten en inschrijving via WebDIV - Duitstalige Gemeenschap - Ingevoerde voertuigen) (4-253)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 72-73 4-27 p. 72-73 (PDF)
De activiteiten van een privťfirma op het grondgebied van het kamp Elsenborn (Verbod op schietstand en munitietests) (4-886)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 72-73 4-76 p. 72-73 (PDF)
De activiteiten van het bedrijf MECAR op het terrein van kamp Elsenborn (Munitietests door privťfirma's - Geweigerde vergunning) (4-405)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-38
p. 16-17 4-38 p. 16-17 (PDF)
De beroepstitel van verpleger gespecialiseerd in de geriatrie (Uitsluiting van verplegers die in rust- en verzorgingstehuizen werken) (4-885)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 71-72 4-76 p. 71-72 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De coŲrdinatie van de radiofrequenties (Onderhandelingen van het BIPT met de Bundesnetzagentur in Duitsland over de frequenties van de Duitstalige Gemeenschap) (4-806)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 25-27 4-67 p. 25-27 (PDF)
De financiŽle en bankcrisis (4-1100)      
  Verslag namens de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis van de heren FranÁois Bellot (K), Guy CoŽme (K) en Herman De Croo (K), mevrouw Liesbeth Van der Auwera (K) en de heer Berni Collas (S)
4-1100/1
p. 1-605 4-1100/1 p. 1-605 (PDF)
  Bespreking
4-73
p. 4-38 4-73 p. 4-38 (PDF)
De financiŽle steun aan de MUG van de vzw "The Spirit of St. Luc" (4-1174)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 74-76 4-96 p. 74-76 (PDF)
De gelijktijdige tussenkomst van twee brandweerkorpsen (Eerste hulp - Toepassing van het principe van de snelste adequate hulp) (4-21)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 11-12 4-3 COM p. 11-12 (PDF)
De gemeenschappelijke onderzoekscentrale van de Federale Republiek Duitsland, BelgiŽ en Nederland (Strijd tegen de grensoverschrijdende misdaad) (4-328)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 42-44 4-32 p. 42-44 (PDF)
De gevolgen van de liberalisering van de postdiensten voor het loopbaanbeheer (4-442)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 86-88 4-46 p. 86-88 (PDF)
De hervorming van de hulpdiensten en de hulpverleningszones (Eentalige Duitstalige zone) (4-291)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-29
p. 15-17 4-29 p. 15-17 (PDF)
De hervorming van justitie (Uitbreiding van de arrondissementen tot de grootte van de provincies - Specifieke situatie Eupen - Idee van geÔntegreerde arrondissementsrechtbank en een grote eerstelijnsrechtbank - Familierechtbank) (4-756)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 59-63 4-64 p. 59-63 (PDF)
De invoering van een uniek loket bij iedere rechtbank van eerste aanleg (Gevolgen van gerechtelijke hervorming voor Duitstalige rechtzoekenden) (4-719)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 24-26 4-71 p. 24-26 (PDF)
De liberalisering van de postdiensten voor zendingen onder 50 gram (Behoud van een kwalitatieve universele dienstverlening - Omzetting richtlijn 97/67/EG in Belgisch recht) (4-34)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 65-67 4-15 p. 65-67 (PDF)
De mogelijkheden en de aanstelling van het Duitstalige personeel na de herstructurering van Douane en accijnzen (gezien de taalcomponent) (4-58)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 55-57 4-14 p. 55-57 (PDF)
De nieuwe rekruteringsprocedure (Sluiting van de Defensiehuizen - Herstructurering van het systeem van recrutering - Situatie van Duitstalige sollicitanten) (4-498)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-50
p. 30-32 4-50 p. 30-32 (PDF)
De normen die gelden voor het openbaar vervoer (Veiligheid van het vervoer - Verhouding zitplaatsen-staanplaatsen) (4-163)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 55-56 4-20 p. 55-56 (PDF)
De ombudsdienst voor energie (4-374)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-35
p. 47-49 4-35 p. 47-49 (PDF)
De omzendbrief betreffende de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg (Onduidelijkheid omtrent de reglementering rond carnavalwagens) (4-630)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-63
p. 29-31 4-63 p. 29-31 (PDF)
De ontevredenheid van de melkveehouders (Prijsinstabiliteit - Verhoging van de quota - Alsmaar duurdere melkproductie - Verlaging van de prijzen op de boerderij) (4-334)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-33
p. 9-11 4-33 p. 9-11 (PDF)
De portaalsite "belgium.be" (Inlichtingen in het Duits) (4-351)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Yves Leterme, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 35-37 4-34 p. 35-37 (PDF)
De problemen in het kader van de numerus clausus voor Duitstalige studenten in de geneeskunde (4-32)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 37-40 4-13 p. 37-40 (PDF)
