S. 4-677 Dossierfiche K. 52-1879

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen
Berni Collas   

taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
opleidingsstage
aanstellingsexamen
aanwerving
magistraat
Instituut voor gerechtelijke opleiding
Hoge Raad voor de Justitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-677/1 4-677/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/4/2008
4-677/2 4-677/2 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 4/12/2008
4-677/3 4-677/3 (PDF) Amendementen 11/2/2009
4-677/4 4-677/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2009
4-677/5 4-677/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/2/2009
K. 52-1879/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/3/2009
K. 52-1879/2 Verslag namens de commissie 27/3/2009
K. 52-1879/3 Erratum 2/4/2009
K. 52-1879/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/4/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/4/2008   Indiening Doc. 4-677/1 4-677/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Justitie
10/4/2008   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
Advies gevraagd door de minister
Doc. 4-677/2 4-677/2 (PDF)
5/3/2009   Inschrijving op agenda
12/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-66 Hand. 4-66 (PDF)
12/3/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-66 Hand. 4-66 (PDF)
12/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 4-66 Hand. 4-66 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/4/2008   Verzending naar commissie
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Niet behandeld
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
18/2/2009   Bespreking
18/2/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
18/2/2009   Aanneming na amendering Doc. K. 52-1879/2
18/2/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-677/4 4-677/4 (PDF)
18/2/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-677/5 4-677/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/3/2009   Overzending Doc. K. 52-1879/1
27/3/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1879/2
2/4/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 40-41
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 92, p. 118
Doc. K. 52-1879/4
2/4/2009   Aanneming zonder amendering
2/4/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/4/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/2009   Bekendmaking (39249-39250)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/3/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 18/2/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/4/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/4/2009 29/5/2009 , blz 39249-39250

Kruispuntbank van de wetgeving