Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2540

van Berni Collas (MR) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

Eupen - Toekomstig gerechtsgebouw

Regie der Gebouwen
openbaar gebouw

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
3/9/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1189

Vraag nr. 4-2540 d.d. 12 januari 2009 :

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vragen nrs 3-1685 (Vragen en Antwoorden nr. 3-27, p. 1715) en 3-1898 (Vragen en Antwoorden nr. 3-36, p. 2712) over het toekomstige gerechtsgebouw van Eupen. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 3-1898 van 4 maart 2005, deelde de toenmalige minister van Justitie mij onder meer mee dat de werken in het tweede kwartaal van 2007 zouden starten, op voorwaarde uiteraard dat de nodige financiėle middelen ter beschikking zouden zijn.

Aangezien de werkzaamheden nog altijd niet begonnen zijn, kreeg ik graag een antwoord op mij volgende vragen:

- Hoever is het dossier gevorderd?

- Hoeveel bedraagt de begrotingsenveloppe voor dit project?

Antwoord ontvangen op 3 september 2009 :

1. Het project bestaat erin het geheel van de rechterlijke diensten op de site "Rathausplatz" bijeen te brengen, enerzijds in een nieuw gebouw (achter het gebouw bezet door de rechtbank van eerste aanleg en het parket van de procureur des Konings) en anderzijds, na grondige renovatie en wederopbouw, in het actuele gebouw van de rechtbank van eerste aanleg en van het parket van de procureur des Konings evenals in de verschillende woningen gelegen bij het zojuist genoemde gebouw.

De architect van de Regie der Gebouwen, verantwoordelijk voor het project, is bijna klaar met de fase "Schets - Voorontwerp".

Volgens de inlichtingen verstrekt door de administratie van de Regie der Gebouwen, blijkt dat :

- de fase "Schets - voorontwerp" tegen het einde van dit jaar zou kunnen voltooid zijn;

- de werken aanvang 2010 zouden kunnen starten;

- de duur van de werken wordt geschat op +/- drie jaar voor de eerste fase (nieuw gebouw) en op +/- twee jaar voor de tweede fase (grondige renovatie).

Voor aanvullende informatie en ter validatie van de door de administratie van de Regie der Gebouwen gegeven timing, verzoek ik u zich te richten tot mijn collega van Financiën, die de voogdij heeft over de Regie der Gebouwen.

2. Een budgettaire enveloppe van 20,4 miljoen euro BTW inbegrepen werd goedgekeurd door de ministerraad van 20 april 2007.