De risicoanalyses in het kader van de hervorming van de hulpdiensten (4-402)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 56-57 4-37 p. 56-57 (PDF)
De schietoefeningen in het kamp van Elsenborn (door privť-bedrijven - Concessies) (4-126)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 63-64 4-17 p. 63-64 (PDF)
De schietoefeningen van de firma MECAR in het kamp van Elsenborn (Militair kamp) (4-57)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Andrť Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 10-11 4-6 COM p. 10-11 (PDF)
De situatie bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van Eupen (Wachtrijen - Dienst Infokiosk niet beschikbaar in het Duits) (4-1013)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 66-67 4-83 p. 66-67 (PDF)
De situatie van Duitstalige gevangenen in de gevangenis van Verviers (Oprichting van een Duitstalige afdeling) (4-526)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 51-53 4-48 p. 51-53 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (Vastlegging van de territoria van de hulpverleners - Koninklijk besluit betreffende de zoneraad en het zonecollege - Profiel van de zonecommandant) (4-547)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 64-66 4-49 p. 64-66 (PDF)
De tweede pensioenpijler (Verbod om het aanvullend pensioen af te kopen of uit te betalen voor de leeftijd van 60 jaar - Noodzaak om de mogelijkheid tot vervroegde beŽindiging vanaf 55 jaar te verlengen) (4-965)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 45-47 4-80 p. 45-47 (PDF)
De tweetaligheidspremie voor het CALog-personeel (Administratief en logistiek personeel van de politiediensten - Duitse taalgebied) (4-57)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 62-66 4-14 p. 62-66 (PDF)
De uitvoering van de wet betreffende de civiele veiligheid (Wet van 15 mei 2007 - Territoriale afbakening van de hulpzones) (4-35)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 47-48 4-17 p. 47-48 (PDF)
De uitvoering van de wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (4-597)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 63-65 4-52 p. 63-65 (PDF)
De uitvoering van de wet van 29 april 2009 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake het corrigeren van de examens van kandidaat-magistraten (Specifieke regeling voor Duitstalige kandidaten : Duitse taal) (4-1006)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 24-26 4-107 p. 24-26 (PDF)
De veiligheid van de zwakke weggebruikers en het dragen van een fluovestje (Verplichting) (4-1034)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 36-39 4-84 p. 36-39 (PDF)
De verbetering van het statuut van vrijwillige ambulanciers (Luik "fiscale vrijstelling" en luik "verzekering arbeidsongevallen") (4-33)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 64-65 4-15 p. 64-65 (PDF)
De vergemakkelijking van het neerleggen van een verklaring van benadeelde persoon (Voortgang van wetsontwerp 4-567 ertoe strekkende dat het slachtoffer zich niet naar de rechtbank van eerste aanleg dient te begeven om de verklaring af te leggen) (4-1039)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas ŗ M. Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-109
p. 18-20 4-109 p. 18-20 (PDF)
De versoepeling van artsenquota (en het probleem van de kinesistenquota's)      
  Debat
4-27
p. 16-28 4-27 p. 16-28 (PDF)
De vertaling van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt ter voorbereiding van het examen dat toegang verleent tot de graad van adjudant (Vertaling van de cursussen voor Duitstalige brandweermannen) (4-487)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 73-75 4-46 p. 73-75 (PDF)
De vertegenwoordiging van jongeren in de delegaties bij de Verenigde Naties (4-45)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 45-46 4-13 p. 45-46 (PDF)
De voorwaarden voor de toekenning van de titel van beŽdigd vertaler bij de hoven en de rechtbanken voor Duitstalige en buitenlandse kandidaten (4-266)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 71-72 4-27 p. 71-72 (PDF)
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Doeltreffendheid en inwerkingstreding van de wet) (4-161)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 59-61 4-20 p. 59-61 (PDF)
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Vertaling in het Duits van de procedures voor de plaatsing van bewakingscamera's - Vertaling van de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (4-546)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 66-68 4-49 p. 66-68 (PDF)
Diplomatieke carriŤre - Wervingsexamens - Duitstalige kandidaten - Aantal inschrijvingen - Aantal geslaagde kandidaten (4-3340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3340
Douane-entrepot van Eupen - Huurcontract - Structureel behoud van de activiteiten (4-30)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-30
