S. 4-84 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen
Berni Collas   

beroepskwalificatie
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
magistraat
Hoge Raad voor de Justitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-84/1 4-84/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-84/2 4-84/2 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 4/12/2008
4-84/3 4-84/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening Doc. 4-84/1 4-84/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
4/12/2008   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
Advies gevraagd door de minister
Doc. 4-84/2 4-84/2 (PDF)
5/3/2009   Inschrijving op agenda
12/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-66 Hand. 4-66 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
19/11/2008   Inschrijving op agenda
19/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
19/11/2008   Bespreking
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Niet behandeld
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Bespreking
18/2/2009   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 4-677/1
18/2/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-84/3 4-84/3 (PDF)
12/3/2009   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 12/3/2009
Commissie: Justitie
Vervallen 19/11/2008, 18/2/2009