S. 4-1497 Dossierfiche K. 52-2183

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van (...) betreffende de betalingsdiensten
Regering H. Van Rompuy I  

collectief verhaal
administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak
commerciŽle rechtspraak
rechtsmiddel
Financial Services and Markets Authority
rechtsingang
betaling
elektronisch betaalmiddel
betaling binnen de EU
financiŽle voorschriften
nationale uitvoeringsmaatregel
algemeen belang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2183/1 Wetsontwerp 8/10/2009
K. 52-2183/2 Verslag namens de commissie 28/10/2009
K. 52-2183/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/10/2009
K. 52-2183/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/11/2009
4-1497/1 4-1497/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/11/2009
4-1497/2 4-1497/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2009
4-1497/3 4-1497/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
8/10/2009   Indiening Doc. K. 52-2183/1
22/10/2009   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 118, p. 61
28/10/2009   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2182/2
12/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 50-53
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o39)
Integraal verslag nr. 120, p. 75
Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
Doc. K. 52-2183/4
12/11/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
13/11/2009   Overzending Doc. 4-1497/1 4-1497/1 (PDF)
13/11/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/11/2009   Inschrijving op agenda
3/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
3/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o1) Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
Doc. 4-1497/3 4-1497/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/11/2009   Verzending naar commissie
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
24/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/11/2009   Aanneming zonder amendering
24/11/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1497/2 4-1497/2 (PDF)
3/12/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
19/1/2010   Bekendmaking (2223-2224)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/11/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2009 19/1/2010, blz 2223-2224