Dringende medische hulp - Vrijwillige ambulanciers - Verbetering statuut - Ontwerp van koninklijk besluit (4-81)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-81
Duitstalige Gemeenschap - Duitstalige studenten geneeskunde - Problemen met de numerus clausus - Gewaarborgd quotum artsen (4-60)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-60
EU-Ratspršsidentschaft - Das Image Belgiens __________________________________________ Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Imago van BelgiŽ (4-4336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4336
EU-Ratspršsidentschaft - Das Image Belgiens __________________________________________ Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Imago van BelgiŽ (4-4337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4337
EU-Ratspršsidentschaft - Das Image Belgiens __________________________________________ Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Imago van BelgiŽ (4-4338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4338
EU-Ratspršsidentschaft - Das Image Belgiens __________________________________________ Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Imago van BelgiŽ (4-4339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4339
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Berni Collas, senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Eupen - Gerechtelijk arrondissement - Gevangenis - Afwezigheid - Evaluatie van de noodzaak (Oprichting van een tweetalige strafinrichting in Eupen) (4-2970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2970
Eupen - Koning Boudewijnstadion - Verlichting (4-124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-124
Eupen - Toekomstig gerechtsgebouw (4-1189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1189
Eupen - Toekomstig gerechtsgebouw (4-2540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2540
Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) - Gelijkstelling met een intercommunale - Fiscale regime (4-273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-273
Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) - Gelijkstelling met een intercommunale - Fiscale regime (4-516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-516
Evaluatie van de nieuwe asielprocedure (4-1204)      
  Bespreking
4-100
p. 26-32 4-100 p. 26-32 (PDF)
Evaluatie van de opvang van vreemdelingen (4-1203)      
  Bespreking
4-82
p. 37-52 4-82 p. 37-52 (PDF)
Evaluatie van de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (4-1114)      
  Algemene bespreking
4-81
p. 38-45 4-81 p. 38-45 (PDF)
Facebook - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (4-4989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4989
Facebook - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (4-5083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5083
Federaal openbaar ambt - Duitstalige Belgen - Loopbaanmogelijkheden (4-1064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1064
FŁhrerscheininstruktionen in deutscher Sprache -------------------- Instructies met betrekking tot het rijbewijs in het Duits (4-2790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2790
FŁhrerscheininstruktionen in deutscher Sprache (4-4335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4335
Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ (4-123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-123
Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ (4-578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-578
Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (4-80)      
  Voorstel van de heer Berni Collas
4-80/1
p. 1-4 4-80/1 p. 1-4 (PDF)
Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (4-81)      
  Voorstel van de heer Berni Collas
4-81/1
p. 1-4 4-81/1 p. 1-4 (PDF)
Het ROMA-project van De Post (Project ter voorbereiding van de liberalisering van de postdiensten - Hervorming van het distributienetwerk - Duitstalige Gemeenschap) (4-275)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 68-69 4-28 p. 68-69 (PDF)
Het Sociaal Verwarmingsfonds (Aanvragen in het Duits) (4-1173)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 76-77 4-96 p. 76-77 (PDF)
Het dalende aantal asielzoekers (Impact op de opvangstructuur - Sluiting van centra ?) (4-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 61-62 4-14 p. 61-62 (PDF)
Het gebruik van het Duits bij de Nationale Loterij (4-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 67-69 4-47 p. 67-69 (PDF)
Het gebruik van het Duits door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Vertaling van de website - Afhandeling van dossiers in het Duits) (4-766)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 54-55 4-65 p. 54-55 (PDF)
Het gerechtelijk arrondissement Eupen in het kader van de hervorming van justitie (Belang van specifieke taalsituaties in het licht van de groepering van rechtbanken) (4-858)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
4-83
p. 14-16 4-83 p. 14-16 (PDF)
Het getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de bestuurders van voertuigen aangewend voor het vervoer van goederen of van reizigers (Nascholing - Omzetting Europese richtlijn 2003/59/EG - Centra voor nascholing - Nieuwe beschikkingen inzake de overheveling van bevoegdheden naar gemeenschappen en gewesten) (4-239)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 76-79 4-26 p. 76-79 (PDF)
Het inschakelen van niet-beŽdigde vertalers door hoven en rechtbanken (Kwaliteit van de prestaties - Voorwaarden voor de aanwijzing) (4-194)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 70-72 4-24 p. 70-72 (PDF)
Het kamp van Elsenborn en de hervorming van het leger (Duitstalige leden van het 80ste squadron vliegtuigen zonder piloot) (4-1222)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 24-25 4-98 p. 24-25 (PDF)
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement      
  Debat
4-33
p. 12-22 4-33 p. 12-22 (PDF)
Het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 betreffende het wederzijds communiceren inzake elektronische communicatie (Beroep bij het Hof van Beroep te Brussel - Taalgebruik - Duits) (4-227)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 62-64 4-26 p. 62-64 (PDF)
Het telefoonnummer 116000 voor verdwenen kinderen (Uniek nummer voor de hele EU) (4-829)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 46-48 4-69 p. 46-48 (PDF)
Het toekomstige Justitiepaleis van Eupen (4-705)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 59-61 4-62 p. 59-61 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Lichte vrachtauto - Nieuwe fiscale definitie (4-121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-121
NMBS - Tracť van de lijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (BŁllingen) - Bestemming (4-143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-143
NMBS - Tracť van de lijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (BŁllingen) - Bestemming (4-78)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   dossier afgesloten
SV 4-78
Nummer "112" - Belgische promotiecampagne - Onthaal in het Duits - Opleiding van onthaalbedienden (4-471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-471
Nummer "112" - Belgische promotiecampagne - Onthaal in het Duits - Opleiding van onthaalbedienden (4-624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-624
Ontslag van senatoren (2009-2010)      
  de heer Berni Collas (vervangen door de heer Louis Siquet)
4-111
p. 7 4-111 p. 7 (PDF)
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
4-67
p. 4-20 4-67 p. 4-20 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-738/3
p. 1-4 4-738/3 p. 1-4 (PDF)
   Binnenlandse Zaken : begrotingsevenwicht - Veiligheid en Preventie - Rijksdienst van sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
4-738/3
p. 2 4-738/3 p. 2 (PDF)
  4-738/3
p. 3-4 4-738/3 p. 3-4 (PDF)
   Federaal solidariteitsfonds voor de lokale politie - Verlenging van de werkingsregels met 1 jaar
4-738/3
p. 2 4-738/3 p. 2 (PDF)
  4-738/3
p. 3 4-738/3 p. 3 (PDF)
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   Oprichting van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de dienstverlening inzake restauratie voor de federale overheidsdiensten (Fedorest)
4-738/4
p. 5 4-738/4 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heer Berni Collas
4-738/4
p. 1-11 4-738/4 p. 1-11 (PDF)
   Basis voor berekening van de heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent
4-738/4
p. 2 4-738/4 p. 2 (PDF)
  4-738/4
p. 3 4-738/4 p. 3 (PDF)
  4-738/4
p. 3 4-738/4 p. 3 (PDF)
   Directe belastingen : aftrekbaarheid van de kosten gedaan wanneer een werkgever of een groep van werkgevers gemeenschappelijk vervoer van personeel tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling heeft ingericht
4-738/4
p. 4 4-738/4 p. 4 (PDF)
   Directe belastingen : belastingvrije som in de personenbelasting
4-738/4
p. 5 4-738/4 p. 5 (PDF)
   Directe belastingen : vermindering voor uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques
4-738/4
p. 5 4-738/4 p. 5 (PDF)
   Directe belastingen : vrijstelling voor bijkomend personeel
4-738/4
p. 4 4-738/4 p. 4 (PDF)
   Directe belastingen : wetenschappelijk onderzoek - Vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen die aan het wetenschappelijk personeel of aan onderzoekers worden betaald
4-738/4
p. 5 4-738/4 p. 5 (PDF)
   Fonds voor spoorweginfrastructuur - Machtiging aan de Koning om bepaalde maatregelen te nemen ter afwerking van de hervorming van de beheersstructuren van de infrastructuur - Infrabel
4-738/4
p. 3-4 4-738/4 p. 3-4 (PDF)
   Forfaitaire verminderingen voor leveringen van gas en elektriciteit - Toekenning van een vermindering van de factuur aan een bepaalde categorie van personen
4-738/4
p. 2 4-738/4 p. 2 (PDF)
  4-738/4
p. 3 4-738/4 p. 3 (PDF)
  4-738/4
p. 3 4-738/4 p. 3 (PDF)
