S. 4-80 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131 - Ed. 2 van 2 mei 2007)
Berni Collas   

bevoegdheidsoverdracht
samenstelling van het Parlement
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
kiesrecht
institutionele hervorming
bevoegdheid van het Parlement
herziening van de grondwet
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-80/1 4-80/1 (PDF) Herziening van de grondwet 18/7/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/7/2007   Indiening Doc. 4-80/1 4-80/1 (PDF)
9/10/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving