Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-50

van Berni Collas (MR) d.d. 31 oktober 2007

aan de minister van Mobiliteit

Rijbewijs - Categorie G (Kostprijs - Jongeren in landelijke gebieden die slechts occasioneel landbouwvoertuigen besturen)

rijbewijs
landbouwvoertuig
tractor
jongere
jonge landbouwer

Chronologie

31/10/2007Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007)
20/12/2007Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-3
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-141

Vraag nr. 4-50 d.d. 31 oktober 2007 :

In de vorige regeerperiode heb ik de minister van Mobiliteit al een vraag over dit ontwerp gesteld.

In mijn vraag om uitleg nr. 3-2191 van 15 maart 2007 (Handelingen, nr. 3-208, p. 43), heb ik het over de problemen die de nieuwe regelgeving voor het rijbewijs Categorie G veroorzaakt voor de jongeren in landelijke gebieden die slechts occasioneel landbouwvoertuigen besturen. Immers, de kostprijs voor het behalen van dat rijbewijs is niet in verhouding tot het gebruik van het voertuig.

De minister antwoordt mij dat “de regelgeving zal worden gewijzigd zodat de rijbewijzen B en B+E die sinds 15 september 2006 zijn uitgereikt, ook gelden voor het besturen van voertuigen van de categorie G met hetzelfde toegelaten gewicht als dat van de voertuigen waarvoor die rijbewijzen gelden”.

Dit betekent dus dat een jongere van 18 jaar die houder is van een rijbewijs B een voertuig van de categorie G met een gewicht van maximum 3,5 ton mag besturen.

In landelijke gebieden bezitten veel mensen een tractor van 20 of 35 pk, die occasioneel door jongeren wordt gebruikt voor het opknappen van kleine werkjes. Met aanhangwagen wegen die tractoren echter al snel meer dan 3,5 ton. De aangekondigde wijziging is voor die jongeren dus niet erg nuttig.

Om het verwerven van het rijbewijs G te vergemakkelijken, stelt de minister in zijn antwoord voor de verplichte voorbereidende opleiding voor het praktische examen te schrappen. Kandidaten kunnen aan het examen deelnemen zonder opleiding in een erkende school, een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum.

Ik heb hierover enkele vragen.

Hoever staat het met de invoering van de in het antwoord van 15 maart 2007 aangekondigde maatregelen?

Kan het door mij geschetste probleem van de jonge bestuurders niet op een andere manier worden opgelost? Ik denk bijvoorbeeld aan het optrekken van het toegelaten gewicht tot 15 ton voor de bestuurders van voertuigen van categorie G die houder zijn van een rijbewijs B.