   Hervorming van het verkeersveiligheidsfonds - Financiering van projecten - Verdeling van de beschikbare middelen aan de gewesten, de politiezones en de federale politie - Boetes - Wijziging wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid
4-738/4
p. 5-8 4-738/4 p. 5-8 (PDF)
Participatiefonds - Financieringen - Verdeling per activiteitstak - Jaar 2009 - Cijfers - Gegevens van de Duitstalige gemeenschap (4-6811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6811
Participatiefonds - Steun aan de ondernemingen - CashEO - Kleine ondernemingen - Gebruik - Cijfers en bedragen (4-6812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6812
Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken (4-144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-144
Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken (4-705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-705
Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken (4-82)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   dossier afgesloten
SV 4-82
Passiefhuizen - Erkende instellingen (Belastingvermindering - Erkenningsprocedure - Certificaat) (4-52)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord
SV 4-52
Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Toekenningsvoorwaarden - Aanpassing (4-3282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3282
Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Toekenningsvoorwaarden - Aanpassing (4-6208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6208
Postdiensten - Vrijmaking - Zendingen van minder dan 50 gram - Universele dienstverlening (4-86)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   dossier afgesloten
SV 4-86
Postogram - Duitse versie (4-139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-139
Postogram - Duitse versie (4-28)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   dossier afgesloten
SV 4-28
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Begroting
4-91
p. 25-26 4-91 p. 25-26 (PDF)
   Brussel-Halle-Vilvoorde - Staatshervorming
4-91
p. 27-29 4-91 p. 27-29 (PDF)
   Economie : werkgelegenheid - Concurrentiekracht ondernemingen - Koopkracht - Landbouw - BTW-verlaging voor bouw en horeca
4-91
p. 25 4-91 p. 25 (PDF)
  4-91
p. 26 4-91 p. 26 (PDF)
   Justitie
4-91
p. 27 4-91 p. 27 (PDF)
   Sociale zekerheid - Gezondheid
4-91
p. 26 4-91 p. 26 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-91
p. 25 4-91 p. 25 (PDF)
  4-91
p. 26 4-91 p. 26 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Begrotingsevenwicht - Economische groei
4-45
p. 22 4-45 p. 22 (PDF)
   Economisch libťralisme
4-45
p. 29 4-45 p. 29 (PDF)
   Institutionele hervorming - Dialoog van gemeenschap tot gemeenschap
4-45
p. 22-23 4-45 p. 22-23 (PDF)
   Sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
4-45
p. 20-22 4-45 p. 20-22 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Hervorming van de instellingen - Statuut van de Duitstalige Gemeenschap
4-23
p. 48-50 4-23 p. 48-50 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 41 4-11 p. 41 (PDF)
   Staatshervorming - Werkgroep Octopus
4-11
p. 41-42 4-11 p. 41-42 (PDF)
Rijbewijs - Categorie G (Kostprijs - Jongeren in landelijke gebieden die slechts occasioneel landbouwvoertuigen besturen) (4-141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-141
Rijbewijs - Categorie G (Kostprijs - Jongeren in landelijke gebieden die slechts occasioneel landbouwvoertuigen besturen) (4-50)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   dossier afgesloten
SV 4-50
Slachtoffers van een ongeval - Administratieve procedures - Informatie en begeleiding - Vade-mecum - Werk in het Duits (4-4732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4732
Slachtoffers van een ongeval - Administratieve procedures - Informatie en begeleiding - Vade-mecum - Werk in het Duits (4-6247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6247
Voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (Vervanging van "Arbitragehof" door "Grondwettelijk Hof" : wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en bijzondere wet 6 januari 1989 op het Arbitragehof) (4-514)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-514/3
p. 1-5 4-514/3 p. 1-5 (PDF)
  4-514/6
p. 1-10 4-514/6 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
4-26
p. 41 4-26 p. 41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" (Hervormingsprogramma - gebaseerd op een UNEP-rapport - om tegelijk de economische crisis, de klimaatverandering en de energieschaarste aan te pakken) (4-1027)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Wouter Beke, Berni Collas, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Margriet Hermans
4-1027/1
p. 1-25 4-1027/1 p. 1-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (4-1466)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Wouter Beke en John Crombez en de dames Dominique Tilmans, Christiane Vienne en Elke Tindemans
