S. 4-86 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
Berni Collas   

taalgebruik
beroep in het informatiewezen
gerechtelijk onderzoek
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-86/1 4-86/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-86/2 4-86/2 (PDF) Amendementen 24/6/2008
4-86/3 4-86/3 (PDF) Amendementen 7/10/2008
4-86/4 4-86/4 (PDF) Amendementen 14/11/2008
4-86/5 4-86/5 (PDF) Verslag namens de commissie 2/12/2008
4-86/6 4-86/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/12/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening Doc. 4-86/1 4-86/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
4/12/2008   Inschrijving op agenda
11/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-52 Hand. 4-52 (PDF)
11/12/2008   Terugzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
23/4/2008   Bespreking
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Bespreking
7/10/2008   Inschrijving op agenda
7/10/2008   Bespreking
22/10/2008   Inschrijving op agenda
22/10/2008   Hoorzitting met de heer Dirk Calemyn, hoofd van de scheepvaartpolitie
22/10/2008   Gedachtewisseling
19/11/2008   Inschrijving op agenda
19/11/2008   Bespreking
19/11/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
19/11/2008   Aanneming na amendering
2/12/2008   Inschrijving op agenda
2/12/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-86/5 4-86/5 (PDF)
2/12/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-86/6 4-86/6 (PDF)
11/12/2008   Terugzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
16/12/2008   Regeling der werkzaamheden
21/1/2009   Inschrijving op agenda
21/1/2009   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 11/12/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 23/4/2008, 24/6/2008, 7/10/2008, 22/10/2008, 19/11/2008, 2/12/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 16/12/2008

Kruispuntbank van de wetgeving