4-1466/1
p. 1-10 4-1466/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (4-828)      
  Bespreking
4-40
p. 54-60 4-40 p. 54-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Bespreking
4-40
p. 54-60 4-40 p. 54-60 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-154)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Berni Collas
4-154/1
p. 1-6 4-154/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen, de heer Berni Collas en de dames Margriet Hermans, JoŽlle Kapompolť en Nahima Lanjri
4-755/1
p. 1-9 4-755/1 p. 1-9 (PDF)
  Aangehouden stemming
4-41
p. 7-8 4-41 p. 7-8 (PDF)
  4-41
p. 20 4-41 p. 20 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van de Duitse taal (vooral bij de overheidsinstellingen - Internetsites weinig of niet beschikbaar in het Duits - Het Duits komt niet ter sprake bij de beoordeling van een kandidaat voor de functie van attachť internationale samenwerking) (4-67)      
  Voorstel van de heren Berni Collas en FranÁois Roelants du Vivier
4-67/1
p. 1-4 4-67/1 p. 1-4 (PDF)
Vrijwillige brandweerlieden Ė Toegang tot het brevet van officier Ė Organisatie opleiding in het Duits (4-49)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-49
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluiten - Taskforces - Werkgroep 'risicoanalyse' - Stand van zaken (4-4457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4457
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluiten - Taskforces - Werkgroep 'risicoanalyse' - Stand van zaken (4-6001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6001
Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten - Lijst met te vertalen wetten van de regering van de Duitstalige gemeenschap - Beslissing van de minister van Justitie - Actuali (4-4639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4639
Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten - Lijst met te vertalen wetten van de regering van de Duitstalige gemeenschap - Beslissing van de minister van Justitie - Actuali (4-5694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5694
Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - TrimestriŽle lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB (4-4384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4384
Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - TrimestriŽle lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB (4-4385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4385
Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - TrimestriŽle lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB (4-5673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5673
Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - TrimestriŽle lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB (4-5994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5994
Wetsontwerp betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (Mogelijkheid voor boekhouders-fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren om hun aansprakelijkheid te beperken door de uitoefening van de activiteit in vennootschapsvorm mogelijk te maken) (4-1540)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 5 4-102 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-483/6
p. 1-6 4-483/6 p. 1-6 (PDF)
   Moratorium op regularisatieweigeringen en uitwijzingen
4-483/6
p. 4 4-483/6 p. 4 (PDF)
  4-483/6
p. 5 4-483/6 p. 5 (PDF)
   Nieuwe Europese subsidies bestemd voor acties inzake immigratie - Verbod kinderen op te sluiten in gesloten centra
4-483/6
p. 4 4-483/6 p. 4 (PDF)
  4-483/6
p. 5 4-483/6 p. 5 (PDF)
  4-483/6
p. 5 4-483/6 p. 5 (PDF)
   Oprichting van begrotingsfondsen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en voor de Federale politie waarmee Europese subsidies kunnen worden bekomen die bestemd zijn voor acties inzake immigratie
4-483/6
p. 2-3 4-483/6 p. 2-3 (PDF)
  4-483/6
p. 3-4 4-483/6 p. 3-4 (PDF)
  4-483/6
p. 4-5 4-483/6 p. 4-5 (PDF)
  4-483/6
p. 5 4-483/6 p. 5 (PDF)
   Oprichting van een begrotingsfonds om de inspanningen van de Lidstaten aan te moedigen inzake de ontwikkeling van integratiestrategieŽn voor onderdanen van derde landen
4-483/6
p. 3-4 4-483/6 p. 3-4 (PDF)
  4-483/6
p. 4-5 4-483/6 p. 4-5 (PDF)
  4-483/6
p. 5 4-483/6 p. 5 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 71-73 4-9 p. 71-73 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel (Omzetting artikel 4 van de richtlijn 2004/83/EG - Bevoegdheid van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Termijn voor het indienen van een verweernota - Verhoging van het aantal magistraten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) (4-1564)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
4-1564/1
p. 1 4-1564/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1564/2
p. 1-4 4-1564/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (4-1469)      
  Amendement nr 1 van de heer Berni Collas c.s.
4-1469/2
p. 1 4-1469/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan (Debacle van de Kaupthing Bank - Bescherming van de spaartegoeden van de Belgische klanten) (4-1256)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1256/2
p. 1-3 4-1256/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-70
p. 15-16 4-70 p. 15-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 199ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Verbeteren van de hervorming van de onverenigbaarheids- en verbodsbepalingen voor zowel de leden van de raad van bestuur of van het directiecomitť van Infrabel, als voor kaderleden van de met "essentiŽle" taken belaste gespecialiseerde dienst zoals beschreven in titel IX wet 22 december 2008 betreffende diverse bepalingen) (4-1314)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1314/2
p. 1-2 4-1314/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-77
p. 33-34 4-77 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Tarificatie van de doorvoer van aardgas - Verordening nr 1775/2005 van het Europees Parlement) (4-1096)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1096/3
p. 1-19 4-1096/3 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
4-63
p. 31-33 4-63 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Koppeling van de bedragen van de Civiele Lijst en van de dotaties aan de gezondheidsindex) (4-1054)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1054/2
p. 1-4 4-1054/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 24-25 4-53 p. 24-25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Maatregelen vanwege de overheid bij een financiŽle crisis - Staatswaarborg - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning) (4-1257)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1257/2
p. 1-3 4-1257/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-70
p. 16-17 4-70 p. 16-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van (...) betreffende de betalingsdiensten (Instelling van een beroep bij het hof van Beroep te Brussel en de Raad van State overeenkomstig de versnelde procedure tegen bepaalde beslissingen van de CBFA - Zie ook doc. 4-1496) (4-1497)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1497/2
p. 1-3 4-1497/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, wat de financiŽle crisis betreft (Maatregelen vanwege de overheid bij een financiŽle crisis - Staatswaarborg - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning - Verruiming van het toepassingsgebied van de wet van 14 april 2009 - Toxische financiŽle producten) (4-1393)      
  Algemene bespreking
4-84
p. 12-13 4-84 p. 12-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de noodoproepen (Tot stand brengen van een meertalig antwoordsysteem) (4-410)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Berni Collas
4-410/2
p. 2 4-410/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verrekening in de personenbelasting van een belastingkrediet van 20 euro bij het indienen van een elektronische aangifte (4-262)      
  Voorstel van de heren Paul Wille en Berni Collas
4-262/1
p. 1-8 4-262/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (4-221)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-221/5
p. 1-22 4-221/5 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
4-24
p. 46-48 4-24 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen (4-714)      
  Voorstel van de heer Berni Collas
4-714/1
p. 1-6 4-714/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Mobiele bewakingscamera's geplaatst door de politiediensten - Advies van de korpschef betreffende de plaatsing van camera's in niet-besloten plaatsen) (4-1149)      
  Algemene bespreking
4-81
p. 38-45 4-81 p. 38-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (Vervanging van "Arbitragehof" door "Constitutioneel Hof" : wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, wet 6 augustus 1931 houdende vaststelling van onverenigbaarheden, wet 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gerechtelijk Wetboek, gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewone wet 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, referendarissen en griffiers van het Arbitragehof, wet 23 januari 1989 op het Arbitragehof, wet 3 mei 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek en wet 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie) (4-513)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-513/2
p. 1 4-513/2 p. 1 (PDF)
  4-513/4
p. 1 4-513/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-26
p. 41 4-26 p. 41 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (i.p.v. "Arbitragehof" - Wijziging Wetboek van Strafvordering, Strafwetboek, wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, herstelwel 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wet 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, WIB 1992, wet 20 juli 2004 tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst en basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden) (4-515)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-515/3
p. 1 4-515/3 p. 1 (PDF)
  4-515/7
p. 1 4-515/7 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-26
p. 41 4-26 p. 41 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid (Gezien het verloren gaan van de voeling tussen de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de verantwoordelijke van de politie meer in het bijzonder in de meergemeentepolitiezones) (4-664)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Philippe Moureaux en Berni Collas
4-664/2
p. 1 4-664/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een vastgoedmakelaar aan de huurder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder) (Wijziging Burgerlijk Wetboek) (4-1047)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Christine Defraigne en van de heer Berni Collas
4-1047/2
p. 2 4-1047/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1047/3
p. 1-6 4-1047/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-72
p. 36-38 4-72 p. 36-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Berni Collas
4-352/1
p. 1-3 4-352/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid voor een Nederlandstalige beschuldigde die wordt vervolgd voor het Hof van assisen van Luik de doorverwijzing naar een ander hof van assisen te vragen - Mogelijkheid voor een Franstalige beschuldigde die voor een Nederlandstalig hof van assisen wordt gebracht om de doorverwijzing te vragen naar een Franstalig hof van assisen) (4-692)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en van de heer Berni Collas
4-692/1
p. 1-5 4-692/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Berni Collas
4-692/2
p. 1-2 4-692/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
  4-53
p. 37-38 4-53 p. 37-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, om een werkelijke Duitstalige vertegenwoordiging bij de leden van de Hoge Raad voor de Justitie te waarborgen (4-1616)      
  Voorstel van de heren Berni Collas en Alain Courtois
4-1616/1
p. 1-5 4-1616/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen (Werklast magistraten) (4-84)      
  Voostel van de heer Berni Collas
4-84/1
p. 1-4 4-84/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-66
p. 42-44 4-66 p. 42-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering) (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beŽdigd vertaler in het geval een beŽdigd vertaler niet beschikbaar is) (4-86)      
  Voorstel van de heer Berni Collas
4-86/1
p. 1-2 4-86/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Berni Collas en mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton
4-86/2
p. 1-3 4-86/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 6 van de heer Berni Collas en mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton
4-86/3
p. 1-3 4-86/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 9 van de heren Berni Colles en Alain Courtois en mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton
4-86/4
p. 1-3 4-86/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (In de Adviesraad dient een vertegenwoordiger te zitten van de Duitstalige schuttersfederaties) (4-183)      
  Voorstel van de heer Berni Collas
4-183/1
p. 1-2 4-183/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, ß 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet (Taalsituatie van de secretarissen en personeelsleden van het secretariaat van het parket van de procureur des Konings in het gerechtelijk arrondissement Eupen) (4-87)      
  Voorstel van de heer Berni Collas
4-87/1
p. 1-3 4-87/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon (Vermijden dat het slachtoffer zich naar de rechtbank van eerste aanleg dient te begeven om de verklaring of te leggen) (4-567)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Berni Collas
4-567/1
p. 1-4 4-567/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften (Werklast magistraten) (4-85)      
  Voorstel van de heer Berni Collas
4-85/1
p. 1-3 4-85/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, teneinde schuldoverlast te voorkomen (Betere informatie voor de consument en beperken van sommige vormen van reclame) (4-1576)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Berni Collas
4-1576/1
p. 1-6 4-1576/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg (Toekenning van een post van griffier-hoofd van dienst aan de rechtbank van eerste aanleg van Eupen) (4-88)      
  Voorstel van de heer Berni Collas
4-88/1
p. 1-2 4-88/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen (4-412)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Berni Collas en mevrouw Margriet Hermans
4-412/1
p. 1-7 4-412/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Mahoux, Josť Daras en Philippe Moureaux en de dames Sabine de Bethune, Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-1225/1
p. 1-2 4-1225/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Berni Collas c.s.
4-1225/7
p. 1 4-1225/7 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-78
p. 41-43 4-78 p. 41-43 (PDF)
  4-84
p. 6 4-84 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen (4-1530)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Caroline Persoons en de heren Berni Collas, Alain Destexhe en Philippe Fontaine
4-1530/1
p. 1-4 4-1530/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (Verhelpen van discriminerende toestanden - Bekomen van een billijke inschaling - Voormalige korpsen van rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie - Arresten Grondwettelijk Hof) (4-1165)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1165/5
p. 1-13 4-1165/5 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen) (4-677)      
  Voorstel van de heer Berni Collas
4-677/1
p. 1-7 4-677/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Berni Collas
4-677/3
p. 1-4 4-677/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-66
p. 42-44 4-66 p. 42-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Fiscaal statuut van de inkomsten uit artistieke activiteiten) (4-119)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-119/5
p. 1-34 4-119/5 p. 1-34 (PDF)
  4-119/9
p. 1-3 4-119/9 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
  4-36
p. 46-48 4-36 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals (4-917)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Berni Collas en mevrouw Martine Taelman
4-917/1
p. 1-12 4-917/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren (teneinde ze te lichten uit de beroepsinkomsten waarop het beginsel van de progressiviteit van de belasting van toepassing is en in deze aangelegenheid voor enige rechtszekerheid te zorgen) (4-417)      
  Verslag van de heer Berni Collas
4-417/2
p. 1 4-417/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen (4-1354)      
  Voorstel van de heren Berni Collas en FranÁois Roelants du Vivier
4-1354/1
p. 1-4 4-1354/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Berni Collas
4-1354/2
p. 1-3 4-1354/2 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999